ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [214]  Cattari  saccani  dukkham  dukkhasamudayo  dukkhanirodho
dukkhanirodhagamini patipada.
   [215]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  tanha  ayam  vuccati
dukkhasamudayo.
   [216]  Tattha  katamam  dukkham  avasesa ca kilesa avasesa
ca  akusala  dhamma  tini  ca  kusalamulani  sasavani avasesa ca
sasava  kusala  dhamma  sasava ca kusalakusalanam dhammanam vipaka
ye  ca  dhamma  kiriya neva kusala nakusala na ca kammavipaka
sabbanca rupam idam vuccati dukkham.
   [217]  Tattha katamo dukkhanirodho tanhaya pahanam ayam vuccati
dukkhanirodho.
   [218]  Tattha  katama  dukkhanirodhagamini  patipada  idha bhikkhu
Yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo hoti ayam vuccati dukkhanirodhagamini
patipada .pe.
   [219]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  tanha ca avasesa ca
kilesa  avasesa  ca akusala dhamma tini ca kusalamulani sasavani
avasesa ca sasava kusala dhamma ayam vuccati dukkhasamudayo.
   [220]  Tattha  katamam  dukkham  sasava  kusalakusalanam dhammanam
vipaka ye ca dhamma kiriya neva kusala nakusala na ca kammavipaka
sabbanca rupam idam vuccati dukkham.
   [221]  Tattha  katamo  dukkhanirodho tanhaya ca avasesananca
kilesanam  avasesananca  akusalanam  dhammanam  tinnannanca  kusalamulanam
sasavanam  avasesananca  sasavanam  kusalanam  dhammanam  pahanam  ayam
vuccati dukkhanirodho.
   [222]  Tattha  katama  dukkhanirodhagamini  patipada  idha bhikkhu
yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.
Pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim
samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ayam vuccati dukkhanirodhagamini
Patipada.
           Abhidhammabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 146-148. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2970&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2970&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=214&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=214              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]