ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [536]  Cattaro  iddhipada  idha  bhikkhu  chandasamadhipadhana-
sankharasamannagatam iddhipadam bhaveti viriyasamadhi ... cittasamadhi ...
Vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti  .  catunnam
iddhipadanam  kati  kusala  kati  akusala  kati  abyakata  .pe.
Kati sarana kati arana.
   [537]  Kusalayeva  siya  sukhaya vedanaya sampayutta siya
adukkhamasukhaya    vedanaya    sampayutta    vipakadhammadhamma
anupadinnaanupadaniya  asankilitthaasankilesika  siya  savitakkasavicara
siya  avitakkavicaramatta  siya  avitakkaavicara  siya  pitisahagata
siya  sukhasahagata  siya  upekkhasahagata  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabba   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka   apacayagamino
sekkha   appamana   appamanarammana  panita  sammattaniyata
na  maggarammana  maggahetuka  na  maggadhipatino  siya  uppanna
siya  anuppanna  na  vattabba  uppadinoti  siya  atita
siya  anagata  siya  paccuppanna  na  vattabba atitarammanatipi
Anagatarammanatipi   paccuppannarammanatipi   siya   ajjhatta
siya bahiddha siya ajjhattabahiddha bahiddharammana anidassanaappatigha.
   [538]  Vimamsiddhipado  hetu  tayo  iddhipada na hetu .
Sahetuka  hetusampayutta  . vimamsiddhipado hetu ceva sahetuko ca
tayo  iddhipada na vattabba hetu ceva sahetuka cati sahetuka
ceva  na  ca hetu . vimamsiddhipado hetu ceva hetusampayutto ca
tayo  iddhipada  na  vattabba  hetu  ceva hetusampayutta cati
hetusampayutta  ceva  na  ca  hetu . tayo iddhipada na hetu
sahetuka  vimamsiddhipado  na  vattabbo  na  hetu  sahetukotipi
na hetu ahetukotipi.
   [539]  Sappaccaya  sankhata  anidassana  appatigha  arupa
lokuttara  kenaci vinneyya kenaci na vinneyya . no asava
anasava  asavavippayutta  na  vattabba  asava  ceva  sasava
catipi  sasava  ceva  no  ca  asavatipi na vattabba asava
ceva  asavasampayutta  catipi  asavasampayutta  ceva  no  ca
asavatipi  asavavippayuttaanasava  .  no  sannojana  .pe.
No gantha .pe. no ogha .pe. no yoga .pe. No nivarana
.pe. No paramasa .pe.
   [540] Sarammana . Tayo iddhipada no citta cittiddhiiddhipado
Cittam  .  tayo  iddhipada  cetasika cittiddhipado acetasiko .
Tayo  iddhipada  cittasampayutta  cittiddhipado  na  vattabbo
cittena  sampayuttotipi  cittena  vippayuttotipi  . tayo iddhipada
cittasamsattha  cittiddhipado  na  vattabbo  cittena  samsatthotipi
cittena   visamsatthotipi  .  tayo  iddhipada  cittasamutthana
cittiddhipado  no  cittasamutthano  . tayo iddhipada cittasahabhuno
cittiddhipado  no  cittasahabhu  . tayo iddhipada cittanuparivattino
cittiddhipado  no  cittanuparivatti  . tayo iddhipada cittasamsattha-
samutthana  cittiddhipado  no  cittasamsatthasamutthano  .  tayo
iddhipada    cittasamsatthasamutthanasahabhuno   cittiddhipado   no
cittasamsatthasamutthanasahabhu   .   tayo   iddhipada   cittasamsattha-
samutthananuparivattino cittiddhipado no cittasamsatthasamutthananuparivatti.
Tayo  iddhipada  bahira  cittiddhipado  ajjhattiko  .  nupada
anupadinna.
   [541]  Nupadana  .pe. no kilesa .pe. na dassanena
pahatabba  na  bhavanaya  pahatabba  na dassanena pahatabbahetuka
na  bhavanaya  pahatabbahetuka  siya  savitakka  siya  avitakka
siya  savicara  siya  avicara  siya  sappitika siya appitika
siya  pitisahagata  siya  na  pitisahagata siya sukhasahagata siya na
sukhasahagata  siya  upekkhasahagata  siya  na  upekkhasahagata  na
Kamavacara  na  rupavacara na arupavacara apariyapanna niyyanika
niyata anuttara aranati.
           Panhapucchakam.
         Iddhipadavibhango samatto.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 303-306. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6126&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6126&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=536&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=536              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7852              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7852              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]