ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

page317.

Maggavibhango [569] Ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi. [570] Tattha katama sammaditthi dukkhe nanam dukkhasamudaye nanam dukkhanirodhe nanam dukkhanirodhagaminiya patipadaya nanam ayam vuccati sammaditthi. [571] Tattha katamo sammasankappo nekkhammasankappo abyapadasankappo avihimsasankappo ayam vuccati sammasankappo. [572] Tattha katama sammavaca musavada veramani pisunaya vacaya veramani pharusaya vacaya veramani samphappalapa veramani ayam vuccati sammavaca. [573] Tattha katamo sammakammanto panatipata veramani adinnadana veramani kamesu micchacara veramani ayam vuccati sammakammanto. [574] Tattha katamo sammaajivo idha ariyasavako micchaajivam pahaya sammaajivena jivitam kappeti ayam vuccati sammaajivo. [575] Tattha katamo sammavayamo idha bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page318.

Viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati ayam vuccati sammavayamo. [576] Tattha katama sammasati idha bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam citte cittanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam ayam vuccati sammasati. [577] Tattha katamo sammasamadhi idha bhikkhu vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam jhanam upasampajja viharati vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page319.

Ariya acikkhanti upekkhako satima sukhavihariti tatiyam jhanam upasampajja viharati sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam atthangama adukkhamasukham upekkhasatiparisuddhim catuttham jhanam upasampajja viharati ayam vuccati sammasamadhi. [578] Ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi. [579] Tattha katama sammaditthi idha bhikkhu sammaditthim bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim .pe. sammasankappam bhaveti .pe. sammavacam bhaveti .pe. Sammakammantam bhaveti .pe. sammaajivam bhaveti .pe. Sammavayamam bhaveti .pe. sammasatim bhaveti .pe. sammasamadhim bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim. Suttantabhajaniyam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 317-319. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6395&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6395&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=569&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=569              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=8091              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=8091              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]