ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

            Maggavibhaṅgo
   [569]  Ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.
   [570]  Tattha  katamā  sammādiṭṭhi  dukkhe ñāṇaṃ dukkhasamudaye
ñāṇaṃ   dukkhanirodhe  ñāṇaṃ  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  ñāṇaṃ
ayaṃ vuccati sammādiṭṭhi.
   [571]  Tattha  katamo  sammāsaṅkappo  nekkhammasaṅkappo
abyāpādasaṅkappo avihiṃsāsaṅkappo ayaṃ vuccati sammāsaṅkappo.
   [572]  Tattha katamā sammāvācā musāvādā veramaṇī pisuṇāya
vācāya  veramaṇī  pharusāya  vācāya  veramaṇī samphappalāpā veramaṇī
ayaṃ vuccati sammāvācā.
   [573]  Tattha  katamo  sammākammanto  pāṇātipātā veramaṇī
adinnādānā  veramaṇī  kāmesu  micchācārā  veramaṇī  ayaṃ vuccati
sammākammanto.
   [574] Tattha katamo sammāājīvo idha ariyasāvako micchāājīvaṃ
pahāya sammāājīvena jīvitaṃ kappeti ayaṃ vuccati sammāājīvo.
   [575]  Tattha  katamo  sammāvāyāmo idha bhikkhu anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya  chandaṃ  janeti  vāyamati
Viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ  janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  anuppannānaṃ  kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati
uppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ṭhitiyā  asammosāya  bhiyyobhāvāya
vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati ayaṃ vuccati sammāvāyāmo.
   [576]  Tattha katamā sammāsati idha bhikkhu kāye kāyānupassī
viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ
vedanāsu  vedanānupassī  viharati  ātāpī sampajāno satimā vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  citte  cittānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  dhammesu
dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ ayaṃ vuccati sammāsati.
   [577] Tattha katamo sammāsamādhi idha bhikkhu vivicceva kāmehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ   upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  pītiyā  ca  virāgā  upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
Ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva
somanassadomanassānaṃ   atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ
catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati ayaṃ vuccati sammāsamādhi.
   [578]  Ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi.
   [579]  Tattha  katamā  sammādiṭṭhi  idha  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ
.pe.  sammāsaṅkappaṃ  bhāveti  .pe.  sammāvācaṃ  bhāveti .pe.
Sammākammantaṃ bhāveti .pe. sammāājīvaṃ bhāveti .pe. Sammāvāyāmaṃ
bhāveti   .pe.   sammāsatiṃ   bhāveti  .pe.  sammāsamādhiṃ
bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ.
           Suttantabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 317-319. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6395              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6395              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=569&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=569              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=8091              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=8091              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]