ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [536]  Cattaro  iddhipada  idha  bhikkhu  chandasamadhipadhana-
sankharasamannagatam iddhipadam bhaveti viriyasamadhi ... cittasamadhi ...
Vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti  .  catunnam
iddhipadanam  kati  kusala  kati  akusala  kati  abyakata  .pe.
Kati sarana kati arana.
   [537]  Kusalayeva  siya  sukhaya vedanaya sampayutta siya
adukkhamasukhaya    vedanaya    sampayutta    vipakadhammadhamma
anupadinnaanupadaniya  asankilitthaasankilesika  siya  savitakkasavicara
siya  avitakkavicaramatta  siya  avitakkaavicara  siya  pitisahagata
siya  sukhasahagata  siya  upekkhasahagata  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabba   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka   apacayagamino
sekkha   appamana   appamanarammana  panita  sammattaniyata
na  maggarammana  maggahetuka  na  maggadhipatino  siya  uppanna
siya  anuppanna  na  vattabba  uppadinoti  siya  atita
siya  anagata  siya  paccuppanna  na  vattabba atitarammanatipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page304.

Anagatarammanatipi paccuppannarammanatipi siya ajjhatta siya bahiddha siya ajjhattabahiddha bahiddharammana anidassanaappatigha. [538] Vimamsiddhipado hetu tayo iddhipada na hetu . Sahetuka hetusampayutta . vimamsiddhipado hetu ceva sahetuko ca tayo iddhipada na vattabba hetu ceva sahetuka cati sahetuka ceva na ca hetu . vimamsiddhipado hetu ceva hetusampayutto ca tayo iddhipada na vattabba hetu ceva hetusampayutta cati hetusampayutta ceva na ca hetu . tayo iddhipada na hetu sahetuka vimamsiddhipado na vattabbo na hetu sahetukotipi na hetu ahetukotipi. [539] Sappaccaya sankhata anidassana appatigha arupa lokuttara kenaci vinneyya kenaci na vinneyya . no asava anasava asavavippayutta na vattabba asava ceva sasava catipi sasava ceva no ca asavatipi na vattabba asava ceva asavasampayutta catipi asavasampayutta ceva no ca asavatipi asavavippayuttaanasava . no sannojana .pe. No gantha .pe. no ogha .pe. no yoga .pe. No nivarana .pe. No paramasa .pe. [540] Sarammana . Tayo iddhipada no citta cittiddhiiddhipado

--------------------------------------------------------------------------------------------- page305.

Cittam . tayo iddhipada cetasika cittiddhipado acetasiko . Tayo iddhipada cittasampayutta cittiddhipado na vattabbo cittena sampayuttotipi cittena vippayuttotipi . tayo iddhipada cittasamsattha cittiddhipado na vattabbo cittena samsatthotipi cittena visamsatthotipi . tayo iddhipada cittasamutthana cittiddhipado no cittasamutthano . tayo iddhipada cittasahabhuno cittiddhipado no cittasahabhu . tayo iddhipada cittanuparivattino cittiddhipado no cittanuparivatti . tayo iddhipada cittasamsattha- samutthana cittiddhipado no cittasamsatthasamutthano . tayo iddhipada cittasamsatthasamutthanasahabhuno cittiddhipado no cittasamsatthasamutthanasahabhu . tayo iddhipada cittasamsattha- samutthananuparivattino cittiddhipado no cittasamsatthasamutthananuparivatti. Tayo iddhipada bahira cittiddhipado ajjhattiko . nupada anupadinna. [541] Nupadana .pe. no kilesa .pe. na dassanena pahatabba na bhavanaya pahatabba na dassanena pahatabbahetuka na bhavanaya pahatabbahetuka siya savitakka siya avitakka siya savicara siya avicara siya sappitika siya appitika siya pitisahagata siya na pitisahagata siya sukhasahagata siya na sukhasahagata siya upekkhasahagata siya na upekkhasahagata na

--------------------------------------------------------------------------------------------- page306.

Kamavacara na rupavacara na arupavacara apariyapanna niyyanika niyata anuttara aranati. Panhapucchakam. Iddhipadavibhango samatto. ----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 303-306. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6126&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6126&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=536&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=536              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7852              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7852              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]