ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [32]  Pancakkhandha  rupakkhandho  vedanakkhandho  sannakkhandho
sankharakkhandho vinnanakkhandho.
          Tattha katamo rupakkhandho
   [33] Ekavidhena rupakkhandho sabbam rupam na hetu ahetukam hetuvippayuttam
sappaccayam sankhatam rupam lokiyam sasavam sannojaniyam ganthaniyam oghaniyam yoganiyam
nivaraniyam  paramattham  upadaniyam  sankilesikam  abyakatam  anarammanam
acetasikam cittavippayuttam nevavipaka navipakadhammadhammam asankilitthasankilesikam
nasavitakkasavicaram   naavitakkavicaramattam   avitakkaavicaram  napitisahagatam
nasukhasahagatam    naupekkhasahagatam    nevadassanenanabhavanayapahatabbam
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam nevacayagaminapacayagami
nevasekkhanasekkham  parittam  kamavacaram  narupavacaram  naarupavacaram
pariyapannam  noapariyapannam  aniyatam  aniyyanikam  uppannam  chahi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page18.

Vinnanehi vinneyyam aniccam jarabhibhutam evam ekavidhena rupakkhandho. [34] Duvidhena rupakkhandho atthi rupam upada atthi rupam no upada . atthi rupam upadinnam atthi rupam anupadinnam . Atthi rupam upadinnupadaniyam atthi rupam anupadinnupadaniyam . Atthi rupam sanidassanam atthi rupam anidassanam . atthi rupam sappatigham atthi rupam appatigham . atthi rupam indriyam atthi rupam na indriyam. Atthi rupam mahabhutam atthi rupam na mahabhutam . atthi rupam vinnatti atthi rupam na vinnatti . atthi rupam cittasamutthanam atthi rupam na cittasamutthanam . atthi rupam cittasahabhu atthi rupam na cittasahabhu . Atthi rupam cittanuparivatti atthi rupam na cittanuparivatti . atthi rupam ajjhattikam atthi rupam bahiram . atthi rupam olarikam atthi rupam sukhumam . atthi rupam dure atthi rupam santike .pe. atthi rupam kabalinkaro aharo atthi rupam na kabalinkaro aharo . evam duvidhena rupakkhandho. [35] Tividhena rupakkhandho yantam rupam ajjhattikam tam upada yantam rupam bahiram tam atthi upada atthi anupada . yantam rupam ajjhattikam tam upadinnam yantam rupam bahiram tam atthi upadinnam atthi anupadinnam . yantam rupam ajjhattikam tam upadinnupadaniyam yantam rupam bahiram tam atthi upadinnupadaniyam atthi anupadinnupadaniyam .pe. Yantam rupam ajjhattikam tam na kabalinkaro aharo yantam rupam bahiram

--------------------------------------------------------------------------------------------- page19.

Tam atthi kabalinkaro aharo atthi na kabalinkaro aharo evam tividhena rupakkhandho. [36] Catubbidhena rupakkhandho yantam rupam upada tam atthi upadinnam atthi anupadinnam yantam rupam anupada tam atthi upadinnam atthi anupadinnam . yantam rupam upada tam atthi upadinnupadaniyam atthi anupadinnupadaniyam yantam rupam anupada tam atthi upadinnupadaniyam atthi anupadinnupadaniyam . yantam rupam upada tam atthi sappatigham atthi appatigham yantam rupam anupada tam atthi sappatigham atthi appatigham . yantam rupam upada tam atthi olarikam atthi sukhumam yantam rupam anupada tam atthi olarikam atthi sukhumam . Yantam rupam upada tam atthi dure atthi santike yantam rupam anupada tam atthi dure atthi santike .pe. dittham sutam mutam vinnatam evam catubbidhena rupakkhandho. [37] Pancavidhena rupakkhandho pathavidhatu apodhatu tejodhatu vayodhatu yanca rupam upada evam pancavidhena rupakkhandho. [38] Chabbidhena rupakkhandho cakkhuvinneyyam rupam sotavinneyyam rupam ghanavinneyyam rupam jivhavinneyyam rupam kayavinneyyam rupam manovinneyyam rupam evam chabbidhena rupakkhandho. [39] Sattavidhena rupakkhandho cakkhuvinneyyam rupam .pe. Manodhatu- vinneyyam rupam manovinnanadhatuvinneyyam rupam evam sattavidhena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page20.

Rupakkhandho. [40] Atthavidhena rupakkhandho cakkhuvinneyyam rupam .pe. Kayavinneyyam rupam atthi sukhasamphassam atthi dukkhasamphassam manodhatuvinneyyam rupam manovinnanadhatuvinneyyam rupam evam atthavidhena rupakkhandho. [41] Navavidhena rupakkhandho cakkhundriyam sotindriyam ghanindriyam jivhindriyam kayindriyam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yanca rupam na indriyam evam navavidhena rupakkhandho. [42] Dasavidhena rupakkhandho cakkhundriyam .pe. jivitindriyam na indriyam rupam atthi sappatigham atthi appatigham evam dasavidhena rupakkhandho. [43] Ekadasavidhena rupakkhandho cakkhayatanam sotayatanam ghanayatanam jivhayatanam kayayatanam rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam yanca rupam anidassanam appatigham dhammayatanapariyapannam evam ekadasavidhena rupakkhandho. Ayam vuccati rupakkhandho.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 17-20. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=332&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=332&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=32&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=32              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=912              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=912              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]