ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1114]  Pañcannaṃ  khandhānaṃ kati vipākā kati vipākadhammadhammā
kati  nevavipākanavipākadhammadhammā .pe. sattannaṃ cittānaṃ kati vipākā
kati  vipākadhammadhammā  kati  nevavipākanavipākadhammadhammā . rūpakkhandho
nevavipākanavipākadhammadhammo  cattāro  khandhā  siyā  vipākā  siyā
vipākadhammadhammā siyā nevavipākanavipākadhammadhammā.
   {1114.1}   Dasāyatanā  nevavipākanavipākadhammadhammā  dve
āyatanā  siyā  vipākā  siyā  vipākadhammadhammā siyā nevavipāka-
navipākadhammadhammā  .  dasa  dhātuyo  nevavipākanavipākadhammadhammā
pañca  dhātuyo  vipākā  manodhātu siyā vipākā siyā nevavipāka-
navipākadhammadhammā   dve   dhātuyo   siyā  vipākā  siyā
vipākadhammadhammā    siyā    nevavipākanavipākadhammadhammā   .
Dve  saccā  vipākadhammadhammā  nirodhasaccaṃ  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ
dukkhasaccaṃ  siyā  vipākaṃ  siyā  vipākadhammadhammaṃ  siyā  nevavipāka-
navipākadhammadhammaṃ   .   sattindriyā   nevavipākanavipākadhammadhammā
tīṇindriyā   vipākā   dvindriyā  vipākadhammadhammā  aññindriyaṃ
siyā  vipākaṃ  siyā  vipākadhammadhammaṃ navindriyā siyā vipākā siyā
vipākadhammadhammā  siyā  nevavipākanavipākadhammadhammā  .  cha  hetū
vipākadhammadhammā   tayo  abyākatahetū  siyā  vipākā  siyā
nevavipākanavipākadhammadhammā.
   {1114.2} Kabaḷiṅkāro āhāro nevavipākanavipākadhammadhammo tayo
āhārā  siyā  vipākā  siyā  vipākadhammadhammā siyā nevavipāka-
navipākadhammadhammā  .  pañca phassā vipākā manodhātusamphasso siyā
vipāko  siyā  nevavipākanavipākadhammadhammo  manoviññāṇadhātusamphasso
siyā vipāko siyā vipākadhammadhammo siyā nevavipākanavipākadhammadhammo.
Pañca  vedanā  pañca  saññā  pañca cetanā pañca cittā vipākā
manodhātu  siyā  vipākāsiyā  nevavipākanavipākadhammadhammā  mano
viññāṇadhātu   siyā   vipākā  siyā  vipākadhammadhammā  siyā
nevavipākanavipākadhammadhammā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 582-583. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11788              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11788              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1114&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=89              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1114              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่