ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

page292.

Iddhipadavibhango [505] Cattaro iddhipada idha bhikkhu chandasamadhipadhanasankhara- samannagatam iddhipadam bhaveti viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti cittasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti. [506] Kathanca bhikkhu chandasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti . chandance bhikkhu adhipatim karitva labhati samadhim labhati cittassa ekaggatam ayam vuccati chandasamadhi . so anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati ime vuccanti padhanasankhara . iti ayanca chandasamadhi ime ca padhanasankhara tadekajjham abhisannuhitva abhisankhipitva chandasamadhipadhanasankharotveva sankhyam gacchati. [507] Tattha katamo chando yo chando chandikata kattukamyata kusalo dhammacchando ayam vuccati chando . tattha katamo samadhi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page293.

Ya cittassa thiti santhiti avatthiti avisaharo avikkhepo avisahatamanasata samatho samadhindriyam samadhibalam sammasamadhi ayam vuccati samadhi . tattha katamo padhanasankharo yo cetasiko viriyarambho nikkamo parakkamo uyyamo vayamo ussaho ussolhi thamo dhiti asithilaparakkamata anikkhittacchandata anikkhittadhurata dhurasampaggaho viriyam viriyindriyam viriyabalam sammavayamo ayam vuccati padhanasankharo. Iti imina ca chandena imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto hoti samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato tena vuccati chandasamadhipadhanasankharasamannagatoti. [508] Iddhiti ya tesam dhammanam iddhi samiddhi ijjhana samijjhana labho patilabho patti sampatti phusana sacchikiriya upasampada . iddhipadoti tathabhutassa vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho vinnanakkhandho . iddhipadam bhavetiti te dhamme asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti. [509] Kathanca bhikkhu viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti . viriyance bhikkhu adhipatim karitva labhati samadhim labhati cittassa ekaggatam ayam vuccati viriyasamadhi . so anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya .pe. anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page294.

Uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati ime vuccanti padhanasankhara . iti ayanca viriyasamadhi ime ca padhanasankhara tadekajjham abhisannuhitva abhisankhipitva viriyasamadhipadhanasankharotveva sankhyam gacchati. [510] Tattha katamam viriyam yo cetasiko viriyarambho .pe. Sammavayamo idam vuccati viriyam . tattha katamo samadhi ya cittassa thiti santhiti avatthiti avisaharo avikkhepo avisahatamanasata samatho samadhindriyam samadhibalam sammasamadhi ayam vuccati samadhi . Tattha katamo padhanasankharo yo cetasiko viriyarambho .pe. Sammavayamo ayam vuccati padhanasankharo . iti imina ca viriyena imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto hoti .pe. Samannagato tena vuccati viriyasamadhipadhanasankharasamannagatoti. [511] Iddhiti ya tesam dhammanam iddhi samiddhi ijjhana samijjhana labho patilabho patti sampatti phusana sacchikiriya upasampada . iddhipadoti tathabhutassa vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho vinnanakkhandho . iddhipadam bhavetiti te dhamme asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page295.

[512] Kathanca bhikkhu cittasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti . cittance bhikkhu adhipatim karitva labhati samadhim labhati cittassa ekaggatam ayam vuccati cittasamadhi . so anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya .pe. anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya .pe. uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati ime vuccanti padhanasankhara . iti ayanca cittasamadhi ime ca padhanasankhara tadekajjham abhisannuhitva abhisankhipitva cittasamadhipadhanasankharotveva sankhyam gacchati. [513] Tattha katamam cittam yam cittam mano manasam .pe. Tajja manovinnanadhatu idam vuccati cittam . tattha katamo samadhi ya cittassa thiti .pe. sammasamadhi ayam vuccati samadhi . tattha katamo padhanasankharo yo cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo ayam vuccati padhanasankharo . iti imina ca cittena imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto hoti .pe. samannagato tena vuccati cittasamadhipadhanasankharasamannagatoti. [514] Iddhiti ya tesam dhammanam iddhi samiddhi ijjhana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page296.

Samijjhana labho patilabho patti sampatti phusana sacchikiriya upasampada . iddhipadoti tathabhutassa vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho vinnanakkhandho . iddhipadam bhavetiti te dhamme asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti. [515] Kathanca bhikkhu vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti . vimamsance bhikkhu adhipatim karitva labhati samadhim labhati cittassa ekaggatam ayam vuccati vimamsasamadhi . so anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya .pe. anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya .pe. uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati ime vuccanti padhanasankhara . iti ayanca vimamsasamadhi ime ca padhanasankhara tadekajjham abhisannuhitva abhisankhipitva vimamsasamadhipadhanasankharotveva sankhyam gacchati. [516] Tattha katama vimamsa ya panna pajanana .pe. Amoho dhammavicayo sammaditthi ayam vuccati vimamsa . tattha katamo samadhi ya cittassa thiti .pe. sammasamadhi ayam vuccati samadhi . tattha katamo padhanasankharo yo cetasiko

--------------------------------------------------------------------------------------------- page297.

Viriyarambho .pe. sammavayamo ayam vuccati padhanasankharo . Iti imaya ca vimamsaya imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto hoti .pe. samannagato tena vuccati vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatoti. [517] Iddhiti ya tesam dhammanam iddhi samiddhi ijjhana samijjhana labho patilabho patti sampatti phusana sacchikiriya upasampada . Iddhipadoti tathabhutassa vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho vinnanakkhandho . iddhipadam bhavetiti te dhamme asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti. Suttantabhajaniyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 292-297. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=5903&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=5903&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=505&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=505              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7717              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7717              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]