ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [214]  Cattari  saccani  dukkham  dukkhasamudayo  dukkhanirodho
dukkhanirodhagamini patipada.
   [215]  Tattha  katamo  dukkhasamudayo  tanha  ayam  vuccati
dukkhasamudayo.
   [216]  Tattha  katamam  dukkham  avasesa ca kilesa avasesa
ca  akusala  dhamma  tini  ca  kusalamulani  sasavani avasesa ca
sasava  kusala  dhamma  sasava ca kusalakusalanam dhammanam vipaka
ye  ca  dhamma  kiriya neva kusala nakusala na ca kammavipaka
sabbanca rupam idam vuccati dukkham.
   [217]  Tattha katamo dukkhanirodho tanhaya pahanam ayam vuccati
dukkhanirodho.
   [218]  Tattha  katama  dukkhanirodhagamini  patipada  idha bhikkhu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page147.

Yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ayam vuccati dukkhanirodhagamini patipada .pe. [219] Tattha katamo dukkhasamudayo tanha ca avasesa ca kilesa avasesa ca akusala dhamma tini ca kusalamulani sasavani avasesa ca sasava kusala dhamma ayam vuccati dukkhasamudayo. [220] Tattha katamam dukkham sasava kusalakusalanam dhammanam vipaka ye ca dhamma kiriya neva kusala nakusala na ca kammavipaka sabbanca rupam idam vuccati dukkham. [221] Tattha katamo dukkhanirodho tanhaya ca avasesananca kilesanam avasesananca akusalanam dhammanam tinnannanca kusalamulanam sasavanam avasesananca sasavanam kusalanam dhammanam pahanam ayam vuccati dukkhanirodho. [222] Tattha katama dukkhanirodhagamini patipada idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. Pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ayam vuccati dukkhanirodhagamini

--------------------------------------------------------------------------------------------- page148.

Patipada. Abhidhammabhajaniyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 146-148. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=2970&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=2970&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=214&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=214              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]