ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [564]  Satta bojjhanga satisambojjhango dhammavicayasambojjhango
viriyasambojjhango     pitisambojjhango     passaddhisambojjhango
samadhisambojjhango  upekkhasambojjhango  .  sattannam  bojjhanganam
kati kusala kati akusala kati abyakata .pe. Kati sarana kati arana.
   [565] Siya kusala siya abyakata . Pitisambojjhango sukhaya
vedanaya sampayutto cha bojjhanga siya sukhaya vedanaya sampayutta
siya  adukkhamasukhaya  vedanaya  sampayutta  . siya vipaka siya
vipakadhammadhamma   anupadinnaanupadaniya   asankilitthaasankilesika
siya savitakkasavicara siya avitakkavicaramatta siya avitakkaavicara.
Pitisambojjhango  na  pitisahagato  sukhasahagato  na  upekkhasahagato
cha bojjhanga siya pitisahagata siya sukhasahagata siya upekkhasahagata.
Nevadassanenanabhavanayapahatabba nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuka  siya  apacayagamino  siya  nevaacayagamino-
naapacayagamino  siya  sekkha  siya  asekkha  appamana
appamanarammana  panita  siya  sammattaniyata  siya  aniyata
na  maggarammana  siya  maggahetuka  siya  maggadhipatino  siya
na  vattabba  maggahetukatipi  maggadhipatinotipi  siya  uppanna
Siya anuppanna siya uppadino siya atita siya anagata siya
paccuppanna  na  vattabba  atitarammanatipi  anagatarammanatipi
paccuppannarammanatipi  siya  ajjhatta  siya  bahiddha  siya
ajjhattabahiddha bahiddharammana anidassanaappatigha.
   [566] Dhammavicayasambojjhango hetu cha bojjhanga na hetu .
Sahetuka  hetusampayutta  .  dhammavicayasambojjhango  hetu  ceva
sahetuko ca cha bojjhanga na vattabba hetu ceva sahetuka cati
sahetuka  ceva  na  ca hetu . dhammavicayasambojjhango hetu ceva
hetusampayutto ca cha bojjhanga na vattabba hetu ceva hetusampayutta
cati  hetusampayutta ceva na ca hetu . cha bojjhanga na hetu
sahetuka  dhammavicayasambojjhango  na  vattabbo na hetu sahetukotipi
na hetu ahetukotipi.
   [567]  Sappaccaya  sankhata  anidassana  appatigha  arupa
lokuttara  kenaci vinneyya kenaci na vinneyya . no asava
anasava  asavavippayutta  na  vattabba  asava  ceva  sasava
catipi sasava ceva no ca asavatipi na vattabba asava ceva
asavasampayutta  catipi  asavasampayutta  ceva  no ca asavatipi
asavavippayuttaanasava  . no sannojana .pe. no gantha .pe.
No ogha .pe. no yoga .pe. No nivarana .pe. No paramasa
.pe.  sarammana  no citta cetasika cittasampayutta cittasamsattha
Cittasamutthana  cittasahabhuno  cittanuparivattino  cittasamsatthasamutthana
cittasamsatthasamutthanasahabhuno cittasamsatthasamutthananuparivattino
bahira nupada anupadinna. Nupadana .pe. No kilesa .pe.
   [568]  Na  dassanena pahatabba na bhavanaya pahatabba na
dassanena  pahatabbahetuka  na  bhavanaya  pahatabbahetuka  siya
savitakka  siya  avitakka  siya  savicara  siya  avicara .
Pitisambojjhango  appitiko  cha  bojjhanga  siya  sappitika siya
appitika  .  pitisambojjhango  na  pitisahagato cha bojjhanga siya
pitisahagata  siya  na  pitisahagata  .  pitisambojjhango  sukhasahagato
cha bojjhanga siya sukhasahagata siya na sukhasahagata. Pitisambojjhango
na  upekkhasahagato  cha  bojjhanga  siya  upekkhasahagata  siya
na upekkhasahagata . na kamavacara na rupavacara na arupavacara
apariyapanna  siya  niyyanika  siya  aniyyanika  siya  niyata
siya aniyata anuttara aranati.
           Panhapucchakam.
         Bojjhangavibhango samatto.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 314-316. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6341&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6341&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=564&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=564              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=8073              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=8073              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]