ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [200]  Cattari  saccani  dukkham  dukkhasamudayo  dukkhanirodho
dukkhanirodhagamini patipada.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page144.

[201] Tattha katamo dukkhasamudayo tanha ayam vuccati dukkhasamudayo. [202] Tattha katamam dukkham avasesa ca kilesa avasesa ca akusala dhamma tini ca kusalamulani sasavani avasesa ca sasava kusala dhamma sasava ca kusalakusalanam dhammanam vipaka ye ca dhamma kiriya neva kusala nakusala na ca kammavipaka sabbanca rupam idam vuccati dukkham. [203] Tattha katamo dukkhanirodho tanhaya pahanam ayam vuccati dukkhanirodho. [204] Tattha katama dukkhanirodhagamini patipada idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. Pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam tasmim samaye pancangiko maggo hoti sammaditthi sammasankappo sammavayamo sammasati sammasamadhi. [205] Tattha katama sammaditthi ya panna pajanana .pe. Amoho dhammavicayo sammaditthi dhammavicayasambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati sammaditthi. [206] Tattha katamo sammasankappo yo takko vitakko sankappo .pe. Maggangam maggapariyapannam ayam vuccati sammasankappo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page145.

[207] Tattha katamo sammavayamo yo cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo viriyasambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati sammavayamo. [208] Tattha katama sammasati ya sati anussati .pe. Sammasati satisambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati sammasati. [209] Tattha katamo sammasamadhi ya cittassa thiti .pe. Sammasamadhi samadhisambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati sammasamadhi. Ayam vuccati dukkhanirodhagamini patipada avasesa dhamma dukkhanirodhagaminiya patipadaya sampayutta. .pe. [210] Tattha katamo dukkhasamudayo tanha ca avasesa ca kilesa avasesa ca akusala dhamma tini ca kusalamulani sasavani avasesa ca sasava kusala dhamma ayam vuccati dukkhasamudayo. [211] Tattha katamam dukkham sasava kusalakusalanam dhammanam vipaka ye ca dhamma kiriya neva kusala nakusala na ca kammavipaka sabbanca rupam idam vuccati dukkham. [212] Tattha katamo dukkhanirodho tanhaya ca avasesananca kilesanam avasesananca akusalanam dhammanam tinnannanca kusalamulanam sasavanam avasesananca sasavanam kusalanam dhammanam pahanam ayam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page146.

Vuccati dukkhanirodho. [213] Tattha katama dukkhanirodhagamini patipada idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam tasmim samaye pancangiko maggo hoti sammaditthi sammasankappo sammavayamo sammasati sammasamadhi ayam vuccati dukkhanirodhagamini patipada avasesa dhamma dukkhanirodhagaminiya patipadaya sampayutta.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 143-146. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2920&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2920&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=200&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=200              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]