ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Indriyavibhango
   [236]  Bavisatindriyani  cakkhundriyam  sotindriyam  ghanindriyam
jivhindriyam  kayindriyam  manindriyam  itthindriyam  purisindriyam
jivitindriyam sukhindriyam dukkhindriyam somanassindriyam domanassindriyam
Upekkhindriyam  saddhindriyam  viriyindriyam  satindriyam  samadhindriyam
pannindriyam anannatannassamitindriyam annindriyam
annatavindriyam.
   [237]  Tattha  katamam  cakkhundriyam yam cakkhum catunnam mahabhutanam
upadaya pasado .pe. sunno gamopeso idam vuccati cakkhundriyam.
Tattha  katamam  sotindriyam  .pe.  ghanindriyam  .pe.  jivhindriyam
.pe.  kayindriyam  yo  kayo  catunnam  mahabhutanam  upadaya
pasado  .pe.  sunno  gamopeso  idam  vuccati  kayindriyam .
Tattha   katamam  manindriyam  ekavidhena  manindriyam  phassasampayuttam
.pe. 1- Evam bahuvidhena manindriyam idam vuccati manindriyam.
   [238] Tattha katamam itthindriyam yam itthiya itthilingam itthinimittam
itthikuttam   itthakappo   itthittam   itthibhavo  idam  vuccati
itthindriyam  .  tattha  katamam  purisindriyam  yam  purisassa  purisalingam
purisanimittam  purisakuttam  purisakappo  purisattam purisabhavo idam vuccati
purisindriyam  .  tattha katamam jivitindriyam duvidhena jivitindriyam atthi
rupam  jivitindriyam  atthi  arupam  jivitindriyam  .  tattha  katamam  rupam
jivitindriyam  yo  tesam  rupinam  dhammanam  ayu thiti yapana yapana
iriyana  vattana  palana  jivitam  jivitindriyam  idam  vaccati  rupam
jivitindriyam  .  tattha  katamam  arupam  jivitindriyam  yo tesam arupinam
@Footnote: 1 [74] khandhavibhange oloketabbam.
Dhammanam  ayu  thiti  yapana  yapana  iriyana  vattana  palana
jivitam jivitindriyam idam vuccati arupam jivitindriyam.
   [239]  Tattha  katamam  sukhindriyam yam kayikam satam kayikam sukham
kayasamphassajam  satam  sukham  vedayitam  kayasamphassaja  sata  sukha
vedana  idam  vuccati  sukhindriyam  .  tattha  katamam  dukkhindriyam yam
kayikam  asatam  kayikam  dukkham  kayasamphassajam  asatam dukkham vedayitam
kayasamphassaja  asata  dukkha  vedana idam vuccati dukkhindriyam .
Tattha katamam somanassindriyam yam cetasikam satam cetasikam sukham cetosamphassajam
satam sukham vedayitam cetosamphassaja sata sukha vedana idam vuccati
somanassindriyam  .  tattha  katamam  domanassindriyam yam cetasikam asatam
cetasikam  dukkham  cetosamphassajam asatam dukkham vedayitam cetosamphassaja
asata  dukkha  vedana  idam  vuccati  domanassindriyam  .  tattha
katamam  upekkhindriyam  yam cetasikam neva satam nasatam cetosamphassajam
adukkhamasukham  vedayitam  cetosamphassaja  adukkhamasukha  vedana  idam
vuccati upekkhindriyam.
   [240] Tattha katamam saddhindriyam ya saddha saddahana okappana
abhippasado  saddha  saddhindriyam saddhabalam idam vuccati saddhindriyam .
Tattha  katamam viriyindriyam yo cetasiko viriyarambho nikkamo parakkamo
uyyamo  vayamo  ussaho ussolhi thamo dhiti asithilaparakkamata
anikkhittacchandata      anikkhittadhurata      dhurasampaggaho
Viriyam   viriyindriyam   viriyabalam   sammavayamo   idam  vuccati
viriyindriyam  .  tattha  katamam  satindriyam  ya sati anussati patissati
sati  saranata  dharanata  apilapanata  asammusanata  sati  satindriyam
satibalam  sammasati  idam vuccati satindriyam . tattha katamam samadhindriyam
ya  cittassa  thiti  santhiti  avatthiti  avisaharo  avikkhepo
avisahatamanasata   samatho  samadhindriyam  samadhibalam  sammasamadhi
idam  vuccati  samadhindriyam  .  tattha  katamam pannindriyam ya panna
pajanana  vicayo  pavicayo  .pe.  amoho  dhammavicayo sammaditthi
idam vuccati pannindriyam.
   [241]  Tattha  katamam  anannatannassamitindriyam  ya  tesam
dhammanam  annatanam  aditthanam  appattanam  aviditanam  asacchikatanam
sacchikiriyaya  panna  pajanana .pe. amoho dhammavicayo sammaditthi
dhammavicayasambojjhango   maggangam   maggapariyapannam   idam  vuccati
anannatannassamitindriyam  .  tattha  katamam  annindriyam  ya  tesam
dhammanam  natanam  ditthanam  pattanam viditanam sacchikatanam sacchikiriyaya
panna   pajanana   .pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi
dhammavicayasambojjhango   maggangam   maggapariyapannam   idam  vuccati
annindriyam  .  tattha  katamam annatavindriyam ya tesam annatavinam
dhammanam  anna  panna  pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo
sammaditthi   dhammavicayasambojjhango   maggangam   maggapariyapannam
Idam vuccati annatavindriyam.
           Abhidhammabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 161-165. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3282&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3282&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=236&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=236              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3141              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3141              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]