ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [592] Pañcaṅgiko maggo sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi . tattha katamo pañcaṅgiko maggo idha bhikkhu
yasmiṃ  samaye  lokuttaraṃ  jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhammā
kusalā  tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa katattā bhāvitattā
vipākaṃ  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ   dandhābhiññaṃ   suññataṃ  tasmiṃ  samaye  pañcaṅgiko
maggo  hoti  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi  ayaṃ  vuccati  pañcaṅgiko  maggo  avasesā  dhammā
pañcaṅgikena maggena sampayuttā.
   [593]   Pañcaṅgiko  maggo  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  tattha katamā sammādiṭṭhi
idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ
diṭṭhigatānaṃ  pahānāya  paṭhamāya  bhūmiyā  pattiyā  vivicceva kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhammā kusalā
tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhānassa  katattā bhāvitattā vipākaṃ
vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ
dandhābhiññaṃ   suññataṃ  yā  tasmiṃ  samaye  paññā  pajānanā
.pe.   amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  dhammavicayasambojjhaṅgo
maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ  vuccati  sammādiṭṭhi  avasesā dhammā
sammādiṭṭhiyā  sampayuttā  .pe.  avasesā  dhammā sammāsaṅkappena
Sampayuttā  .pe.  avasesā  dhammā  sammāvāyāmena  sampayuttā
.pe. Avasesā dhammā sammāsatiyā sampayuttā.
   {593.1} Tattha katamo sammāsamādhi idha bhikkhu yasmiṃ samaye lokuttaraṃ
jhānaṃ  bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya
bhūmiyā  pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa
kusalassa  jhānassa  katattā  bhāvitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ
suññataṃ  yā  tasmiṃ samaye cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro
avikkhepo   avisāhaṭamānasatā   samatho  samādhindriyaṃ  samādhibalaṃ
sammāsamādhi   samādhisambojjhaṅgo  maggaṅgaṃ  maggapariyāpannaṃ  ayaṃ
vuccati sammāsamādhi avasesā dhammā sammāsamādhinā sampayuttā.
           Abhidhammabhājanīyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 323-325. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6530              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6530              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=592&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=592              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]