ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Satipatthanavibhango
   [431]  Cattaro  satipatthana . idha bhikkhu ajjhattam kaye
kayanupassi  viharati  bahiddha  kaye  kayanupassi viharati ajjhatta-
bahiddha  kaye  kayanupassi  viharati  atapi  sampajano satima
vineyya  loke  abhijjhadomanassam . ajjhattam vedanasu vedananupassi
viharati  bahiddha  vedanasu  vedananupassi  viharati  ajjhattabahiddha
vedanasu  vedananupassi  viharati  atapi sampajano satima vineyya
loke  abhijjhadomanassam  .  ajjhattam  citte  cittanupassi  viharati
bahiddha  citte  cittanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  citte
cittanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam  .  ajjhattam  dhammesu  dhammanupassi viharati bahiddha
dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  dhammesu  dhammanupassi
viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page258.

[432] Kathanca bhikkhu ajjhattam kaye kayanupassi viharati idha bhikkhu ajjhattam kayam uddhampadatala adhokesamatthaka tacapariyantam purannanappakarassa asucino paccavekkhati atthi imasmim kaye kesa loma nakha danta taco mamsam nharu atthi atthiminjam vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam papphasam antam antagunam udariyam karisam pittam semham pubbo lohitam sedo medo assu vasa khelo simghanika lasika muttanti . so tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva bhavetva bahulikaritva svavatthitam avatthapetva bahiddha kaye cittam upasamharati. [433] Kathanca bhikkhu bahiddha kaye kayanupassi viharati idha bhikkhu bahiddha kayam uddhampadatala adhokesamatthaka tacapariyantam purannanappakarassa asucino paccavekkhati atthissa kaye kesa loma nakha danta taco mamsam nharu atthi atthiminjam vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam papphasam antam antagunam udariyam karisam pittam semham pubbo lohitam sedo medo assu vasa khelo simghanika lasika muttanti . so tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva bhavetva bahulikaritva svavatthitam avatthapetva ajjhattabahiddha kaye cittam upasamharati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page259.

[434] Kathanca bhikkhu ajjhattabahiddha kaye kayanupassi viharati idha bhikkhu ajjhattabahiddha kayam uddhampadatala adhokesamatthaka tacapariyantam purannanappakarassa asucino paccavekkhati atthi kaye kesa loma nakha danta taco mamsam nharu atthi atthiminjam vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam papphasam antam antagunam udariyam karisam pittam semham pubbo lohitam sedo medo assu vasa khelo simghanika lasika muttanti evam bhikkhu ajjhattabahiddha kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam. [435] Anupassiti tattha katama anupassana ya panna pajanana .pe. amoho dhammavicayo sammaditthi ayam vuccati anupassana imaya anupassanaya upeto hoti samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato tena vuccati anupassiti. [436] Viharatiti iriyati vattati paleti yapeti yapeti carati viharati tena vuccati viharatiti. [437] Atapiti tattha katamam atappam yo cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo idam vuccati atappam imina atappena upeto hoti samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato tena vuccati atapiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page260.

[438] Sampajanoti tattha katamam sampajannam ya panna pajanana .pe. amoho dhammavicayo sammaditthi idam vuccati sampajannam imina sampajannena upeto hoti samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato tena vuccati sampajanoti. [439] Satimati tattha katama sati ya sati anussati .pe. sammasati ayam vuccati sati imaya satiya upeto hoti samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato tena vuccati satimati. [440] Vineyya loke abhijjhadomanassanti . Tattha katamo loko sveva kayo loko pancapi upadanakkhandha loko ayam vuccati loko . tattha katama abhijjha yo rago sarago .pe. Cittassa sarago ayam vuccati abhijjha . tattha katamam domanassam yam cetasikam asatam cetasikam dukkham cetosamphassajam asatam dukkham vedayitam cetosamphassaja asata dukkha vedana idam vuccati domanassam . iti ayanca abhijjha idanca domanassam imamhi loke vinita honti pativinita santa samita vupasanta atthangata abbhatthangata appita byappita sosita visosita byantikata tena vuccati vineyya loke abhijjhadomanassasanti. Kayanupassananiddeso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page261.

