ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [462]  Cattāro  satipaṭṭhānā idha bhikkhu kāye kāyānupassī
viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ
vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī sampajāno satimā vineyya
loke abhijjhādomanassaṃ citte cittānupassī viharati ātāpī sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  dhammesu  dhammānupassī
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ .
Catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ  kati  kusalā  kati  akusalā  kati abyākatā
.pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [463]  Siyā kusalā siyā abyākatā siyā sukhāya vedanāya
sampayuttā  siyā  adukkhamasukhāya  vedanāya sampayuttā siyā vipākā
siyā   vipākadhammadhammā   anupādinnaanupādāniyā   asaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesikā  siyā  savitakkasavicārā  siyā  avitakkavicāramattā
siyā  avitakkaavicārā  siyā  pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā  siyā
upekkhāsahagatā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā   nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā siyā apacayagāmino siyā nevaācayagāmino-
naapacayagāmino  siyā  sekkhā  siyā  asekkhā  appamāṇā
appamāṇārammaṇā  paṇītā  siyā  sammattaniyatā  siyā  aniyatā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page278.

Maggārammaṇā siyā maggahetukā siyā maggādhipatino siyā na vattabbā maggahetukātipi maggādhipatinotipi siyā uppannā siyā anuppannā siyā uppādino siyā atītā siyā anāgatā siyā paccuppannā na vattabbā atītārammaṇātipi anāgatārammaṇātipi paccuppannārammaṇātipi siyā ajjhattā siyā bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā bahiddhārammaṇā anidassanaappaṭighā. [464] Na hetū sahetukā hetusampayuttā na vattabbā hetū ceva sahetukā cāti sahetukā ceva na ca hetū na vattabbā hetū ceva hetusampayuttā cāti hetusampayuttā ceva na ca hetū na hetū sahetukā . sappaccayā saṅkhatā anidassanā appaṭighā arūpā lokuttarā kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā . No āsavā anāsavā āsavavippayuttā na vattabbā āsavā ceva sāsavā cātipi sāsavā ceva no ca āsavātipi na vattabbā āsavā ceva āsavasampayuttā cātipi āsavasampayuttā ceva no ca āsavātipi āsavavippayuttaanāsavā . no saññojanā .pe. No ganthā .pe. no oghā .pe. no yogā .pe. No nīvaraṇā .pe. no parāmāsā .pe. sārammaṇā no cittā cetasikā cittasampayuttā cittasaṃsaṭṭhā cittasamuṭṭhānā cittasahabhuno cittānuparivattino cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāna- sahabhuno cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino bāhirā nupādā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page279.

Anupādinnā . nupādānā .pe. no kilesā .pe. na dassanena pahātabbā na bhāvanāya pahātabbā na dassanena pahātabbahetukā na bhāvanāya pahātabbahetukā siyā savitakkā siyā avitakkā siyā savicārā siyā avicārā siyā sappītikā siyā appītikā siyā pītisahagatā siyā na pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā na sukhasahagatā siyā upekkhāsahagatā siyā na upekkhāsahagatā na kāmāvacarā na rūpāvacarā na arūpāvacarā apariyāpannā siyā niyyānikā siyā aniyyānikā siyā niyatā siyā aniyatā anuttarā araṇāti. Pañhāpucchakaṃ. Satipaṭṭhānavibhaṅgo samatto. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 277-279. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5608&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5608&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=462&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=462              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7341              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7341              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]