ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [589]   Pancangiko  maggo  sammaditthi  sammasankappo
sammavayamo sammasati sammasamadhi . tattha katamo pancangiko maggo
idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim
ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
tasmim  samaye  pancangiko  maggo  hoti  sammaditthi sammasankappo
sammavayamo  sammasati  sammasamadhi  .  tattha katama sammaditthi
ya  panna  pajanana  .pe.  amoho  dhammavicayo  sammaditthi
dhammavicayasambojjhango maggangam maggapariyapannam ayam vuccati sammaditthi.
Tattha  katamo  sammasankappo  yo takko vitakko sankappo .pe.
Maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati  sammasankappo  .  tattha
Katamo sammavayamo yo cetasiko viriyarambho .pe. Sammavayamo
viriyasambojjhango   maggangam   maggapariyapannam   ayam   vuccati
sammavayamo  .  tattha katama sammasati ya sati anussati .pe.
Sammasati  satisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati
sammasati  .  tattha  katamo  sammasamadhi ya cittassa thiti .pe.
Sammasamadhi  samadhisambojjhango   maggangam  maggapariyapannam  ayam
vuccati  sammasamadhi  .  ayam  vuccati  pancangiko maggo avasesa
dhamma pancangikena maggena sampayutta.
   [590]   Pancangiko  maggo  sammaditthi  sammasankappo
sammavayamo  sammasati  sammasamadhi  .  tattha katama sammaditthi
idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim
ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
ya  tasmim  samaye  panna  pajanana  .pe.  amoho dhammavicayo
sammaditthi  dhammavicayasambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  ayam
vuccati  sammaditthi  avasesa  dhamma  sammaditthiya  sampayutta
.pe.  avasesa dhamma sammasankappena sampayutta .pe. avasesa
dhamma  sammavayamena  sampayutta  .pe.  avasesa  dhamma
sammasatiya sampayutta . tattha katamo sammasamadhi idha bhikkhu yasmim
samaye  lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim ditthigatanam
Pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya vivicceva kamehi .pe. pathamam
jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  ya  tasmim
samaye  cittassa  thiti  .pe.  sammasamadhi  samadhisambojjhango
maggangam  maggapariyapannam   ayam  vuccati  sammasamadhi  avasesa
dhamma sammasamadhina sampayutta.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 321-323. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6483&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6483&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=589&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=43              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=589              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]