[441] Kathanca bhikkhu ajjhattam vedanasu vedananupassi viharati idha bhikkhu sukham vedanam vedayamano sukham vedanam vedayamiti pajanati dukkham vedanam vedayamano dukkham vedanam vedayamiti pajanati adukkhamasukham vedanam vedayamano adukkhamasukham vedanam vedayamiti pajanati samisam va sukham vedanam vedayamano samisam sukham vedanam vedayamiti pajanati niramisam va sukham vedanam vedayamano niramisam sukham vedanam vedayamiti pajanati samisam va dukkham vedanam vedayamano samisam dukkham vedanam vedayamiti pajanati niramisam va dukkham vedanam vedayamano niramisam dukkham vedanam vedayamiti pajanati samisam va adukkhamasukham vedanam vedayamano samisam adukkhamasukham vedanam vedayamiti pajanati niramisam va adukkhamasukham vedanam vedayamano niramisam adukkhamasukham vedanam vedayamiti pajanati . so tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva bhavetva bahulikaritva svavatthitam avatthapetva bahiddha vedanasu cittam upasamharati. [442] Kathanca bhikkhu bahiddha vedanasu vedananupassi viharati idha bhikkhu sukham vedanam vedayamanam sukham vedanam vedayatiti pajanati dukkham vedanam vedayamanam dukkham vedanam vedayatiti pajanati adukkhamasukham vedanam vedayamanam adukkhamasukham vedanam vedayatiti pajanati samisam va sukham vedanam vedayamanam samisam sukham vedanam vedayatiti pajanati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page262.

Niramisam va sukham vedanam vedayamanam niramisam sukham vedanam vedayatiti pajanati samisam va dukkham vedanam vedayamanam samisam dukkham vedanam vedayatiti pajanati niramisam va dukkham vedanam vedayamanam niramisam dukkham vedanam vedayatiti pajanati samisam va adukkhamasukham vedanam vedayamanam samisam adukkhamasukham vedanam vedayatiti pajanati niramisam va adukkhamasukham vedanam vedayamanam niramisam adukkhamasukham vedanam vedayatiti pajanati . so tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva bhavetva bahulikaritva svavatthitam avatthapetva ajjhattabahiddha vedanasu cittam upasamharati. [443] Kathanca bhikkhu ajjhattabahiddha vedanasu vedananupassi viharati idha bhikkhu sukham vedanam sukha vedanati pajanati dukkham vedanam dukkha vedanati pajanati adukkhamasukham vedanam adukkhamasukha vedanati pajanati samisam sukham vedanam samisa sukha vedanati pajanati niramisam sukham vedanam niramisa sukha vedanati pajanati samisam dukkham vedanam samisa dukkha vedanati pajanati niramisam dukkham vedanam niramisa dukkha vedanati pajanati samisam adukkhamasukham vedanam samisa adukkhamasukha vedanati pajanati niramisam adukkhamasukham vedanam niramisa adukkhamasukha vedanati pajanati evam bhikkhu ajjhattabahiddha vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page263.

[444] Anupassiti .pe. viharatiti .pe. atapiti .pe. Sampajanoti .pe. satimati .pe. vineyya loke abhijjha- domanassanti . tattha katamo loko sayeva vedana loko pancapi upadanakkhandha loko ayam vuccati loko . tattha katama abhijjha yo rago sarago .pe. cittassa sarago ayam vuccati abhijjha . tattha katamam domanassam yam cetasikam asatam cetasikam dukkham cetosamphassajam asatam dukkham vedayitam cetosamphassaja asata dukkha vedana idam vuccati domanassam . iti ayanca abhijjha idanca domanassam imamhi loke vinita honti pativinita santa samita vupasanta atthangata abbhatthangata appita byappita sosita visosita byantikata tena vuccati vineyya loke abhijjhadomanassanti. Vedananupassananiddeso. [445] Kathanca bhikkhu ajjhattam citte cittanupassi viharati idha bhikkhu saragam va cittam saragam me cittanti pajanati vitaragam va cittam vitaragam me cittanti pajanati sadosam va cittam sadosam me cittanti pajanati vitadosam va cittam vitadosam me cittanti pajanati samoham va cittam samoham me cittanti pajanati vitamoham va cittam vitamoham me cittanti pajanati sankhittam va cittam sankhittam me cittanti pajanati vikkhittam va cittam vikkhittam me

--------------------------------------------------------------------------------------------- page264.

