ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1114]  Pancannam  khandhanam kati vipaka kati vipakadhammadhamma
kati  nevavipakanavipakadhammadhamma .pe. sattannam cittanam kati vipaka
kati  vipakadhammadhamma  kati  nevavipakanavipakadhammadhamma . rupakkhandho
nevavipakanavipakadhammadhammo  cattaro  khandha  siya  vipaka  siya
vipakadhammadhamma siya nevavipakanavipakadhammadhamma.
   {1114.1}   Dasayatana  nevavipakanavipakadhammadhamma  dve
ayatana  siya  vipaka  siya  vipakadhammadhamma siya nevavipaka-
navipakadhammadhamma  .  dasa  dhatuyo  nevavipakanavipakadhammadhamma
panca  dhatuyo  vipaka  manodhatu siya vipaka siya nevavipaka-
navipakadhammadhamma   dve   dhatuyo   siya  vipaka  siya
vipakadhammadhamma    siya    nevavipakanavipakadhammadhamma   .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page583.

Dve sacca vipakadhammadhamma nirodhasaccam nevavipakanavipakadhammadhammam dukkhasaccam siya vipakam siya vipakadhammadhammam siya nevavipaka- navipakadhammadhammam . sattindriya nevavipakanavipakadhammadhamma tinindriya vipaka dvindriya vipakadhammadhamma annindriyam siya vipakam siya vipakadhammadhammam navindriya siya vipaka siya vipakadhammadhamma siya nevavipakanavipakadhammadhamma . cha hetu vipakadhammadhamma tayo abyakatahetu siya vipaka siya nevavipakanavipakadhammadhamma. {1114.2} Kabalinkaro aharo nevavipakanavipakadhammadhammo tayo ahara siya vipaka siya vipakadhammadhamma siya nevavipaka- navipakadhammadhamma . panca phassa vipaka manodhatusamphasso siya vipako siya nevavipakanavipakadhammadhammo manovinnanadhatusamphasso siya vipako siya vipakadhammadhammo siya nevavipakanavipakadhammadhammo. Panca vedana panca sanna panca cetana panca citta vipaka manodhatu siya vipakasiya nevavipakanavipakadhammadhamma mano vinnanadhatu siya vipaka siya vipakadhammadhamma siya nevavipakanavipakadhammadhamma.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 582-583. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11788&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11788&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1114&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=89              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1114              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]