ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1115]  Pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati  upādinnupādāniyā  kati
anupādinnupādāniyā  kati  anupādinnaanupādāniyā  .pe.  sattannaṃ
cittānaṃ  kati  upādinnupādāniyā  kati  anupādinnupādāniyā  kati
anupādinnaanupādāniyā  .  rūpakkhandho siyā upādinnupādāniyo siyā
Anupādinnupādāniyo  cattāro  khandhā siyā upādinnupādāniyā siyā
anupādinnupādāniyā  siyā  anupādinnaanupādāniyā  .  pañcāyatanā
upādinnupādāniyā  saddāyatanaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  cattārāyatanā
siyā   upādinnupādāniyā   siyā   anupādinnupādāniyā  dve
āyatanā  siyā  upādinnupādāniyā  siyā anupādinnupādāniyā siyā
anupādinnaanupādāniyā.
   {1115.1}  Dasa  dhātuyo  upādinnupādāniyā  saddadhātu
anupādinnupādāniyā   pañca  dhātuyo  siyā  upādinnupādāniyā
siyā  anupādinnupādāniyā  dve  dhātuyo  siyā upādinnupādāniyā
siyā   anupādinnupādāniyā   siyā  anupādinnaanupādāniyā  .
Samudayasaccaṃ   anupādinnupādāniyaṃ   dve   saccā   anupādinna-
anupādāniyā   dukkhasaccaṃ   siyā   upādinnupādāniyaṃ   siyā
anupādinnupādāniyaṃ    .    navindriyā    upādinnupādāniyā
domanassindriyaṃ   anupādinnupādāniyaṃ   tīṇindriyā   anupādinna-
anupādāniyā   navindriyā   siyā   upādinnupādāniyā  siyā
anupādinnupādāniyā siyā anupādinnaanupādāniyā.
   {1115.2} Tayo akusalahetū anupādinnupādāniyā tayo kusalahetū
siyā  anupādinnupādāniyā  siyā  anupādinnaanupādāniyā  tayo
abyākatahetū  siyā  upādinnupādāniyā  siyā  anupādinnupādāniyā
siyā  anupādinnaanupādāniyā  .  kabaḷiṅkāro  āhāro  siyā
upādinnupādāniyo  siyā  anupādinnupādāniyo  tayo  āhārā
siyā   upādinnupādāniyā   siyā   anupādinnupādāniyā  siyā
Anupādinnaanupādāniyā   .   pañca  phassā  upādinnupādāniyā
manodhātusamphasso  siyā  upādinnupādāniyo siyā anupādinnupādāniyo
manoviññāṇadhātusamphasso    siyā   upādinnupādāniyo   siyā
anupādinnupādāniyo   siyā   anupādinnaanupādāniyo  .  pañca
vedanā  pañca saññā pañca cetanā pañca cittā upādinnupādāniyā
manodhātu  siyā  upādinnupādāniyā  siyā  anupādinnupādāniyā
manoviññāṇadhātu     siyā    upādinnupādāniyā    siyā
anupādinnupādāniyā siyā anupādinnaanupādāniyā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 583-585. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11816              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11816              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1115&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=90              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1115              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]