ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [124]  Aṭṭhārasa  dhātuyo cakkhudhātu rūpadhātu cakkhuviññāṇadhātu
sotadhātu   saddadhātu   sotaviññāṇadhātu   ghānadhātu   gandhadhātu
ghānaviññāṇadhātu    jivhādhātu    rasadhātu   jivhāviññāṇadhātu
kāyadhātu   phoṭṭhabbadhātu  kāyaviññāṇadhātu  manodhātu  dhammadhātu
manoviññāṇadhātu.
   [125]  Tattha  katamā  cakkhudhātu yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  ayaṃ  vuccati
cakkhudhātu  .  tattha  katamā  rūpadhātu  yaṃ  rūpaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  vaṇṇanibhā  .pe.  rūpadhātupesā  ayaṃ vuccati rūpadhātu .
Tattha  katamā  cakkhuviññāṇadhātu  cakkhuñca  paṭicca rūpe ca uppajjati
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  cakkhuviññāṇadhātu  ayaṃ  vuccati
cakkhuviññāṇadhātu.
   [126]  Tattha  katamā  sotadhātu yaṃ sotaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  ayaṃ  vuccati
Sotadhātu  .  tattha katamā saddadhātu yo saddo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  .pe.  saddadhātupesā ayaṃ vuccati
saddadhātu  .  tattha  katamā  sotaviññāṇadhātu  sotañca paṭiccasadde
ca  uppajjati  cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ  viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  sotaviññāṇadhātu  ayaṃ
vuccati sotaviññāṇadhātu.
   [127]  Tattha  katamā  ghānadhātu yaṃ ghānaṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  ayaṃ  vuccati
ghānadhātu  .  tattha katamā gandhadhātu yo gandho catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  .pe.  gandhadhātupesā ayaṃ vuccati
gandhadhātu  .  tattha  katamā  ghānaviññāṇadhātu  ghānañca  paṭicca
gandhe ca uppajjati cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ  viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  ghānaviññāṇadhātu  ayaṃ
vuccati ghānaviññāṇadhātu.
   [128] Tattha katamā jivhādhātu yā jivhā catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  pasādo  .pe.  suñño  gāmopeso  ayaṃ  vuccati
jivhādhātu  .  tattha  katamā rasadhātu yo raso catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya  anidassano  sappaṭigho  .pe.  rasadhātupesā  ayaṃ vuccati
rasadhātu  .  tattha  katamā  jivhāviññāṇadhātu  jivhañca  paṭicca
rase  ca uppajjati cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
Manindriyaṃ   viññāṇaṃ   viññāṇakkhandho  tajjā  jivhāviññāṇadhātu
ayaṃ vuccati jivhāviññāṇadhātu.
   [129]  Tattha katamā kāyadhātu yo kāyo catunnaṃ mahābhūtānaṃ
upādāya pasādo .pe. suñño gāmopeso ayaṃ vuccati kāyadhātu.
Tattha  katamā  phoṭṭhabbadhātu  paṭhavīdhātu  .pe.  phoṭṭhabbadhātupesā
ayaṃ  vuccati  phoṭṭhabbadhātu  .  tattha  katamā  kāyaviññāṇadhātu
kāyañca  paṭicca  phoṭṭhabbe  ca uppajjati cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ
paṇḍaraṃ   mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho
tajjā kāyaviññāṇadhātu ayaṃ vuccati kāyaviññāṇadhātu.
   [130]  Tattha katamā manodhātu cakkhuviññāṇadhātuyā uppajjitvā
niruddhasamanantarā  uppajjati  cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ
mano   manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā
manodhātu  sotaviññāṇadhātuyā  .pe.  ghānaviññāṇadhātuyā  .pe.
Jivhāviññāṇadhātuyā   .pe.   kāyaviññāṇadhātuyā   uppajjitvā
niruddhasamanantarā  uppajjati  cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ
mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ  viññāṇaṃ viññāṇakkhandho tajjā manodhātu
sabbadhammesu vā pana paṭhamasamannāhāro ayaṃ vuccati manodhātu.
   {130.1}  Tattha katamā dhammadhātu vedanākkhandho saññākkhandho
saṅkhārakkhandho  yañca  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ  dhammāyatanapariyāpannaṃ
asaṅkhatā ca dhātu. Tattha katamo vedanākkhandho ekavidhena vedanākkhandho
Phassasampayutto  .  duvidhena  vedanākkhandho  atthi  sahetuko atthi
ahetuko  .  tividhena  vedanākkhandho  atthi kusalo atthi akusalo
atthi  abyākato  .pe.  evaṃ  bahuvidhena  vedanākkhandho . ayaṃ
vuccati vedanākkhandho.
   {130.2} Tattha  katamo saññākkhandho. Ekavidhena saññākkhandho
phassasampayutto  .  duvidhena  saññākkhandho  atthi  sahetuko  atthi
ahetuko . tividhena saññākkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi
abyākato  .pe.  evaṃ  bahuvidhena  saññākkhandho  . ayaṃ vuccati
saññākkhandho.
   {130.3} Tattha katamo saṅkhārakkhandho ekavidhena saṅkhārakkhandho
cittasampayutto . duvidhena saṅkhārakkhandho atthi hetu atthi na hetu.
Tividhena  saṅkhārakkhandho atthi kusalo atthi akusalo atthi abyākato
.pe. Evaṃ bahuvidhena saṅkhārakkhandho ayaṃ vuccati saṅkhārakkhandho.
   {130.4} Tattha katamaṃ rūpaṃ anidassanaṃ appaṭighaṃ dhammāyatanapariyāpannaṃ
itthindriyaṃ  .pe.  kabaḷiṅkāro āhāro idaṃ vuccati rūpaṃ anidassanaṃ
appaṭighaṃ dhammāyatanapariyāpannaṃ.
   {130.5}  Tattha katamā asaṅkhatā dhātu rāgakkhayo dosakkhayo
mohakkhayo ayaṃ vuccati asaṅkhatā dhātu. Ayaṃ vuccati dhammadhātu.
   {130.6}  Tattha  katamā  manoviññāṇadhātu  cakkhuviññāṇadhātuyā
uppajjitvā  niruddhasamanantarā  uppajjati  manodhātu  manodhātuyāpi
uppajjitvā niruddhasamanantarā uppajjati cittaṃ mano mānasaṃ .pe. Tajjā
manoviññāṇadhātu   sotaviññāṇadhātuyā   .pe.  ghānaviññāṇadhātuyā
.pe.    Jivhāviññāṇadhātuyā    .pe.   kāyaviññāṇadhātuyā
uppajjitvā  niruddhasamanantarā  uppajjati  manodhātu  manodhātuyāpi
uppajjitvā  niruddhasamanantarā  uppajjati  cittaṃ  mano mānasaṃ .pe.
Tajjā  manoviññāṇadhātu  manañca  paṭicca  dhamme  ca  uppajjati
cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ  manindriyaṃ
viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu  ayaṃ  vuccati
manoviññāṇadhātu.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 108-112. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2205              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2205              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=124&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=124              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=1921              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=1921              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]