ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [553]  Satta  bojjhaṅgā  satisambojjhaṅgo  .pe. upekkhā
sambojjhaṅgo  .  tattha  katame  satta bojjhaṅgā idha bhikkhu yasmiṃ
samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ
samaye   satta   bojjhaṅgā  honti  satisambojjhaṅgo  .pe.
Upekkhāsambojjhaṅgo.
   [554] Tattha katamo satisambojjhaṅgo yā sati anussati .pe.
Sammāsati  satisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati
satisambojjhaṅgo.
   [555]  Tattha  katamo  dhammavicayasambojjhaṅgo  yā  paññā
pajānanā  .pe. amoho dhammavicayo sammādiṭṭhi dhammavicayasambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati dhammavicayasambojjhaṅgo.
   [556]  Tattha  katamo  viriyasambojjhaṅgo  yo  cetasiko
viriyārambho  .pe.  sammāvāyāmo  viriyasambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ ayaṃ vuccati viriyasambojjhaṅgo.
   [557]  Tattha  katamo  pītisambojjhaṅgo  yā  pīti pāmojjaṃ
āmodanā  pamodanā  hāso  pahāso  vitti  odagyaṃ  attamanatā
cittassa pītisambojjhaṅgo ayaṃ vuccati pītisambojjhaṅgo.
   [558]  Tattha katamo passaddhisambojjhaṅgo yā vedanākkhandhassa
saññākkhandhassa   saṅkhārakkhandhassa   viññāṇakkhandhassa   passaddhi
paṭippassaddhi   passambhanā   paṭippassambhanā    paṭippassambhitattaṃ
passaddhisambojjhaṅgo ayaṃ vuccati passaddhisambojjhaṅgo.
   [559]  Tattha  katamo  samādhisambojjhaṅgo  yā cittassa ṭhiti
.pe.  sammāsamādhi  samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ
ayaṃ vuccati samādhisambojjhaṅgo.
   [560]  Tattha  katamo  upekkhāsambojjhaṅgo  yā  upekkhā
upekkhanā  ajjhupekkhanā  majjhattatā  cittassa  upekkhāsambojjhaṅgo
ayaṃ vuccati upekkhāsambojjhaṅgo.
   Ime  vuccanti  satta  bojjhaṅgā  avasesā  dhammā  sattahi
Bojjhaṅgehi sampayuttā.
   [561]  Satta  bojjhaṅgā  satisambojjhaṅgo .pe. upekkhā-
sambojjhaṅgo  .  tattha  katamo  satisambojjhaṅgo idha bhikkhu yasmiṃ
samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ
pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  yā  tasmiṃ
samaye  sati  anussati  .pe.  sammāsati  satisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ
maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati  satisambojjhaṅgo  avasesā  dhammā
satisambojjhaṅgasampayuttā   .pe.  avasesā  dhammā  dhammavicaya-
sambojjhaṅgasampayuttā  .pe.  avasesā  dhammā  viriyasambojjhaṅga-
sampayuttā  .pe.  avasesā  dhammā  pītisambojjhaṅgasampayuttā
.pe.   avasesā  dhammā  passaddhisambojjhaṅgasampayuttā  .pe.
Avasesā  dhammā  samādhisambojjhaṅgasampayuttā  .  tattha  katamo
upekkhāsambojjhaṅgo  idha  bhikkhu  yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  yā  tasmiṃ  samaye  upekkhā  upekkhanā
ajjhupekkhanā   majjhattatā  cittassa  upekkhāsambojjhaṅgo  ayaṃ
vuccati  upekkhāsambojjhaṅgo  avasesā  dhammā upekkhāsambojjhaṅga-
sampayuttā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 309-311. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6249              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6249              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=553&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=38              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=553              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=8050              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=8050              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]