ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1113]  Pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati sukhāya vedanāya sampayuttā
kati  dukkhāya  vedanā  sampayuttā  kati  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttā  .pe. sattannaṃ cittānaṃ kati sukhāya vedanāya sampayuttā
kati  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  kati  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttā . dve khandhā na vattabbā sukhāya vedanāya sampayuttātipi
dukkhāya  vedanāya sampayuttātipi adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttātipi
tayo khandhā siyā sukhāya vedanāya sampayuttā siyā dukkhāya vedanāya
sampayuttā siyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā.
   {1113.1} Dasāyatanā na vattabbā sukhāya vedanāya sampayuttātipi dukkhāya
vedanāya sampayuttātipi adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttātipi manāyatanaṃ
Siyā  sukhāya  vedanāya sampayuttaṃ siyā dukkhāya vedanāya sampayuttaṃ
siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  dhammāyatanaṃ  siyā sukhāya
vedanāya  sampayuttaṃ  siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  siyā
adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttaṃ siyā na vattabbaṃ sukhāya vedanāya
sampayuttantipi   dukkhāya  vedanāya  sampayuttantipi  adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttantipi.
   {1113.2}  Dasa  dhātuyo  na  vattabbā  sukhāya  vedanāya
sampayuttātipi   dukkhāya  vedanāya  sampayuttātipi  adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttātipi  pañca  dhātuyo  adukkhamasukhāya  vedanāya
sampayuttā  kāyaviññāṇadhātu  siyā  sukhāya  vedanāya  sampayuttā
siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  manoviññāṇadhātu siyā sukhāya
vedanāya  sampayuttā  siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  siyā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā dhammadhātu siyā sukhāya vedanāya
sampayuttā  siyā  dukkhāya  vedanāya sampayuttā siyā adukkhamasukhāya
vedanāya sampayuttā siyā na vattabbā sukhāya vedanāya sampayuttātipi
dukkhāya vedanāya sampayuttātipi adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttātipi.
   {1113.3} Dve saccā siyā sukhāya vedanāya sampayuttā siyā
adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  nirodhasaccaṃ  na vattabbaṃ sukhāya
vedanāya  sampayuttantipi dukkhāya vedanāya sampayuttantipi adukkhamasukhāya
vedanāya   sampayuttantipi  dukkhasaccaṃ  siyā  sukhāya  vedanāya
sampayuttaṃ  siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  siyā adukkhamasukhāya
Vedanāya  sampayuttaṃ siyā na vattabbaṃ sukhāya vedanāya sampayuttantipi
dukkhāya vedanāya sampayuttantipi adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttantipi.
   {1113.4} Dvādasindriyā na vattabbā sukhāya vedanāya sampayuttātipi
dukkhāya  vedanāya sampayuttātipi adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttātipi
cha  indriyā  siyā sukhāya vedanāya sampayuttā siyā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  tīṇindriyā  siyā sukhāya vedanāya sampayuttā
siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  siyā adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttā  jīvitindriyaṃ  siyā  sukhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  siyā
dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ siyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttaṃ
siyā  na  vattabbaṃ sukhāya vedanāya sampayuttantipi dukkhāya vedanāya
sampayuttantipi adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttantipi.
   {1113.5} Doso akusalahetu dukkhāya vedanāya sampayutto satta
hetū siyā sukhāya vedanāya sampayuttā siyā adukkhamasukhāya vedanāya
samupayuttā moho akusalahetu siyā sukhāya vedanāya sampayutto siyā
dukkhāya vedanāya sampayutto siyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayutto.
   {1113.6} Kabaḷiṅkāro āhāro na vattabbo sukhāya vedanāya
sampayuttotipi  dukkhāya vedanāya sampayuttotipi adukkhamasukhāya vedanāya
sampayuttotipi tayo āhārā siyā sukhāya vedanāya sampayuttā siyā
dukkhāya vedanāya sampayuttā siyā adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā.
Pañca  phassā  adukkhamasukhāya  vedanāya  sampayuttā  kāyasamphasso
Siyā sukhāya vedanāya sampayutto siyā dukkhāya vedanāya sampayutto
manoviññāṇadhātusamphasso   siyā   sukhāya  vedanāya  sampayutto
siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayutto  siyā adukkhamasukhāya vedanāya
sampayutto . satta vedanā na vattabbā sukhāya vedanāya sampayuttātipi
dukkhāya vedanāya sampayuttātipi adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttātipi.
   {1113.7} Pañca saññā pañca cetanā pañca cittā adukkhamasukhāya
vedanāya  sampayuttā  kāyaviññāṇaṃ  siyā sukhāya vedanāya sampayuttaṃ
siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttaṃ  manoviññāṇadhātu  siyā sukhāya
vedanāya  sampayuttā  siyā  dukkhāya  vedanāya  sampayuttā  siyā
adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 579-582. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11727              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11727              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1113&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=88              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1113              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่