ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1116]  Pancannam  khandhanam  kati  savitakkasavicara  kati
avitakkavicaramatta  kati avitakkaavicara .pe. sattannam cittanam kati
savitakkasavicara  kati  avitakkavicaramatta  kati  avitakkaavicara .
Rupakkhandho  avitakkaavicaro  tayo  khandha  siya  savitakkasavicara
siya  avitakkavicaramatta  siya  avitakkaavicara  sankharakkhandho
siya  savitakkasavicaro siya avitakkavicaramatto siya avitakkaavicaro
siya   na  vattabbo  savitakkasavicarotipi  avitakkavicaramattotipi
avitakkaavicarotipi.
   {1116.1}  Dasayatana  avitakkaavicara  manayatanam  siya
savitakkasavicaram   siya  avitakkavicaramattam  siya  avitakkaavicaram
dhammayatanam  siya  savitakkasavicaram  siya  avitakkavicaramattam  siya
avitakkaavicaram  siya  na  vattabbam savitakkasavicarantipi avitakkavicara-
mattantipi  avitakkaavicarantipi  .  pannarasadhatuyo  avitakkaavicara
Manodhatu  savitakkasavicara  manovinnanadhatu  siya  savitakkasavicara
siya  avitakkavicaramatta  siya  avitakkaavicara  dhammadhatu  siya
savitakkasavicara  siya  avitakkavicaramatta  siya  avitakkaavicara
siya   na  vattabba  savitakkasavicaratipi  avitakkavicaramattatipi
avitakkaavicaratipi   .  samudayasaccam  savitakkasavicaram  nirodhasaccam
avitakkaavicaram  maggasaccam  siya  savitakkasavicaram  siya  avitakka-
vicaramattam  siya  avitakkaavicaram  dukkhasaccam  siya  savitakkasavicaram
siya  avitakkavicaramattam  siya  avitakkaavicaram  siya  na  vattabbam
savitakkasavicarantipi avitakkavicaramattantipi avitakkaavicarantipi.
   {1116.2}   Navindriya   avitakkaavicara  domanassindriyam
savitakkasavicaram upekkhindriyam siya savitakkasavicaram siya avitakkaavicaram
ekadasindriya  siya  savitakkasavicara  siya  avitakkavicaramatta
siya avitakkaavicara . tayo akusalahetu savitakkasavicara cha hetu siya
savitakkasavicara  siya  avitakkavicaramatta  siya avitakkaavicara .
Kabalinkaro  aharo  avitakkaavicaro  tayo  ahara  siya
savitakkasavicara  siya  avitakkavicaramatta  siya avitakkaavicara .
Panca  phassa  avitakkaavicara  manodhatusamphasso  savitakkasavicaro
manovinnanadhatusamphasso  siya  savitakkasavicaro  siya  avitakka-
vicaramatto siya avitakkaavicaro . panca vedana panca sanna panca
cetana  panca  citta  avitakkaavicara  manodhatu  savitakkasavicara
Manovinnanadhatu  siya  savitakkasavicara  siya  avitakkavicaramatta
siya avitakkaavicara.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 585-587. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11850&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11850&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1116&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=91              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1116              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]