ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [171]  Cattari  saccani  dukkham  dukkhasamudayo  dukkhanirodho
dukkhanirodhagamini patipada.
   [172] Tattha katamo dukkhasamudayo tanha ayam vuccati dukkhasamudayo.
   [173] Tattha katamam dukkham avasesa ca kilesa avasesa ca akusala
dhamma tini ca kusalamulani sasavani avasesa ca sasava kusala dhamma
sasava ca kusalakusalanam dhammanam vipaka ye ca dhamma kiriya neva
kusala nakusala na ca kammavipaka sabbanca rupam idam vuccati dukkham.
   [174]  Tattha katamo dukkhanirodho tanhaya pahanam ayam vuccati
dukkhanirodho.
   [175]  Tattha  katama  dukkhanirodhagamini  patipada  idha bhikkhu
yasmim  samaye  lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim
ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva kamehi
.pe.  Pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
tasmim samaye atthangiko maggo hoti sammaditthi .pe. Sammasamadhi.
   [176]  Tattha katama sammaditthi ya panna pajanana .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammaditthi  dhammavicayasambojjhango  maggangam
maggapariyapannam ayam vuccati sammaditthi.
   [177] Tattha katamo sammasankappo yo takko vitakko .pe.
Sammasankappo   maggangam   maggapariyapannam   ayam   vuccati
sammasankappo.
   [178]  Tattha  katama  sammavaca  ya catuhi vaciduccaritehi
arati  virati  pativirati  veramani  akiriya  akaranam  anajjhapatti
velaanatikkamo  setughato  sammavaca  maggangam  maggapariyapannam
ayam vuccati sammavaca.
   [179]  Tattha  katamo sammakammanto ya tihi kayaduccaritehi
arati  virati  pativirati  veramani  akiriya  akaranam  anajjhapatti
velaanatikkamo  setughato  sammakammanto  maggangam  maggapariyapannam
ayam vuccati sammakammanto.
   [180]  Tattha  katamo sammaajivo ya micchaajiva arati
virati  pativirati  veramani akiriya akaranam anajjhapatti velaanatikkamo
setughato   sammaajivo   maggangam   maggapariyapannam   ayam
Vuccati sammaajivo.
   [181] Tattha katamo sammavayamo yo cetasiko viriyarambho
.pe.  sammavayamo  viriyasambojjhango  maggangam  maggapariyapannam
ayam vuccati sammavayamo.
   [182]  Tattha  katama  sammasati  ya  sati anussati .pe.
Sammasati  satisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati
sammasati.
   [183]  Tattha  katamo  sammasamadhi ya cittassa thiti .pe.
Sammasamadhi   samadhisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  ayam
vuccati sammasamadhi.
   Ayam  vuccati  dukkhanirodhagamini  patipada  avasesa  dhamma
dukkhanirodhagaminiya patipadaya sampayutta.
   [184]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  tanha ca avasesa ca
kilesa ayam vuccati dukkhasamudayo.
   [185] Tattha katamam dukkham avasesa ca akusala dhamma tini ca
kusalamulani  sasavani  avasesa  ca sasava kusala dhamma sasava
ca kusalakusalanam dhammanam vipaka ye ca dhamma kiriya neva kusala
nakusala na ca kammavipaka sabbanca rupam idam vuccati dukkham.
   [186]  Tattha  katamo  dukkhanirodho tanhaya ca avasesananca
Kilesanam pahanam ayam vuccati dukkhanirodho.
   [187]  Tattha  katama  dukkhanirodhagamini  patipada  idha bhikkhu
yasmim  samaye  lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim
ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
tasmim  samaye atthangiko maggo hoti sammaditthi .pe. sammasamadhi
ayam   vuccati   dukkhanirodhagamini   patipada  avasesa  dhamma
dukkhanirodhagaminiya patipadaya sampayutta.
   [188]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  tanha ca avasesa ca
kilesa avasesa ca akusala dhamma ayam vuccati dukkhasamudayo.
   [189]  Tattha  katamam  dukkham  tini  ca  kusalamulani sasavani
avasesa  ca  sasava  kusala  dhamma  sasava  ca kusalakusalanam
dhammanam  vipaka  ye ca dhamma kiriya neva kusala nakusala na
ca kammavipaka sabbanca rupam idam vuccati dukkham.
   [190]  Tattha  katamo  dukkhanirodho tanhaya ca avasesananca
kilesanam  avasesananca  akusalanam  dhammanam  pahanam  ayam  vuccati
dukkhanirodho.
   [191]  Tattha  katama  dukkhanirodhagamini  patipada  idha bhikkhu
yasmim  samaye  lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim
ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva kamehi
.pe.  Pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
tasmim  samaye atthangiko maggo hoti sammaditthi .pe. sammasamadhi
ayam   vuccati   dukkhanirodhagamini   patipada  avasesa  dhamma
dukkhanirodhagaminiya patipadaya sampayutta.
   [192]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  tanha ca avasesa ca
kilesa  avasesa  ca akusala dhamma tini ca kusalamulani sasavani
ayam vuccati dukkhasamudayo.
   [193] Tattha katamam dukkham avasesa ca sasava kusala dhamma
sasava  ca  kusalakusalanam  dhammanam vipaka ye ca dhamma kiriya
neva  kusala  nakusala  na  ca  kammavipaka  sabbanca  rupam idam
vuccati dukkham.
   [194]  Tattha  katamo  dukkhanirodho tanhaya ca avasesananca
kilesanam  avasesananca  akusalanam  dhammanam  tinnannanca  kusalamulanam
sasavanam pahanam ayam vuccati dukkhanirodho.
   [195]  Tattha  katama  dukkhanirodhagamini  patipada  idha bhikkhu
yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
atthangiko  maggo  hoti  sammaditthi  .pe.  sammasamadhi  ayam
vuccati  dukkhanirodhagamini  patipada avasesa dhamma dukkhanirodhagaminiya
Patipadaya sampayutta.
   [196]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  tanha ca avasesa ca
kilesa  avasesa  ca akusala dhamma tini ca kusalamulani sasavani
avasesa ca sasava kusala dhamma ayam vuccati dukkhasamudayo.
   [197]  Tattha  katamam  dukkham  sasava  kusalakusalanam dhammanam
vipaka ye ca dhamma kiriya neva kusala nakusala na ca kammavipaka
sabbanca rupam idam vuccati dukkham.
   [198]  Tattha  katamo  dukkhanirodho tanhaya ca avasesananca
kilesanam  avasesananca  akusalanam  dhammanam  tinnannanca  kusalamulanam
sasavanam  avasesananca  sasavanam  kusalanam  dhammanam  pahanam  ayam
vuccati dukkhanirodho.
   [199]  Tattha  katama  dukkhanirodhagamini  patipada  idha bhikkhu
yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
atthangiko  maggo  hoti  sammaditthi  .pe.  sammasamadhi  ayam
vuccati  dukkhanirodhagamini  patipada avasesa dhamma dukkhanirodhagaminiya
patipadaya sampayutta.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 138-143. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2812&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2812&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=171&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=171              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3078              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3078              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]