Cittanti pajanati mahaggatam va cittam mahaggatam me cittanti pajanati amahaggatam va cittam amahaggatam me cittanti pajanati sauttaram va cittam sauttaram me cittanti pajanati anuttaram va cittam anuttaram me cittanti pajanati samahitam va cittam samahitam me cittanti pajanati asamahitam va cittam asamahitam me cittanti pajanati vimuttam va cittam vimuttam me cittanti pajanati avimuttam va cittam avimuttam me cittanti pajanati . so tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva bhavetva bahulikaritva svavatthitam avatthapetva bahiddha citte cittam upasamharati. [446] Kathanca bhikkhu bahiddha citte cittanupassi viharati idha bhikkhu saragam vassa cittam saragassa cittanti pajanati vitaragam vassa cittam vitaragassa cittanti pajanati sadosam vassa cittam sadosassa cittanti pajanati vitadosam vassa cittam vitadosassa cittanti pajanati samoham vassa cittam samohassa cittanti pajanati vitamoham vassa cittam vitamohassa cittanti pajanati sankhittam vassa cittam sankhittassa cittanti pajanati vikkhittam vassa cittam vikkhittassa cittanti pajanati mahaggatam vassa cittam mahaggatassa cittanti pajanati amahaggatam vassa cittam amahaggatassa cittanti pajanati sauttaram vassa cittam sauttarassa cittanti pajanati anuttaram

--------------------------------------------------------------------------------------------- page265.

Vassa cittam anuttarassa cittanti pajanati samahitam vassa cittam samahitassa cittanti pajanati asamahitam vassa cittam asamahitassa cittanti pajanati vimuttam vassa cittam vimuttassa cittanti pajanati avimuttam vassa cittam avimuttassa cittanti pajanati . So tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva bhavetva bahulikaritva svavatthitam avatthapetva ajjhattabahiddha citte cittam upasamharati. [447] Kathanca bhikkhu ajjhattabahiddha citte cittanupassi viharati idha bhikkhu saragam va cittam saragam cittanti pajanati vitaragam va cittam vitaragam cittanti pajanati sadosam va cittam sadosam cittanti pajanati vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajanati samoham va cittam samoham cittanti pajanati vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajanati sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati sauttaram va cittam sauttaram cittanti pajanati anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati evam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page266.

Bhikkhu ajjhattabahiddha citte cittanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam. [448] Anupassiti .pe. viharatiti .pe. atapiti .pe. Sampajanoti .pe. satimati .pe. vineyya loke abhijjha- domanassanti . tattha katamo loko tamyeva cittam loko pancapi upadanakkhandha loko ayam vuccati loko . tattha katama abhijjha yo rago sarago .pe. cittassa sarago ayam vuccati abhijjha. Tattha katamam domanassam yam cetasikam asatam cetasikam dukkham cetosamphassajam asatam dukkham vedayitam cetosamphassaja asata dukkha vedana idam vuccati domanassam . iti ayanca abhijjha idanca domanassam imamhi loke vinita honti pativinita santa samita vupasanta atthangata abbhatthangata appita byappita sosita visosita byantikata tena vuccati vineyya loke abhijjhadomanassanti. Cittanupassananiddeso. [449] Kathanca bhikkhu ajjhattam dhammesu dhammanupassi viharati idha bhikkhu santam va ajjhattam kamacchandam atthi me ajjhattam kamacchandoti pajanati asantam va ajjhattam kamacchandam natthi me ajjhattam kamacchandoti pajanati yatha ca anuppannassa kamacchandassa uppado hoti tanca pajanati yatha ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page267.

