ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Paccayakaravibhango
   [255]  Avijjapaccaya  sankhara  sankharapaccaya  vinnanam
vinnanapaccaya  namarupam  namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya
phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya  tanha  tanhapaccaya
upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhavanti  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [256]  Tattha  katama  avijja  dukkhe annanam dukkhasamudaye
annanam   dukkhanirodhe   annanam  dukkhanirodhagaminiya  patipadaya
annanam ayam vuccati avijja.
   [257]  Tattha katame avijjapaccaya sankhara punnabhisankharo
apunnabhisankharo  anenjabhisankharo  kayasankharo  vacisankharo
cittasankharo  .  tattha  katamo  punnabhisankharo  kusala  cetana
kamavacara  rupavacara  danamaya  silamaya bhavanamaya ayam vuccati
punnabhisankharo  .  tattha katamo apunnabhisankharo akusala cetana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page182.

Kamavacara ayam vuccati apunnabhisankharo . tattha katamo anenjabhisankharo kusala cetana arupavacara ayam vuccati anenjabhisankharo . tattha katamo kayasankharo kayasancetana kayasankharo vacisancetana vacisankharo manosancetana cittasankharo. Ime vuccanti avijjapaccaya sankhara. [258] Tattha katamam sankharapaccaya vinnanam cakkhuvinnanam sotavinnanam ghanavinnanam jivhavinnanam kayavinnanam manovinnanam idam vuccati sankharapaccaya vinnanam. [259] Tattha katamam vinnanapaccaya namarupam atthi namam atthi rupam . tattha katamam namam vedana sanna cetana phasso manasikaro idam vuccati namam . tattha katamam rupam cattaro ca mahabhuta catunnanca mahabhutanam upadaya rupam idam vuccati rupam . iti idanca namam idanca rupam idam vuccati vinnanapaccaya namarupam. [260] Tattha katamam namarupapaccaya salayatanam cakkhayatanam sotayatanam ghanayatanam jivhayatanam kayayatanam manayatanam idam vuccati namarupapaccaya salayatanam. [261] Tattha katamo salayatanapaccaya phasso cakkhusamphasso sotasamphasso ghanasamphasso jivhasamphasso kayasamphasso manosamphasso ayam vuccati salayatanapaccaya phasso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page183.

[262] Tattha katama phassapaccaya vedana cakkhusamphassaja vedana sotasamphassaja vedana ghanasamphassaja vedana jivhasamphassaja vedana kayasamphassaja vedana manosamphassaja vedana ayam vuccati phassapaccaya vedana . [263] Tattha katama vedanapaccaya tanha rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha ayam vuccati vedanapaccaya tanha. [264] Tattha katamam tanhapaccaya upadanam kamupadanam ditthupadanam silabbatupadanam attavadupadanam idam vuccati tanhapaccaya upadanam. [265] Tattha katamo upadanapaccaya bhavo duvidhena bhavo atthi kammabhavo atthi upapattibhavo . tattha katamo kammabhavo punnabhisankharo apunnabhisankharo anenjabhisankharo ayam vuccati kammabhavo sabbampi bhavagamikammam kammabhavo . tattha katamo upapattibhavo kamabhavo rupabhavo arupabhavo sannabhavo asannabhavo nevasanna- nasannabhavo ekavokarabhavo catuvokarabhavo pancavokarabhavo ayam vuccati upapattibhavo . iti ayanca kammabhavo ayanca upapattibhavo ayam vuccati upadanapaccaya bhavo. [266] Tattha katama bhavapaccaya jati ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jati sanjati okkanti abhinibbatti khandhanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page184.

Patubhavo ayatananam patilabho ayam vuccati bhavapaccaya jati. [267] Tattha katamam jatipaccaya jaramaranam atthi jara atthi maranam . tattha katama jara ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jara jiranata khandiccam paliccam valittacata ayuno samhani indriyanam paripako ayam vuccati jara . tattha katamam maranam ya tesam tesam sattanam tamha tamha sattanikaya cuti cavanata bhedo antaradhanam maccu maranam kalakiriya khandhanam bhedo kalevarassa nikkhepo jivitindriyassa upacchedo idam vuccati maranam . Iti ayanca jara idanca maranam idam vuccati jatipaccaya jaramaranam. [268] Tattha katamo soko natibyasanena va phutthassa bhogabyasanena va phutthassa rogabyasanena va phutthassa silabyasanena va phutthassa ditthibyasanena va phutthassa annatarannatarena byasanena samannagatassa annatarannatarena dukkhadhammena phutthassa soko socana socitattam antosoko antoparisoko cetaso parijjhayana domanassam sokasallam ayam vuccati soko. [269] Tattha katamo paridevo natibyasanena va phutthassa bhogabyasanena va phutthassa rogabyasanena va phutthassa silabyasanena va phutthassa ditthibyasanena va phutthassa annatarannatarena byasanena samannagatassa annatarannatarena dukkhadhammena phutthassa adevo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page185.

Paridevo adevana paridevana adevitattam paridevitattam vaca palapo vippalapo lalapo lalapana lalapitattam ayam vuccati paridevo. [270] Tattha katamam dukkham yam kayikam asatam kayikam dukkham kayasamphassajam asatam dukkham vedayitam kayasamphassaja asata dukkha vedana idam vuccati dukkham. [271] Tattha katamam domanassam yam cetasikam asatam cetasikam dukkham cetosamphassajam asatam dukkham vedayitam cetosamphassaja asata dukkha vedana idam vuccati domanassam. [272] Tattha katamo upayaso natibyasanena va phutthassa bhogabyasanena va phutthassa rogabyasanena va phutthassa silabyasanena va phutthassa ditthibyasanena va phutthassa annatarannatarena byasanena samannagatassa annatarannatarena dukkhadhammena phutthassa ayaso upayaso ayasitattam upayasitattam ayam vuccati upayaso. [273] Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa sangati hoti samagamo hoti samodhanam hoti patubhavo hoti tena vuccati evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotiti. Suttantabhajaniyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 181-185. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=3683&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=3683&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=255&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=255              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=3266              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=3266              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]