ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1115]  Pancannam  khandhanam  kati  upadinnupadaniya  kati
anupadinnupadaniya  kati  anupadinnaanupadaniya  .pe.  sattannam
cittanam  kati  upadinnupadaniya  kati  anupadinnupadaniya  kati
anupadinnaanupadaniya  .  rupakkhandho siya upadinnupadaniyo siya
Anupadinnupadaniyo  cattaro  khandha siya upadinnupadaniya siya
anupadinnupadaniya  siya  anupadinnaanupadaniya  .  pancayatana
upadinnupadaniya  saddayatanam  anupadinnupadaniyam  cattarayatana
siya   upadinnupadaniya   siya   anupadinnupadaniya  dve
ayatana  siya  upadinnupadaniya  siya anupadinnupadaniya siya
anupadinnaanupadaniya.
   {1115.1}  Dasa  dhatuyo  upadinnupadaniya  saddadhatu
anupadinnupadaniya   panca  dhatuyo  siya  upadinnupadaniya
siya  anupadinnupadaniya  dve  dhatuyo  siya upadinnupadaniya
siya   anupadinnupadaniya   siya  anupadinnaanupadaniya  .
Samudayasaccam   anupadinnupadaniyam   dve   sacca   anupadinna-
anupadaniya   dukkhasaccam   siya   upadinnupadaniyam   siya
anupadinnupadaniyam    .    navindriya    upadinnupadaniya
domanassindriyam   anupadinnupadaniyam   tinindriya   anupadinna-
anupadaniya   navindriya   siya   upadinnupadaniya  siya
anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya.
   {1115.2} Tayo akusalahetu anupadinnupadaniya tayo kusalahetu
siya  anupadinnupadaniya  siya  anupadinnaanupadaniya  tayo
abyakatahetu  siya  upadinnupadaniya  siya  anupadinnupadaniya
siya  anupadinnaanupadaniya  .  kabalinkaro  aharo  siya
upadinnupadaniyo  siya  anupadinnupadaniyo  tayo  ahara
siya   upadinnupadaniya   siya   anupadinnupadaniya  siya
Anupadinnaanupadaniya   .   panca  phassa  upadinnupadaniya
manodhatusamphasso  siya  upadinnupadaniyo siya anupadinnupadaniyo
manovinnanadhatusamphasso    siya   upadinnupadaniyo   siya
anupadinnupadaniyo   siya   anupadinnaanupadaniyo  .  panca
vedana  panca sanna panca cetana panca citta upadinnupadaniya
manodhatu  siya  upadinnupadaniya  siya  anupadinnupadaniya
manovinnanadhatu     siya    upadinnupadaniya    siya
anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 583-585. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11816&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11816&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1115&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=90              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1115              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]