ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [99]  Dvādasāyatanāni  cakkhāyatanaṃ  sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  manāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ dhammāyatanaṃ.
   [100]  Tattha  katamaṃ  cakkhāyatanaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  1-  suñño  gāmopeso  idaṃ vuccati
@Footnote: 1 [516] dhammasaṅgaṇiyaṃ oloketabbaṃ.
Cakkhāyatanaṃ  .  tattha  katamaṃ  sotāyatanaṃ  ghānāyatanaṃ  jivhāyatanaṃ
kāyāyatanaṃ  yo  kāyo  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya  pasādo
.pe.  suñño  gāmopeso  idaṃ  vuccati  kāyāyatanaṃ  .  tattha
katamaṃ  manāyatanaṃ  ekavidhena  manāyatanaṃ  phassasampayuttaṃ  .  duvidhena
manāyatanaṃ  atthi  sahetukaṃ  atthi  ahetukaṃ  .  tividhena  manāyatanaṃ
atthi kusalaṃ atthi akusalaṃ atthi abyākataṃ .pe. 1- evaṃ bahuvidhena
manāyatanaṃ  idaṃ  vuccati  manāyatanaṃ  .  tattha  katamaṃ  rūpāyatanaṃ yaṃ
rūpaṃ  catunnaṃ  mahābhūtānaṃ  upādāya  vaṇṇanibhā  .pe. rūpadhātupesā
idaṃ  vuccati  rūpāyatanaṃ  .  tattha  katamaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭhavīdhātu  .pe.  phoṭṭhabbadhātupesā
idaṃ vuccati phoṭṭhabbāyatanaṃ.
   {100.1}  Tattha katamaṃ dhammāyatanaṃ vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  yañca  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ dhammāyatanapariyāpannaṃ
asaṅkhatā ca dhātu. Tattha katamo vedanākkhandho ekavidhena vedanākkhandho
phassasampayutto .pe. Evaṃ bahuvidhena vedanākkhandho ayaṃ vuccati vedanākkhandho.
Tattha  katamo  saññākkhandho  ekavidhena saññākkhandho phassasampayutto
.pe.  evaṃ  bahuvidhena  saññākkhandho ayaṃ vuccati saññākkhandho .
Tattha  katamo saṅkhārakkhandho ekavidhena saṅkhārakkhandho cittasampayutto
.pe. evaṃ bahuvidhena saṅkhārakkhandho ayaṃ vuccati saṅkhārakkhandho. Tattha
@Footnote: 1 [74] khandhavibhaṅge oloketabbaṃ.
Katamaṃ  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ  dhammāyatanapariyāpannaṃ  itthindriyaṃ
.pe.  kabaḷiṅkāro  āhāro  idaṃ  vuccati rūpaṃ anidassanaṃ appaṭighaṃ
dhammāyatanapariyāpannaṃ  .  tattha  katamā  asaṅkhatā  dhātu rāgakkhayo
dosakkhayo  mohakkhayo  ayaṃ  vuccati asaṅkhatā dhātu . idaṃ vuccati
dhammāyatanaṃ.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 85-87. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=1748              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=1748              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=99&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=99              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1298              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1298              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]