ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [536]  Cattāro  iddhipādā  idha  bhikkhu  chandasamādhipadhāna-
saṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti viriyasamādhi ... cittasamādhi ...
Vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  .  catunnaṃ
iddhipādānaṃ  kati  kusalā  kati  akusalā  kati  abyākatā  .pe.
Kati saraṇā kati araṇā.
   [537]  Kusalāyeva  siyā  sukhāya vedanāya sampayuttā siyā
adukkhamasukhāya    vedanāya    sampayuttā    vipākadhammadhammā
anupādinnaanupādāniyā  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikā  siyā  savitakkasavicārā
siyā  avitakkavicāramattā  siyā  avitakkaavicārā  siyā  pītisahagatā
siyā  sukhasahagatā  siyā  upekkhāsahagatā  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā   apacayagāmino
sekkhā   appamāṇā   appamāṇārammaṇā  paṇītā  sammattaniyatā
na  maggārammaṇā  maggahetukā  na  maggādhipatino  siyā  uppannā
siyā  anuppannā  na  vattabbā  uppādinoti  siyā  atītā
siyā  anāgatā  siyā  paccuppannā  na  vattabbā atītārammaṇātipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page304.

Anāgatārammaṇātipi paccuppannārammaṇātipi siyā ajjhattā siyā bahiddhā siyā ajjhattabahiddhā bahiddhārammaṇā anidassanaappaṭighā. [538] Vīmaṃsiddhipādo hetu tayo iddhipādā na hetū . Sahetukā hetusampayuttā . vīmaṃsiddhipādo hetu ceva sahetuko ca tayo iddhipādā na vattabbā hetū ceva sahetukā cāti sahetukā ceva na ca hetū . vīmaṃsiddhipādo hetu ceva hetusampayutto ca tayo iddhipādā na vattabbā hetū ceva hetusampayuttā cāti hetusampayuttā ceva na ca hetū . tayo iddhipādā na hetū sahetukā vīmaṃsiddhipādo na vattabbo na hetu sahetukotipi na hetu ahetukotipi. [539] Sappaccayā saṅkhatā anidassanā appaṭighā arūpā lokuttarā kenaci viññeyyā kenaci na viññeyyā . no āsavā anāsavā āsavavippayuttā na vattabbā āsavā ceva sāsavā cātipi sāsavā ceva no ca āsavātipi na vattabbā āsavā ceva āsavasampayuttā cātipi āsavasampayuttā ceva no ca āsavātipi āsavavippayuttaanāsavā . no saññojanā .pe. No ganthā .pe. no oghā .pe. no yogā .pe. No nīvaraṇā .pe. No parāmāsā .pe. [540] Sārammaṇā . Tayo iddhipādā no cittā cittiddhiiddhipādo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page305.

Cittaṃ . tayo iddhipādā cetasikā cittiddhipādo acetasiko . Tayo iddhipādā cittasampayuttā cittiddhipādo na vattabbo cittena sampayuttotipi cittena vippayuttotipi . tayo iddhipādā cittasaṃsaṭṭhā cittiddhipādo na vattabbo cittena saṃsaṭṭhotipi cittena visaṃsaṭṭhotipi . tayo iddhipādā cittasamuṭṭhānā cittiddhipādo no cittasamuṭṭhāno . tayo iddhipādā cittasahabhuno cittiddhipādo no cittasahabhū . tayo iddhipādā cittānuparivattino cittiddhipādo no cittānuparivatti . tayo iddhipādā cittasaṃsaṭṭha- samuṭṭhānā cittiddhipādo no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno . tayo iddhipādā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno cittiddhipādo no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū . tayo iddhipādā cittasaṃsaṭṭha- samuṭṭhānānuparivattino cittiddhipādo no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivatti. Tayo iddhipādā bāhirā cittiddhipādo ajjhattiko . nupādā anupādinnā. [541] Nupādānā .pe. no kilesā .pe. na dassanena pahātabbā na bhāvanāya pahātabbā na dassanena pahātabbahetukā na bhāvanāya pahātabbahetukā siyā savitakkā siyā avitakkā siyā savicārā siyā avicārā siyā sappītikā siyā appītikā siyā pītisahagatā siyā na pītisahagatā siyā sukhasahagatā siyā na sukhasahagatā siyā upekkhāsahagatā siyā na upekkhāsahagatā na

--------------------------------------------------------------------------------------------- page306.

Kāmāvacarā na rūpāvacarā na arūpāvacarā apariyāpannā niyyānikā niyatā anuttarā araṇāti. Pañhāpucchakaṃ. Iddhipādavibhaṅgo samatto. ----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 303-306. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6126&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6126&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=536&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=536              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7852              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7852              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]