ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Bojjhaṅgavibhaṅgo
   [542]  Satta bojjhaṅgā satisambojjhaṅgo dhammavicayasambojjhaṅgo
viriyasambojjhaṅgo     pītisambojjhaṅgo     passaddhisambojjhaṅgo
samādhisambojjhaṅgo upekkhāsambojjhaṅgo.
   [543]  Tattha  katamo  satisambojjhaṅgo  idha  bhikkhu  satimā
hoti  paramena  satinepakkena  samannāgato  cirakatampi  cirabhāsitampi
saritā  anussaritā  ayaṃ  vuccati  satisambojjhaṅgo . so tathāsato
viharanto  taṃ  dhammaṃ  paññāya  vicinati  pavicinati  parivīmaṃsaṃ āpajjati
ayaṃ  vuccati  dhammavicayasambojjhaṅgo  .  tassa  taṃ  dhammaṃ  paññāya
vicinato  pavicinato  parivīmaṃsaṃ āpajjato āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ
ayaṃ  vuccati  viriyasambojjhaṅgo  .  āraddhaviriyassa  uppajjati  pīti
nirāmisā  ayaṃ  vuccati  pītisambojjhaṅgo  .  pītimanassa  kāyopi
passambhati  cittaṃpi  passambhati  ayaṃ  vuccati  passaddhisambojjhaṅgo .
Passaddhakāyassa sukhino cittaṃ samādhiyati ayaṃ vuccati samādhisambojjhaṅgo.
So  tathāsamāhitaṃ  cittaṃ  sādhukaṃ  ajjhupekkhitā  hoti  ayaṃ vuccati
upekkhāsambojjhaṅgo.
   [544]  Satta bojjhaṅgā satisambojjhaṅgo dhammavicayasambojjhaṅgo
viriyasambojjhaṅgo     pītisambojjhaṅgo     passaddhisambojjhaṅgo
samādhisambojjhaṅgo upekkhāsambojjhaṅgo.
   [545]  Tattha  katamo satisambojjhaṅgo atthi ajjhattaṃ dhammesu
sati  atthi  bahiddhā  dhammesu  sati  .  yadapi  ajjhattaṃ  dhammesu
sati  tadapi  satisambojjhaṅgo  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattati  .  yadapi  bahiddhā  dhammesu  sati  tadapi satisambojjhaṅgo
abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.
   [546]  Tattha  katamo  dhammavicayasambojjhaṅgo  atthi  ajjhattaṃ
dhammesu  pavicayo  atthi bahiddhā dhammesu pavicayo . yadapi ajjhattaṃ
dhammesu   pavicayo   tadapi   dhammavicayasambojjhaṅgo   abhiññāya
sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  .  yadapi  bahiddhā  dhammesu
pavicayo   tadapi   dhammavicayasambojjhaṅgo   abhiññāya  sambodhāya
nibbānāya saṃvattati.
   [547]  Tattha  katamo  viriyasambojjhaṅgo  atthi kāyikaṃ viriyaṃ
atthi  cetasikaṃ  viriyaṃ . yadapi kāyikaṃ viriyaṃ tadapi viriyasambojjhaṅgo
abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  .  yadapi  cetasikaṃ
viriyaṃ  tadapi  viriyasambojjhaṅgo  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
Saṃvattati.
   [548]  Tattha  katamo  pītisambojjhaṅgo atthi savitakkasavicārā
pīti  atthi  avitakkaavicārā  pīti  yadapi savitakkasavicārā pīti tadapi
pītisambojjhaṅgo  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati .
Yadapi  avitakkaavicārā  pīti  tadapi  pītisambojjhaṅgo  abhiññāya
sambodhāya nibbānāya saṃvattati.
   [549]  Tattha  katamo passaddhisambojjhaṅgo atthi kāyappassaddhi
atthi  cittappassaddhi . yadapi kāyappassaddhi tadapi passaddhisambojjhaṅgo
abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  .  yadapi cittappassaddhi
tadapi   passaddhisambojjhaṅgo   abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattati.
   [550]  Tattha  katamo  samādhisambojjhaṅgo  atthi  savitakko
savicāro samādhi atthi avitakko avicāro samādhi . yadapi savitakko
savicāro  samādhi  tadapi  samādhisambojjhaṅgo  abhiññāya  sambodhāya
nibbānāya  saṃvattati  .  yadapi  avitakko  avicāro  samādhi tadapi
samādhisambojjhaṅgo abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati.
   [551]  Tattha  katamo  upekkhāsambojjhaṅgo  atthi  ajjhattaṃ
dhammesu  upekkhā  atthi  bahiddhā  dhammesu  upekkhā  .  yadapi
ajjhattaṃ  dhammesu  upekkhā  tadapi  upekkhāsambojjhaṅgo  abhiññāya
sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati . yadapi bahiddhā dhammesu upekkhā
Tadapi   upekkhāsambojjhaṅgo  abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya
saṃvattati.
   [552]   Satta   bojjhaṅgā   satisambojjhaṅgo   .pe.
Upekkhāsambojjhaṅgo  .  tattha  katamo  satisambojjhaṅgo idha bhikkhu
satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ   dhammavicayasambojjhaṅgaṃ   bhāveti  viriyasambojjhaṅgaṃ
bhāveti    pītisambojjhaṅgaṃ    bhāveti    passaddhisambojjhaṅgaṃ
bhāveti  samādhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 306-309. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6185              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6185              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=542&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=37              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=542              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=7871              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=7871              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]