ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [562]  Satta  bojjhanga  satisambojjhango .pe. upekkha-
sambojjhango  .  tattha  katame satta bojjhanga idha bhikkhu yasmim
samaye  lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhanassa  katatta bhavitatta vipakam vivicceva
kamehi  .pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam
dandhabhinnam  sunnatam  tasmim  samaye  satta  bojjhanga  honti
satisambojjhango  .pe.  upekkhasambojjhango  .  tattha  katamo
satisambojjhango  ya  sati anussati .pe. sammasati satisambojjhango
maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati  satisambojjhango  .pe.
Tattha  katamo  upekkhasambojjhango  ya  upekkha  upekkhana
ajjhupekkhana   majjhattata  cittassa  upekkhasambojjhango  ayam
vuccati  upekkhasambojjhango  .  ime  vuccanti  satta bojjhanga
avasesa dhamma sattahi bojjhangehi sampayutta.
   [563]  Satta  bojjhanga  satisambojjhango .pe. upekkha-
sambojjhango  .  tattha  katamo  satisambojjhango idha bhikkhu yasmim
samaye  lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim ditthigatanam
pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam
Jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhanassa  katatta bhavitatta vipakam vivicceva
kamehi  .pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam
dandhabhinnam  sunnatam  ya tasmim samaye sati anussati .pe. sammasati
satisambojjhango   maggangam   maggapariyapannam   ayam   vuccati
satisambojjhango  avasesa  dhamma  satisambojjhangasampayutta  .pe.
Avasesa  dhamma  dhammavicayasambojjhangasampayutta  .pe.  avasesa
dhamma   viriyasambojjhangasampayutta   .pe.   avasesa  dhamma
pitisambojjhangasampayutta  .pe.  avasesa dhamma passaddhisambojjhanga-
sampayutta .pe. Avasesa dhamma samadhisambojjhangasampayutta.
   {563.1} Tattha katamo upekkhasambojjhango idha bhikkhu yasmim samaye
lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam apacayagamim ditthigatanam pahanaya
pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam
upasampajja   viharati   dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye
phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala tasseva
lokuttarassa  kusalassa  jhanassa  katatta bhavitatta vipakam vivicceva
kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam dandhabhinnam
sunnatam ya tasmim samaye upekkha upekkhana ajjhupekkhana majjhattata
cittassa  upekkhasambojjhango  ayam  vuccati  upekkhasambojjhango
Avasesa dhamma upekkhasambojjhangasampayutta.
           Abhidhammabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 312-314. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6299&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6299&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=562&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=562              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]