ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [200]  Cattari  saccani  dukkham  dukkhasamudayo  dukkhanirodho
dukkhanirodhagamini patipada.
   [201]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  tanha  ayam  vuccati
dukkhasamudayo.
   [202]  Tattha katamam dukkham avasesa ca kilesa avasesa ca
akusala  dhamma  tini  ca  kusalamulani  sasavani  avasesa  ca
sasava  kusala  dhamma  sasava ca kusalakusalanam dhammanam vipaka
ye  ca  dhamma  kiriya neva kusala nakusala na ca kammavipaka
sabbanca rupam idam vuccati dukkham.
   [203]  Tattha  katamo  dukkhanirodho  tanhaya  pahanam  ayam
vuccati dukkhanirodho.
   [204]  Tattha  katama  dukkhanirodhagamini  patipada  idha bhikkhu
yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.
Pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim
samaye  pancangiko  maggo  hoti  sammaditthi  sammasankappo
sammavayamo sammasati sammasamadhi.
   [205]  Tattha katama sammaditthi ya panna pajanana .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammaditthi  dhammavicayasambojjhango  maggangam
maggapariyapannam ayam vuccati sammaditthi.
   [206] Tattha katamo sammasankappo yo takko vitakko sankappo
.pe. Maggangam maggapariyapannam ayam vuccati sammasankappo.
   [207] Tattha katamo sammavayamo yo cetasiko viriyarambho
.pe.  sammavayamo  viriyasambojjhango  maggangam  maggapariyapannam
ayam vuccati sammavayamo.
   [208]  Tattha  katama  sammasati  ya  sati anussati .pe.
Sammasati  satisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati
sammasati.
   [209]  Tattha  katamo  sammasamadhi ya cittassa thiti .pe.
Sammasamadhi   samadhisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  ayam
vuccati sammasamadhi.
   Ayam  vuccati  dukkhanirodhagamini  patipada  avasesa  dhamma
dukkhanirodhagaminiya patipadaya sampayutta. .pe.
   [210]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  tanha ca avasesa ca
kilesa  avasesa  ca akusala dhamma tini ca kusalamulani sasavani
avasesa ca sasava kusala dhamma ayam vuccati dukkhasamudayo.
   [211]  Tattha  katamam  dukkham  sasava  kusalakusalanam dhammanam
vipaka ye ca dhamma kiriya neva kusala nakusala na ca kammavipaka
sabbanca rupam idam vuccati dukkham.
   [212]  Tattha  katamo  dukkhanirodho tanhaya ca avasesananca
kilesanam  avasesananca  akusalanam  dhammanam  tinnannanca  kusalamulanam
sasavanam  avasesananca  sasavanam  kusalanam  dhammanam  pahanam  ayam
Vuccati dukkhanirodho.
   [213]  Tattha  katama  dukkhanirodhagamini  patipada  idha bhikkhu
yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
pancangiko  maggo  hoti  sammaditthi  sammasankappo sammavayamo
sammasati  sammasamadhi  ayam  vuccati  dukkhanirodhagamini  patipada
avasesa dhamma dukkhanirodhagaminiya patipadaya sampayutta.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 143-146. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2920&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2920&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=200&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=200              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]