ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [416]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye akusalassa
kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ  cakkhuviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  rūpārammaṇaṃ  tasmiṃ  samaye  akusalamūlapaccayā saṅkhāro
Saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [417]  Tattha  katamo akusalamūlapaccayā saṅkhāro yā cetanā
sañcetanā  sañcetayitattaṃ  ayaṃ  vuccati  akusalamūlapaccayā  saṅkhāro
.pe.  tena  vuccati  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo
hotīti.
   [418]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye akusalassa
kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ  sotaviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  saddārammaṇaṃ  .pe.  ghānaviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  gandhārammaṇaṃ  .pe.  jivhāviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
upekkhāsahagataṃ  rasārammaṇaṃ  .pe.  kāyaviññāṇaṃ  uppannaṃ  hoti
dukkhasahagataṃ  phoṭṭhabbārammaṇaṃ  .pe.  manodhātu  uppannā  hoti
upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe.  phoṭṭhabbārammaṇā  vā
yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye  akusalamūlapaccayā  saṅkhāro
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā jāti
jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
Samudayo hoti.
   [419]  Katame  dhammā  abyākatā  yasmiṃ  samaye akusalassa
kammassa  katattā  upacitattā  vipākā  manoviññāṇadhātu  uppannā
hoti  upekkhāsahagatā  rūpārammaṇā  vā  .pe. dhammārammaṇā vā
yaṃ  yaṃ  vā  panārabbha  tasmiṃ  samaye  akusalamūlapaccayā  saṅkhāro
saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmaṃ  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ   chaṭṭhāyatanapaccayā   phasso   phassapaccayā  vedanā
vedanāpaccayā  adhimokkho  adhimokkhapaccayā  bhavo  bhavapaccayā jāti
jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
samudayo hoti.
   [420]  Tattha  katamo akusalamūlapaccayā saṅkhāro yā cetanā
sañcetanā sañcetayitattaṃ ayaṃ vuccati akusalamūlapaccayā saṅkhāro.
   [421]  Tattha  katamaṃ  saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ vuccati saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ.
   [422]  Tattha  katamaṃ  viññāṇapaccayā  nāmaṃ  vedanākkhandho
saññākkhandho saṅkhārakkhandho idaṃ vuccati viññāṇapaccayā nāmaṃ.
   [423]  Tattha  katamaṃ  nāmapaccayā chaṭṭhāyatanaṃ yaṃ cittaṃ mano
mānasaṃ  .pe.  tajjā  manoviññāṇadhātu  idaṃ  vuccati  nāmapaccayā
chaṭṭhāyatanaṃ.
   [424] Tattha katamo chaṭṭhāyatanapaccayā phasso yo phasso phusanā
samphusanā samphusitattaṃ ayaṃ vuccati chaṭṭhāyatanapaccayā phasso.
   [425] Tattha katamā phassapaccayā vedanā yaṃ cetasikaṃ neva sātaṃ
nāsātaṃ   cetosamphassajaṃ  adukkhamasukhaṃ  vedayitaṃ  cetosamphassajā
adukkhamasukhā vedanā ayaṃ vuccati phassapaccayā vedanā.
   [426]  Tattha katamo vedanāpaccayā adhimokkho  yo cittassa
adhimokkho  adhimuccanā  tadadhimuttatā  ayaṃ  vuccati  vedanāpaccayā
adhimokkho.
   [427] Tattha katamo adhimokkhapaccayā bhavo ṭhapetvā adhimokkhaṃ
vedanākkhandho  saññākkhandho  saṅkhārakkhandho  viññāṇakkhandho  ayaṃ
vuccati adhimokkhapaccayā bhavo.
   [428] Tattha katamā bhavapaccayā jāti yā tesaṃ dhammānaṃ jāti
sañjāti nibbatti abhinibbatti pātubhāvo ayaṃ vuccati bhavapaccayā jāti.
   [429]  Tattha  katamaṃ jātipaccayā jarāmaraṇaṃ atthi jarā atthi
maraṇaṃ . tattha katamā jarā yā tesaṃ dhammānaṃ jarā jīraṇatā āyuno
saṃhāni ayaṃ vuccati jarā . tattha katamaṃ maraṇaṃ yo tesaṃ dhammānaṃ khayo
vayo bhedo paribhedo aniccatā antaradhānaṃ idaṃ vuccati maraṇaṃ . Iti
ayañca jarā idañca maraṇaṃ idaṃ vuccati jātipaccayā jarāmaraṇaṃ.
   [430]  Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa samudayo hotīti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  saṅgati  hoti samāgamo hoti
Samodhānaṃ  hoti pātubhāvo hoti tena vuccati evametassa kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hotīti.
         Akusalamūlakavipākaniddeso.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.
         Paccayākāravibhaṅgo samatto.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 253-257. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5139              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5139              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=416&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=416              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5415              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5415              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]