ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1113]  Pancannam  khandhanam  kati sukhaya vedanaya sampayutta
kati  dukkhaya  vedana  sampayutta  kati  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutta  .pe. sattannam cittanam kati sukhaya vedanaya sampayutta
kati  dukkhaya  vedanaya  sampayutta  kati  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutta . dve khandha na vattabba sukhaya vedanaya sampayuttatipi
dukkhaya  vedanaya sampayuttatipi adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttatipi
tayo khandha siya sukhaya vedanaya sampayutta siya dukkhaya vedanaya
sampayutta siya adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta.
   {1113.1} Dasayatana na vattabba sukhaya vedanaya sampayuttatipi dukkhaya
vedanaya sampayuttatipi adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttatipi manayatanam
Siya  sukhaya  vedanaya sampayuttam siya dukkhaya vedanaya sampayuttam
siya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayuttam  dhammayatanam  siya sukhaya
vedanaya  sampayuttam  siya  dukkhaya  vedanaya  sampayuttam  siya
adukkhamasukhaya  vedanaya sampayuttam siya na vattabbam sukhaya vedanaya
sampayuttantipi   dukkhaya  vedanaya  sampayuttantipi  adukkhamasukhaya
vedanaya sampayuttantipi.
   {1113.2}  Dasa  dhatuyo  na  vattabba  sukhaya  vedanaya
sampayuttatipi   dukkhaya  vedanaya  sampayuttatipi  adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayuttatipi  panca  dhatuyo  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutta  kayavinnanadhatu  siya  sukhaya  vedanaya  sampayutta
siya  dukkhaya  vedanaya  sampayutta  manovinnanadhatu siya sukhaya
vedanaya  sampayutta  siya  dukkhaya  vedanaya  sampayutta  siya
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta dhammadhatu siya sukhaya vedanaya
sampayutta  siya  dukkhaya  vedanaya sampayutta siya adukkhamasukhaya
vedanaya sampayutta siya na vattabba sukhaya vedanaya sampayuttatipi
dukkhaya vedanaya sampayuttatipi adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttatipi.
   {1113.3} Dve sacca siya sukhaya vedanaya sampayutta siya
adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  nirodhasaccam  na vattabbam sukhaya
vedanaya  sampayuttantipi dukkhaya vedanaya sampayuttantipi adukkhamasukhaya
vedanaya   sampayuttantipi  dukkhasaccam  siya  sukhaya  vedanaya
sampayuttam  siya  dukkhaya  vedanaya  sampayuttam  siya adukkhamasukhaya
Vedanaya  sampayuttam siya na vattabbam sukhaya vedanaya sampayuttantipi
dukkhaya vedanaya sampayuttantipi adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttantipi.
   {1113.4} Dvadasindriya na vattabba sukhaya vedanaya sampayuttatipi
dukkhaya  vedanaya sampayuttatipi adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttatipi
cha  indriya  siya sukhaya vedanaya sampayutta siya adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutta  tinindriya  siya sukhaya vedanaya sampayutta
siya  dukkhaya  vedanaya  sampayutta  siya adukkhamasukhaya vedanaya
sampayutta  jivitindriyam  siya  sukhaya  vedanaya  sampayuttam  siya
dukkhaya  vedanaya  sampayuttam siya adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttam
siya  na  vattabbam sukhaya vedanaya sampayuttantipi dukkhaya vedanaya
sampayuttantipi adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttantipi.
   {1113.5} Doso akusalahetu dukkhaya vedanaya sampayutto satta
hetu siya sukhaya vedanaya sampayutta siya adukkhamasukhaya vedanaya
samupayutta moho akusalahetu siya sukhaya vedanaya sampayutto siya
dukkhaya vedanaya sampayutto siya adukkhamasukhaya vedanaya sampayutto.
   {1113.6} Kabalinkaro aharo na vattabbo sukhaya vedanaya
sampayuttotipi  dukkhaya vedanaya sampayuttotipi adukkhamasukhaya vedanaya
sampayuttotipi tayo ahara siya sukhaya vedanaya sampayutta siya
dukkhaya vedanaya sampayutta siya adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta.
Panca  phassa  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  kayasamphasso
Siya sukhaya vedanaya sampayutto siya dukkhaya vedanaya sampayutto
manovinnanadhatusamphasso   siya   sukhaya  vedanaya  sampayutto
siya  dukkhaya  vedanaya  sampayutto  siya adukkhamasukhaya vedanaya
sampayutto . satta vedana na vattabba sukhaya vedanaya sampayuttatipi
dukkhaya vedanaya sampayuttatipi adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttatipi.
   {1113.7} Panca sanna panca cetana panca citta adukkhamasukhaya
vedanaya  sampayutta  kayavinnanam  siya sukhaya vedanaya sampayuttam
siya  dukkhaya  vedanaya  sampayuttam  manovinnanadhatu  siya sukhaya
vedanaya  sampayutta  siya  dukkhaya  vedanaya  sampayutta  siya
adukkhamasukhaya vedanaya sampayutta.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 579-582. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11727&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11727&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1113&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=88              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1113              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]