ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [200]  Cattāri  saccāni  dukkhaṃ  dukkhasamudayo  dukkhanirodho
dukkhanirodhagāminī paṭipadā.
   [201]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā  ayaṃ  vuccati
dukkhasamudayo.
   [202]  Tattha katamaṃ dukkhaṃ avasesā ca kilesā avasesā ca
akusalā  dhammā  tīṇi  ca  kusalamūlāni  sāsavāni  avasesā  ca
sāsavā  kusalā  dhammā  sāsavā ca kusalākusalānaṃ dhammānaṃ vipākā
ye  ca  dhammā  kiriyā neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [203]  Tattha  katamo  dukkhanirodho  taṇhāya  pahānaṃ  ayaṃ
vuccati dukkhanirodho.
   [204]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ
samaye  pañcaṅgiko  maggo  hoti  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.
   [205]  Tattha katamā sammādiṭṭhi yā paññā pajānanā .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati sammādiṭṭhi.
   [206] Tattha katamo sammāsaṅkappo yo takko vitakko saṅkappo
.pe. Maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati sammāsaṅkappo.
   [207] Tattha katamo sammāvāyāmo yo cetasiko viriyārambho
.pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
ayaṃ vuccati sammāvāyāmo.
   [208]  Tattha  katamā  sammāsati  yā  sati anussati .pe.
Sammāsati  satisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati
sammāsati.
   [209]  Tattha  katamo  sammāsamādhi yā cittassa ṭhiti .pe.
Sammāsamādhi   samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ
vuccati sammāsamādhi.
   Ayaṃ  vuccati  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  avasesā  dhammā
dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya sampayuttā. .pe.
   [210]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā  avasesā  ca akusalā dhammā tīṇi ca kusalamūlāni sāsavāni
avasesā ca sāsavā kusalā dhammā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [211]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  sāsavā  kusalākusalānaṃ dhammānaṃ
vipākā ye ca dhammā kiriyā neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [212]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
kilesānaṃ  avasesānañca  akusalānaṃ  dhammānaṃ  tiṇṇannañca  kusalamūlānaṃ
sāsavānaṃ  avasesānañca  sāsavānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  ayaṃ
Vuccati dukkhanirodho.
   [213]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
pañcaṅgiko  maggo  hoti  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi  ayaṃ  vuccati  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā
avasesā dhammā dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya sampayuttā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 143-146. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2920              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2920              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=200&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=200              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]