ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [214]  Cattāri  saccāni  dukkhaṃ  dukkhasamudayo  dukkhanirodho
dukkhanirodhagāminī paṭipadā.
   [215]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā  ayaṃ  vuccati
dukkhasamudayo.
   [216]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  avasesā ca kilesā avasesā
ca  akusalā  dhammā  tīṇi  ca  kusalamūlāni  sāsavāni avasesā ca
sāsavā  kusalā  dhammā  sāsavā ca kusalākusalānaṃ dhammānaṃ vipākā
ye  ca  dhammā  kiriyā neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [217]  Tattha katamo dukkhanirodho taṇhāya pahānaṃ ayaṃ vuccati
dukkhanirodho.
   [218]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
Yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo hoti ayaṃ vuccati dukkhanirodhagāminī
paṭipadā .pe.
   [219]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  taṇhā ca avasesā ca
kilesā  avasesā  ca akusalā dhammā tīṇi ca kusalamūlāni sāsavāni
avasesā ca sāsavā kusalā dhammā ayaṃ vuccati dukkhasamudayo.
   [220]  Tattha  katamaṃ  dukkhaṃ  sāsavā  kusalākusalānaṃ dhammānaṃ
vipākā ye ca dhammā kiriyā neva kusalā nākusalā na ca kammavipākā
sabbañca rūpaṃ idaṃ vuccati dukkhaṃ.
   [221]  Tattha  katamo  dukkhanirodho taṇhāya ca avasesānañca
kilesānaṃ  avasesānañca  akusalānaṃ  dhammānaṃ  tiṇṇannañca  kusalamūlānaṃ
sāsavānaṃ  avasesānañca  sāsavānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  ayaṃ
vuccati dukkhanirodho.
   [222]  Tattha  katamā  dukkhanirodhagāminī  paṭipadā  idha bhikkhu
yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ
samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ayaṃ vuccati dukkhanirodhagāminī
Paṭipadā.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 146-148. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2970              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2970              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=214&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=214              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]