ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1111] Pancannam khandhanam kati dittha kati suta kati muta kati
vinnata  kati  na  dittha na suta na muta na vinnata .pe.
Sattannam  cittanam  kati  dittha kati suta kati muta kati vinnata
kati na dittha na suta na muta na vinnata . rupakkhandho siya
dittho  siya  suto  siya  muto  siya  na dittho na suto na
muto  vinnato  cattaro  khandha  na  dittha na suta na muta
vinnata  .  rupayatanam  dittham na sutam na mutam vinnatam saddayatanam
na  dittham  sutam na mutam vinnatam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam
na  dittham  na  sutam  mutam vinnatam sattayatana na dittha na suta
Na muta vinnata  . rupadhatu dittha na suta na muta vinnata
saddadhatu  na  dittha  suta  na muta vinnata gandhadhatu rasadhatu
photthabbadhatu  na  dittha  na suta muta vinnata terasa dhatuyo
na  dittha  na suta na muta vinnata . tini sacca na dittha
na  suta na muta vinnata dukkhasaccam siya dittham siya sutam siya
mutam  siya  na  dittham  na sutam na mutam vinnatam . bavisatindriya
na  dittha  na  suta na muta vinnata . nava hetu na dittha
na  suta  na muta vinnata . cattaro ahara na dittha na
suta  na  muta vinnata . satta phassa na dittha na suta na
muta  vinnata  .  satta  vedana  satta  sanna satta cetana
satta citta na dittha na suta na muta vinnata.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 577-578. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11688&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11688&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1111&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=86              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1111              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]