ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

            Maggavibhango
   [569]  Ariyo  atthangiko  maggo  seyyathidam  sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo sammasati sammasamadhi.
   [570]  Tattha  katama  sammaditthi  dukkhe nanam dukkhasamudaye
nanam   dukkhanirodhe  nanam  dukkhanirodhagaminiya  patipadaya  nanam
ayam vuccati sammaditthi.
   [571]  Tattha  katamo  sammasankappo  nekkhammasankappo
abyapadasankappo avihimsasankappo ayam vuccati sammasankappo.
   [572]  Tattha katama sammavaca musavada veramani pisunaya
vacaya  veramani  pharusaya  vacaya  veramani samphappalapa veramani
ayam vuccati sammavaca.
   [573]  Tattha  katamo  sammakammanto  panatipata veramani
adinnadana  veramani  kamesu  micchacara  veramani  ayam vuccati
sammakammanto.
   [574] Tattha katamo sammaajivo idha ariyasavako micchaajivam
pahaya sammaajivena jivitam kappeti ayam vuccati sammaajivo.
   [575]  Tattha  katamo  sammavayamo idha bhikkhu anuppannanam
papakanam  akusalanam  dhammanam  anuppadaya  chandam  janeti  vayamati
Viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  uppannanam  papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  chandam  janeti vayamati viriyam arabhati
cittam  pagganhati  padahati  anuppannanam  kusalanam dhammanam uppadaya
chandam  janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati
uppannanam  kusalanam  dhammanam  thitiya  asammosaya  bhiyyobhavaya
vepullaya  bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati
cittam pagganhati padahati ayam vuccati sammavayamo.
   [576]  Tattha katama sammasati idha bhikkhu kaye kayanupassi
viharati  atapi  sampajano  satima vineyya loke abhijjhadomanassam
vedanasu  vedananupassi  viharati  atapi sampajano satima vineyya
loke  abhijjhadomanassam  citte  cittanupassi  viharati  atapi
sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  dhammesu
dhammanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam ayam vuccati sammasati.
   [577] Tattha katamo sammasamadhi idha bhikkhu vivicceva kamehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram vivekajam pitisukham pathamam
jhanam   upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati  pitiya  ca  viraga  upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam
Ariya  acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam
upasampajja  viharati  sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva
somanassadomanassanam   atthangama  adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim
catuttham jhanam upasampajja viharati ayam vuccati sammasamadhi.
   [578]  Ariyo  atthangiko  maggo  seyyathidam  sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo sammasati sammasamadhi.
   [579]  Tattha  katama  sammaditthi  idha  bhikkhu  sammaditthim
bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim
.pe.  sammasankappam  bhaveti  .pe.  sammavacam  bhaveti .pe.
Sammakammantam bhaveti .pe. sammaajivam bhaveti .pe. Sammavayamam
bhaveti   .pe.   sammasatim   bhaveti  .pe.  sammasamadhim
bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.
           Suttantabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 317-319. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6395&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6395&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=569&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=569              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=8091              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=8091              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]