ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1091]  Pancannam  khandhanam  kati kamadhatupariyapanna kati na
kamadhatupariyapanna  .pe. sattannam cittanam kati kamadhatupariyapanna
kati  na  kamadhatupariyapanna  .  rupakkhandho  kamadhatupariyapanno
cattaro  khandha  siya  kamadhatupariyapanna  siya  na kamadhatu-
pariyapanna   .   dasayatana   kamadhatupariyapanna   dve
ayatana  siya kamadhatupariyapanna siya na kamadhatupariyapanna .
Solasa   dhatuyo  kamadhatupariyapanna  dve  dhatuyo  siya
kamadhatupariyapanna  siya  na  kamadhatupariyapanna  .  samudayasaccam
kamadhatupariyapannam  dve  sacca  na  kamadhatupariyapanna dukkhasaccam
siya  kamadhatupariyapannam  siya na kamadhatupariyapannam . dasindriya
kamadhatupariyapanna  tinindriya  na  kamadhatupariyapanna  navindriya
siya  kamadhatupariyapanna  siya  na  kamadhatupariyapanna . tayo
akusalahetu  kamadhatupariyapanna  cha  hetu siya kamadhatupariyapanna
siya   na   kamadhatupariyapanna  .  kabalinkaro  aharo
kamadhatupariyapanno  tayo  ahara  siya  kamadhatupariyapanna
siya  na  kamadhatupariyapanna  .  cha  phassa kamadhatupariyapanna

--------------------------------------------------------------------------------------------- page551.

Manovinnanadhatusamphasso siya kamadhatupariyapanno siya na kamadhatupariyapanno . cha vedana cha sanna cha cetana cha citta kamadhatupariyapanna manovinnanadhatu siya kamadhatupariyapanna siya na kamadhatupariyapanna. [1092] Pancannam khandhanam kati rupadhatupariyapanna kati na rupadhatupariyapanna .pe. sattannam cittanam kati rupadhatupariyapanna kati na rupadhatupariyapanna . rupakkhandho na rupadhatupariyapanno cattaro khandha siya rupadhatupariyapanna siya na rupadhatu- pariyapanna . dasayatana na rupadhatupariyapanna dve ayatana siya rupadhatupariyapanna siya na rupadhatupariyapanna . solasa dhatuyo na rupadhatupariyapanna dve dhatuyo siya rupadhatupariyapanna siya na rupadhatupariyapanna . tini sacca na rupadhatupariyapanna dukkhasaccam siya rupadhatupariyapannam siya na rupadhatupariyapannam. {1092.1} Terasindriya na rupadhatupariyapanna navindriya siya rupadhatupariyapanna siya na rupadhatupariyapanna . tayo akusalahetu na rupadhatupariyapanna cha hetu siya rupadhatupariyapanna siya na rupadhatupariyapanna. Kabalinkaro aharo na rupadhatupariyapanno tayo ahara siya rupadhatupariyapanna siya na rupadhatupariyapanna. Cha phassa na rupadhatupariyapanna manovinnanadhatusamphasso siya rupadhatupariyapanno siya na rupadhatupariyapanno .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page552.

Cha vedana cha sanna cha cetana cha citta na rupadhatupariyapanna manovinnanadhatu siya rupadhatupariyapanna siya na rupadhatupariyapanna. [1093] Pancannam khandhanam kati arupadhatupariyapanna kati na arupadhatupariyapanna .pe. sattannam cittanam kati arupadhatupariyapanna kati na arupadhatupariyapanna . rupakkhandho na arupadhatupariyapanno cattaro khandha siya arupadhatupariyapanna siya na arupadhatupariyapanna. Dasayatana na arupadhatupariyapanna dve ayatana siya arupadhatu- pariyapanna siya na arupadhatupariyapanna . solasa dhatuyo na arupadhatupariyapanna dve dhatuyo siya arupadhatupariyapanna siya na arupadhatupariyapanna . tini sacca na arupadhatupariyapanna dukkhasaccam siya arupadhatupariyapannam siya na arupadhatupariyapannam. {1093.1} Cuddasindriya na arupadhatupariyapanna atthindriya siya arupadhatupariyapanna siya na arupadhatupariyapanna . tayo akusalahetu na arupadhatupariyapanna cha hetu siya arupadhatu- pariyapanna siya na arupadhatupariyapanna . kabalinkaro aharo na arupadhatupariyapanno tayo ahara siya arupadhatupariyapanna siya na arupadhatupariyapanna . cha phassa na arupadhatupariyapanna manovinnanadhatusamphasso siya arupadhatupariyapanno siya na arupadhatupariyapanno . cha vedana cha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page553.

Sanna cha cetana cha citta na arupadhatupariyapanna manovinnanadhatu siya arupadhatupariyapanna siya na arupadhatupariyapanna. [1094] Pancannam khandhanam kati pariyapanna kati apariyapanna .pe. sattannam cittanam kati pariyapanna kati apariyapanna . Rupakkhandho pariyapanno cattaro khandha siya pariyapanna siya apariyapanna . dasayatana pariyapanna dve ayatana siya pariyapanna siya apariyapanna . solasa dhatuyo pariyapanna dve dhatuyo siya pariyapanna siya apariyapanna . dve sacca pariyapanna dve sacca apariyapanna . dasindriya pariyapanna tinindriya apariyapanna navindriya siya pariyapanna siya apariyapanna . tayo akusalahetu pariyapanna cha hetu siya pariyapanna siya apariyapanna . kabalinkaro aharo pariyapanno tayo ahara siya pariyapanna siya apariyapanna . Cha phassa pariyapanna manovinnanadhatusamphasso siya pariyapanno siya apariyapanno . cha vedana cha sanna cha cetana cha citta pariyapanna manovinnanadhatu siya pariyapanna siya apariyapanna. --------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 550-553. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11111&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11111&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1091&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=80              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1091              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]