ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [518]  Cattaro  iddhipada  idha  bhikkhu  chandasamadhipadhana-
sankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam   bhaveti   cittasamadhipadhanasankharasamannagatam   iddhipadam
bhaveti vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti.
   [519]  Kathanca bhikkhu chandasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam
bhaveti  idha  bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam
apacayagamim  ditthigatanam  pahanaya  pathamaya bhumiya pattiya vivicceva
kamehi  .pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam
dandhabhinnam   tasmim   samaye   chandasamadhipadhanasankharasamannagatam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page298.

Iddhipadam bhaveti. [520] Tattha katamo chando yo chando chandikata kattukamyata kusalo dhammacchando ayam vuccati chando . tattha katamo samadhi ya cittassa thiti .pe. sammasamadhi samadhisambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati samadhi . tattha katamo padhanasankharo yo cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo viriyasambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati padhanasankharo . iti imina ca chandena imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto hoti .pe. samannagato tena vuccati chandasamadhipadhanasankhara- samannagatoti. [521] Iddhiti ya tesam dhammanam iddhi samiddhi ijjhana samijjhana labho patilabho patti sampatti phusana sacchikiriya upasampada . iddhipadoti tathabhutassa phasso .pe. paggaho avikkhepo . iddhipadam bhavetiti te dhamme asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti. [522] Kathanca bhikkhu viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam tasmim samaye viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page299.

Iddhipadam bhaveti. [523] Tattha katamam viriyam yo cetasiko viriyarambho .pe. Sammavayamo viriyasambojjhango maggangam maggapariyapannam idam vuccati viriyam . tattha katamo samadhi ya cittassa thiti .pe. Sammasamadhi samadhisambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati samadhi . tattha katamo padhanasankharo yo cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo viriyasambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati padhanasankharo . iti imina ca viriyena imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto hoti .pe. Samannagato tena vuccati viriyasamadhipadhanasankharasamannagatoti. [524] Iddhiti ya tesam dhammanam iddhi samiddhi ijjhana samijjhana labho patilabho patti sampatti phusana sacchikiriya upasampada . iddhipadoti tathabhutassa phasso .pe. paggaho avikkhepo . iddhipadam bhavetiti te dhamme asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti. [525] Kathanca bhikkhu cittasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam tasmim samaye cittasamadhipadhanasankharasamannagatam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page300.

Iddhipadam bhaveti. [526] Tattha katamam cittam yam cittam mano manasam .pe. Tajja manovinnanadhatu idam vuccati cittam . tattha katamo samadhi ya cittassa thiti .pe. sammasamadhi samadhisambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati samadhi . tattha katamo padhanasankharo yo cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo viriyasambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati padhanasankharo . iti imina ca cittena imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto hoti .pe. samannagato tena vuccati cittasamadhipadhanasankhara- samannagatoti. [527] Iddhiti ya tesam dhammanam iddhi samiddhi ijjhana samijjhana labho patilabho patti sampatti phusana sacchikiriya upasampada . iddhipadoti tathabhutassa phasso .pe. paggaho avikkhepo . iddhipadam bhavetiti te dhamme asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti. [528] Kathanca bhikkhu vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam tasmim samaye vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page301.

Iddhipadam bhaveti. [529] Tattha katama vimamsa ya panna pajanana .pe. Amoho dhammavicayo sammaditthi dhammavicayasambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati vimamsa . tattha katamo samadhi ya cittassa thiti .pe. sammasamadhi samadhisambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati samadhi . tattha katamo padhanasankharo yo cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo viriyasambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati padhanasankharo . iti imaya ca vimamsaya imina ca samadhina imina ca padhanasankharena upeto hoti samupeto upagato samupagato upapanno samupapanno samannagato tena vuccati vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatoti. [530] Iddhiti ya tesam dhammanam iddhi samiddhi ijjhana samijjhana labho patilabho patti sampatti phusana sacchikiriya upasampada . iddhipadoti tathabhutassa phasso .pe. paggaho avikkhepo . iddhipadam bhavetiti te dhamme asevati bhaveti bahulikaroti tena vuccati iddhipadam bhavetiti. [531] Cattaro iddhipada chandiddhipado viriyiddhipado cittiddhipado vimamsiddhipado. [532] Tattha katamo chandiddhipado idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page302.

Pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam yo tasmim samaye chando chandikata kattukamyata kusalo dhammacchando ayam vuccati chandiddhipado avasesa dhamma chandiddhipadasampayutta. [533] Tattha katamo viriyiddhipado idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam yo tasmim samaye cetasiko viriyarambho .pe. sammavayamo viriyasambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati viriyiddhipado avasesa dhamma viriyiddhipadasampayutta. [534] Tattha katamo cittiddhipado idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam yam tasmim samaye cittam mano manasam .pe. tajja manovinnanadhatu ayam vuccati cittiddhipado avasesa dhamma cittiddhipadasampayutta. [535] Tattha katamo vimamsiddhipado idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya pathamaya bhumiya pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page303.

Upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam ya tasmim samaye panna pajanana .pe. amoho dhammavicayo sammaditthi dhammavicayasambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati vimamsiddhipado avasesa dhamma vimamsiddhipadasampayutta. Abhidhammabhajaniyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 297-303. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6012&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6012&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=518&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=518              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7842              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7842              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]