ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [458]  Cattaro  satipatthana idha bhikkhu kaye kayanupassi
viharati  vedanasu  vedananupassi  viharati  citte cittanupassi viharati
dhammesu dhammanupassi viharati.
   [459]  Kathanca  bhikkhu  kaye kayanupassi viharati idha bhikkhu
yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam  upasampajja  viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam kaye kayanupassi
ya  tasmim  samaye  sati  anussati .pe. sammasati satisambojjhango
Maggangam  maggapariyapannam  idam  vuccati  satipatthanam  avasesa dhamma
satipatthanasampayutta.
   {459.1} Kathanca bhikkhu vedanasu vedananupassi viharati idha bhikkhu
yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam
pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. Pathamam jhanam
upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  vedanasu vedananupassi
ya  tasmim  samaye  sati  anussati .pe. sammasati satisambojjhango
maggangam  maggapariyapannam  idam  vuccati  satipatthanam  avasesa dhamma
satipatthanasampayutta.
   {459.2} Kathanca bhikkhu citte cittanupassi viharati idha bhikkhu yasmim
samaye  lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam   upasampajja   viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  citte
cittanupassi  ya  tasmim  samaye  sati  anussati  .pe.  sammasati
satisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  idam  vuccati  satipatthanam
avasesa dhamma satipatthanasampayutta.
   {459.3}  Kathanca  bhikkhu  dhammesu  dhammanupassi  viharati idha
bhikkhu  yasmim  samaye  lokuttaram  jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim
ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
dhammesu  dhammanupassi  ya  tasmim  samaye  sati  anussati  .pe.
Sammasati    satisambojjhango    maggangam    maggapariyapannam
Idam vuccati satipatthanam avasesa dhamma satipatthanasampayutta.
   {459.4}  Tattha  katamam  satipatthanam  idha bhikkhu yasmim samaye
lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya
pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam
upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  dhammesu  dhammanupassi
ya  tasmim  samaye  sati  anussati .pe. sammasati satisambojjhango
maggangam  maggapariyapannam  idam  vuccati  satipatthanam  avasesa dhamma
satipatthanasampayutta.
   [460]  Cattaro  satipatthana idha bhikkhu kaye kayanupassi
viharati  vedanasu  vedananupassi  viharati  citte cittanupassi viharati
dhammesu dhammanupassi viharati.
   [461]  Kathanca  bhikkhu  kaye kayanupassi viharati idha bhikkhu
yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhanassa  katatta bhavitatta vipakam vivicceva
kamehi  .pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam
dandhabhinnam  sunnatam  kaye  kayanupassi  ya  tasmim  samaye  sati
anussati  .pe.  sammasati  satisambojjhango  maggangam maggapariyapannam
Idam vuccati satipatthanam avasesa dhamma satipatthanasampayutta.
   {461.1}  Kathanca  bhikkhu  vedanasu vedananupassi viharati idha
bhikkhu  yasmim  samaye  lokuttaram  jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim
ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma
kusala  tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhanassa katatta bhavitatta
vipakam  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam  jhanam upasampajja viharati
dukkhapatipadam  dandhabhinnam  sunnatam  vedanasu  vedananupassi  ya
tasmim  samaye  sati  anussati  .pe.  sammasati  satisambojjhango
maggangam   maggapariyapannam  idam  vuccati  satipatthanam  avasesa
dhamma satipatthanasampayutta.
   {461.2} Kathanca bhikkhu  citte cittanupassi viharati idha bhikkhu
yasmim  samaye  lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim
ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala
tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhanassa  katatta  bhavitatta
vipakam  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam  jhanam upasampajja viharati
dukkhapatipadam   dandhabhinnam   sunnatam  citte  cittanupassi  ya
tasmim  samaye  sati  anussati  .pe.  sammasati  satisambojjhango
Maggangam   maggapariyapannam  idam  vuccati  satipatthanam  avasesa
dhamma satipatthanasampayutta.
   {461.3} Kathanca bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati idha bhikkhu
yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva lokuttarassa
kusalassa jhanassa katatta bhavitatta vipakam vivicceva kamehi .pe.
Pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  sunnatam
dhammesu  dhammanupassi  ya  tasmim  samaye  sati  anussati  .pe.
Sammasati  satisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  idam  vuccati
satipatthanam avasesa dhamma satipatthanasampayutta.
   {461.4} Tattha katamam satipatthanam idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram
jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam pahanaya pathamaya
bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati
dukkhapatipadam  dandhabhinnam tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhamma  kusala  tasseva lokuttarassa kusalassa jhanassa
katatta  bhavitatta  vipakam  vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  sunnatam  dhammesu
dhammanupassi  ya  tasmim  samaye  sati  anussati  .pe.  sammasati
Satisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  idam  vuccati  satipatthanam
avasesa dhamma satipatthanasampayutta.
           Abhidhammabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 272-277. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5514&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5514&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=458&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=458              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7321              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7321              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]