ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [32]  Pañcakkhandhā  rūpakkhandho  vedanākkhandho  saññākkhandho
saṅkhārakkhandho viññāṇakkhandho.
          Tattha katamo rūpakkhandho
   [33] Ekavidhena rūpakkhandho sabbaṃ rūpaṃ na hetu ahetukaṃ hetuvippayuttaṃ
sappaccayaṃ saṅkhataṃ rūpaṃ lokiyaṃ sāsavaṃ saññojaniyaṃ ganthaniyaṃ oghaniyaṃ yoganiyaṃ
nīvaraṇiyaṃ  parāmaṭṭhaṃ  upādāniyaṃ  saṅkilesikaṃ  abyākataṃ  anārammaṇaṃ
acetasikaṃ cittavippayuttaṃ nevavipāka navipākadhammadhammaṃ asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ
nasavitakkasavicāraṃ   naavitakkavicāramattaṃ   avitakkaavicāraṃ  napītisahagataṃ
nasukhasahagataṃ    naupekkhāsahagataṃ    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ nevācayagāmināpacayagāmi
nevasekkhanāsekkhaṃ  parittaṃ  kāmāvacaraṃ  narūpāvacaraṃ  naarūpāvacaraṃ
pariyāpannaṃ  noapariyāpannaṃ  aniyataṃ  aniyyānikaṃ  uppannaṃ  chahi
Viññāṇehi viññeyyaṃ aniccaṃ jarābhibhūtaṃ evaṃ ekavidhena rūpakkhandho.
   [34]  Duvidhena  rūpakkhandho  atthi  rūpaṃ  upādā atthi rūpaṃ
no  upādā  .  atthi  rūpaṃ  upādinnaṃ atthi rūpaṃ anupādinnaṃ .
Atthi  rūpaṃ  upādinnupādāniyaṃ  atthi  rūpaṃ  anupādinnupādāniyaṃ .
Atthi  rūpaṃ  sanidassanaṃ  atthi  rūpaṃ anidassanaṃ . atthi rūpaṃ sappaṭighaṃ
atthi rūpaṃ appaṭighaṃ . atthi rūpaṃ indriyaṃ atthi rūpaṃ na indriyaṃ.
Atthi  rūpaṃ  mahābhūtaṃ  atthi rūpaṃ na mahābhūtaṃ . atthi rūpaṃ viññatti
atthi  rūpaṃ  na  viññatti  .  atthi  rūpaṃ cittasamuṭṭhānaṃ atthi rūpaṃ
na cittasamuṭṭhānaṃ . atthi rūpaṃ cittasahabhū atthi rūpaṃ na cittasahabhū .
Atthi  rūpaṃ  cittānuparivatti  atthi  rūpaṃ na cittānuparivatti . atthi
rūpaṃ  ajjhattikaṃ  atthi  rūpaṃ  bāhiraṃ  . atthi rūpaṃ oḷārikaṃ atthi
rūpaṃ sukhumaṃ . atthi rūpaṃ dūre atthi rūpaṃ santike .pe. atthi rūpaṃ
kabaḷiṅkāro  āhāro atthi rūpaṃ na kabaḷiṅkāro āhāro . evaṃ
duvidhena rūpakkhandho.
   [35]  Tividhena  rūpakkhandho  yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ upādā
yantaṃ  rūpaṃ  bāhiraṃ taṃ atthi upādā atthi anupādā . yantaṃ rūpaṃ
ajjhattikaṃ  taṃ  upādinnaṃ yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ taṃ atthi upādinnaṃ atthi
anupādinnaṃ  .  yantaṃ rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ upādinnupādāniyaṃ yantaṃ rūpaṃ
bāhiraṃ  taṃ  atthi  upādinnupādāniyaṃ atthi anupādinnupādāniyaṃ .pe.
Yantaṃ  rūpaṃ ajjhattikaṃ taṃ na kabaḷiṅkāro āhāro yantaṃ rūpaṃ bāhiraṃ
Taṃ atthi kabaḷiṅkāro āhāro atthi na kabaḷiṅkāro āhāro evaṃ
tividhena rūpakkhandho.
   [36]  Catubbidhena  rūpakkhandho  yantaṃ  rūpaṃ upādā taṃ atthi
upādinnaṃ  atthi  anupādinnaṃ yantaṃ rūpaṃ anupādā taṃ atthi upādinnaṃ
atthi  anupādinnaṃ  . yantaṃ rūpaṃ upādā taṃ atthi upādinnupādāniyaṃ
atthi  anupādinnupādāniyaṃ  yantaṃ  rūpaṃ  anupādā  taṃ  atthi
upādinnupādāniyaṃ  atthi  anupādinnupādāniyaṃ  .  yantaṃ rūpaṃ upādā
taṃ  atthi  sappaṭighaṃ  atthi  appaṭighaṃ  yantaṃ rūpaṃ anupādā taṃ atthi
sappaṭighaṃ  atthi  appaṭighaṃ  . yantaṃ rūpaṃ upādā taṃ atthi oḷārikaṃ
atthi  sukhumaṃ yantaṃ rūpaṃ anupādā taṃ atthi oḷārikaṃ atthi sukhumaṃ .
Yantaṃ rūpaṃ upādā taṃ atthi dūre atthi santike yantaṃ rūpaṃ anupādā
taṃ  atthi dūre atthi santike .pe. diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ evaṃ
catubbidhena rūpakkhandho.
   [37]  Pañcavidhena  rūpakkhandho paṭhavīdhātu āpodhātu tejodhātu
vāyodhātu yañca rūpaṃ upādā evaṃ pañcavidhena rūpakkhandho.
   [38]  Chabbidhena  rūpakkhandho  cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ sotaviññeyyaṃ
rūpaṃ   ghānaviññeyyaṃ  rūpaṃ  jivhāviññeyyaṃ  rūpaṃ  kāyaviññeyyaṃ
rūpaṃ manoviññeyyaṃ rūpaṃ evaṃ chabbidhena rūpakkhandho.
   [39] Sattavidhena rūpakkhandho cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ .pe. Manodhātu-
viññeyyaṃ  rūpaṃ  manoviññāṇadhātuviññeyyaṃ  rūpaṃ  evaṃ  sattavidhena
Rūpakkhandho.
   [40] Aṭṭhavidhena rūpakkhandho cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ .pe. Kāyaviññeyyaṃ
rūpaṃ  atthi  sukhasamphassaṃ  atthi  dukkhasamphassaṃ  manodhātuviññeyyaṃ  rūpaṃ
manoviññāṇadhātuviññeyyaṃ rūpaṃ evaṃ aṭṭhavidhena rūpakkhandho.
   [41]  Navavidhena  rūpakkhandho cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ
jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yañca
rūpaṃ na indriyaṃ evaṃ navavidhena rūpakkhandho.
   [42]  Dasavidhena  rūpakkhandho cakkhundriyaṃ .pe. jīvitindriyaṃ na
indriyaṃ  rūpaṃ  atthi  sappaṭighaṃ  atthi  appaṭighaṃ  evaṃ  dasavidhena
rūpakkhandho.
   [43] Ekādasavidhena rūpakkhandho cakkhāyatanaṃ sotāyatanaṃ ghānāyatanaṃ
jivhāyatanaṃ  kāyāyatanaṃ  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
phoṭṭhabbāyatanaṃ  yañca  rūpaṃ  anidassanaṃ  appaṭighaṃ  dhammāyatanapariyāpannaṃ
evaṃ ekādasavidhena rūpakkhandho.
          Ayaṃ vuccati rūpakkhandho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 17-20. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=332              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=332              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=32&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=32              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=912              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=912              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]