ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [592] Pancangiko maggo sammaditthi sammasankappo sammavayamo
sammasati  sammasamadhi . tattha katamo pancangiko maggo idha bhikkhu
yasmim  samaye  lokuttaram  jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim
ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva kamehi
.pe.  Pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti ime dhamma
kusala  tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhanassa katatta bhavitatta
vipakam  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam  jhanam upasampajja viharati
dukkhapatipadam   dandhabhinnam   sunnatam  tasmim  samaye  pancangiko
maggo  hoti  sammaditthi  sammasankappo  sammavayamo  sammasati
sammasamadhi  ayam  vuccati  pancangiko  maggo  avasesa  dhamma
pancangikena maggena sampayutta.
   [593]   Pancangiko  maggo  sammaditthi  sammasankappo
sammavayamo  sammasati  sammasamadhi  .  tattha katama sammaditthi
idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram jhanam bhaveti niyyanikam apacayagamim
ditthigatanam  pahanaya  pathamaya  bhumiya  pattiya  vivicceva kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti ime dhamma kusala
tasseva  lokuttarassa  kusalassa  jhanassa  katatta bhavitatta vipakam
vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati dukkhapatipadam
dandhabhinnam   sunnatam  ya  tasmim  samaye  panna  pajanana
.pe.   amoho  dhammavicayo  sammaditthi  dhammavicayasambojjhango
maggangam  maggapariyapannam  ayam  vuccati  sammaditthi  avasesa dhamma
sammaditthiya  sampayutta  .pe.  avasesa  dhamma sammasankappena
Sampayutta  .pe.  avasesa  dhamma  sammavayamena  sampayutta
.pe. Avasesa dhamma sammasatiya sampayutta.
   {593.1} Tattha katamo sammasamadhi idha bhikkhu yasmim samaye lokuttaram
jhanam  bhaveti  niyyanikam  apacayagamim  ditthigatanam pahanaya pathamaya
bhumiya  pattiya  vivicceva  kamehi  .pe. pathamam jhanam upasampajja
viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam  tasmim  samaye  phasso  hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  ime dhamma kusala tasseva lokuttarassa
kusalassa  jhanassa  katatta  bhavitatta  vipakam  vivicceva  kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  dukkhapatipadam  dandhabhinnam
sunnatam  ya  tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti avisaharo
avikkhepo   avisahatamanasata   samatho  samadhindriyam  samadhibalam
sammasamadhi   samadhisambojjhango  maggangam  maggapariyapannam  ayam
vuccati sammasamadhi avasesa dhamma sammasamadhina sampayutta.
           Abhidhammabhajaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 323-325. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=6530&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=6530&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=592&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=45              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=592              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]