Uppannassa kamacchandassa pahanam hoti tanca pajanati yatha ca pahinassa kamacchandassa ayatim anuppado hoti tanca pajanati santam va ajjhattam byapadam .pe. santam va ajjhattam thinamiddham .pe. santam va ajjhattam uddhaccakukkuccam .pe. santam va ajjhattam vicikiccham atthi me ajjhattam vicikicchati pajanati asantam va ajjhattam vicikiccham natthi me ajjhattam vicikicchati pajanati yatha ca anuppannaya vicikicchaya uppado hoti tanca pajanati yatha ca uppannaya vicikicchaya pahanam hoti tanca pajanati yatha ca pahinaya vicikicchaya ayatim anuppado hoti tanca pajanati. {449.1} Santam va ajjhattam satisambojjhangam atthi me ajjhattam satisambojjhangoti pajanati asantam va ajjhattam satisambojjhangam natthi me ajjhattam satisambojjhangoti pajanati yatha ca anuppannassa satisambojjhangassa uppado hoti tanca pajanati yatha ca uppannassa satisambojjhangassa bhavanaparipuri hoti tanca pajanati santam va ajjhattam dhammavicayasambojjhangam .pe. santam va ajjhattam viriyasambojjhangam .pe. santam va ajjhattam pitisambojjhangam .pe. santam va ajjhattam passaddhisambojjhangam .pe. santam va ajjhattam samadhisambojjhangam .pe. santam va ajjhattam upekkhasambojjhangam atthi me ajjhattam upekkhasambojjhangoti pajanati asantam va ajjhattam upekkhasambojjhangam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page268.

Natthi me ajjhattam upekkhasambojjhangoti pajanati yatha ca anuppannassa upekkhasambojjhangassa uppado hoti tanca pajanati yatha ca uppannassa upekkhasambojjhangassa bhavanaparipuri hoti tanca pajanati . so tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva bhavetva bahulikaritva svavatthitam avatthapetva bahiddha dhammesu cittam upasamharati. [450] Kathanca bhikkhu bahiddha dhammesu dhammanupassi viharati idha bhikkhu santam vassa kamacchandam atthissa kamacchandoti pajanati asantam vassa kamacchandam natthissa kamacchandoti pajanati yatha ca anuppannassa kamacchandassa uppado hoti tanca pajanati yatha ca uppannassa kamacchandassa pahanam hoti tanca pajanati yatha ca pahinassa kamacchandassa ayatim anuppado hoti tanca pajanati santam vassa byapadam .pe. santam vassa thinamiddham .pe. santam vassa uddhaccakukkuccam .pe. santam vassa vicikiccham atthissa vicikicchati pajanati asantam vassa vicikiccham natthissa vicikicchati pajanati yatha ca anuppannaya vicikicchaya uppado hoti tanca pajanati yatha ca uppannaya vicikicchaya pahanam hoti tanca pajanati yatha ca pahinaya vicikicchaya ayatim anuppado hoti tanca pajanati. {450.1} Santam vassa satisambojjhangam atthissa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page269.

Satisambojjhangoti pajanati asantam vassa satisambojjhangam natthissa satisambojjhangoti pajanati yatha ca anuppannassa satisambojjhangassa uppado hoti tanca pajanati yatha ca uppannassa satisambojjhangassa bhavanaparipuri hoti tanca pajanati santam vassa dhammavicayasambojjhangam .pe. santam vassa viriyasambojjhangam .pe. santam vassa pitisambojjhangam .pe. santam vassa passaddhisambojjhangam .pe. santam vassa samadhisambojjhangam .pe. santam vassa upekkhasambojjhangam atthissa upekkha- sambojjhangoti pajanati asantam vassa upekkhasambojjhangam natthissa upekkhasambojjhangoti pajanati yatha ca anuppannassa upekkhasambojjhangassa uppado hoti tanca pajanati yatha ca uppannassa upekkhasambojjhangassa bhavanaparipuri hoti tanca pajanati. {450.2} So tam nimittam asevati bhaveti bahulikaroti svavatthitam avatthapeti so tam nimittam asevitva bhavetva bahulikaritva svavatthitam avatthapetva ajjhattabahiddha dhammesu cittam upasamharati. [451] Kathanca bhikkhu ajjhattabahiddha dhammesu dhammanupassi viharati idha bhikkhu santam va kamacchandam atthi kamacchandoti pajanati asantam va kamacchandam natthi kamacchandoti pajanati yatha ca anuppannassa kamacchandassa uppado hoti tanca pajanati yatha ca uppannassa kamacchandassa pahanam hoti tanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page270.

Pajanati yatha ca pahinassa kamacchandassa ayatim anuppado hoti tanca pajanati santam va byapadam .pe. santam va thinamiddham .pe. santam va uddhaccakukkuccam .pe. santam va vicikiccham atthi vicikicchati pajanati asantam va vicikiccham natthi vicikicchati pajanati yatha ca anuppannaya vicikicchaya uppado hoti tanca pajanati yatha ca uppannaya vicikicchaya pahanam hoti tanca pajanati yatha ca pahinaya vicikicchaya ayatim anuppado hoti tanca pajanati. {451.1} Santam va satisambojjhangam atthi satisambojjhangoti pajanati asantam va satisambojjhangam natthi satisambojjhangoti pajanati yatha ca anuppannassa satisambojjhangassa uppado hoti tanca pajanati yatha ca uppannassa satisambojjhangassa bhavanaparipuri hoti tanca pajanati santam va dhammavicayasambojjhangam .pe. santam va viriyasambojjhangam .pe. santam va pitisambojjhangam .pe. santam va passaddhisambojjhangam .pe. santam va samadhisambojjhangam .pe. Santam va upekkhasambojjhangam atthi upekkhasambojjhangoti pajanati asantam va upekkhasambojjhangam natthi upekkhasambojjhangoti pajanati yatha ca anuppannassa upekkhasambojjhangassa uppado hoti tanca pajanati yatha ca uppannassa upekkhasambojjhangassa bhavanaparipuri hoti tanca pajanati . evam bhikkhu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page271.

Ajjhattabahiddha dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam. [452] Anupassiti tattha katama anupassana ya panna pajanana .pe. amoho dhammavicayo sammaditthi ayam vuccati anupassana imaya anupassanaya upeto hoti samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato tena vuccati anupassiti. [453] Viharatiti iriyati vattati paleti yapeti yapeti carati viharati tena vuccati viharatiti. [454] Atapiti tattha katamam atappam yo cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo idam vuccati atappam imina atappena upeto hoti .pe. Samannagato tena vuccati atapiti. [455] Sampajanoti tattha katamam sampajannam ya panna pajanana .pe. amoho dhammavicayo sammaditthi idam vuccati sampajannam imina sampajannena upeto hoti .pe. samannagato tena vuccati sampajanoti. [456] Satimati tattha katama sati ya sati anussati .pe. Sammasati ayam vuccati sati imaya satiya upeto hoti .pe. Samannagato tena vuccati satimati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page272.

[457] Vineyya loke abhijjhadomanassanti . tattha katamo loko teva dhamma loko pancapi upadanakkhandha loko ayam vuccati loko . tattha katama abhijjha yo rago sarago .pe. cittassa sarago ayam vuccati abhijjha . tattha katamam domanassam yam cetasikam asatam cetasikam dukkham cetosamphassajam asatam dukkham vedayitam cetosamphassaja asata dukkha vedana idam vuccati domanassam . iti ayanca abhijjha idanca domanassam imamhi loke vinita honti pativinita santa samita vupasanta atthangata abbhatthangata appita byappita sosita visosita byantikata tena vuccati vineyya loke abhijjhadomanassanti. Dhammanupassananiddeso. Suttantabhajaniyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 257-272. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5208&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5208&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=431&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=431              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=5445              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=5445              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]