ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [737]  Cattari jhanani idha bhikkhu vivicceva kamehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam
upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam
upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca
sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam  ariya acikkhanti
upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati
sukhassa  ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam
atthangama   adukkhamasukham   upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam
upasampajja  viharati  .  catunnam  jhananam  kati kusala kati akusala

--------------------------------------------------------------------------------------------- page366.

Kati abyakata .pe. Kati sarana kati arana. [738] Siya kusala siya abyakata . Tini jhana etthuppannam sukham vedanam thapetva sukhaya vedanaya sampayutta catuttham jhanam etthuppannam adukkhamasukham vedanam thapetva adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttam . siya vipaka siya vipakadhammadhamma siya nevavipakanavipakadhammadhamma siya upadinnupadaniya siya anupadinnupadaniya siya anupadinnaanupadaniya siya asankilitthasankilesika siya asankilitthaasankilesika. {738.1} Pathamam jhanam etthuppanne vitakkavicare thapetva savitakkasavicaram tini jhana avitakkaavicara . dve jhana etthuppannam pitim thapetva pitisahagata tini jhana etthuppannam sukham thapetva sukhasahagata catuttham jhanam etthuppannam upekkham thapetva upekkhasahagatam . nevadassanenanabhavanayapahatabba nevadassanena- nabhavanayapahatabbahetuka siya acayagamino siya apacayagamino siya nevaacayagaminonaapacayagamino siya sekkha siya asekkha siya nevasekkhanasekkha siya mahaggata siya appamana. {738.2} Tini jhana na vattabba parittarammanatipi mahaggatarammanatipi siya appamanarammana siya na vattabba appamanarammanati catuttham jhanam siya parittarammanam siya mahaggatarammanam siya appamanarammanam siya na vattabbam parittarammanantipi mahaggatarammanantipi appamanarammanantipi .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page367.

Siya majjhima siya panita siya sammattaniyata siya aniyata . Tini jhana na maggarammana siya maggahetuka siya maggadhipatino siya na vattabba maggahetukatipi maggadhipatinotipi catuttham jhanam siya maggarammanam siya maggahetukam siya maggadhipati siya na vattabbam maggarammanantipi maggahetukantipi maggadhipatitipi . Siya uppanna siya anuppanna siya uppadino siya atita siya anagata siya paccuppanna. {738.3} Tini jhana na vattabba atitarammanatipi anagatarammanatipi paccuppannarammanatipi catuttham jhanam siya atitarammanam siya anagatarammanam siya paccuppannarammanam siya na vattabbam atitarammanantipi anagatarammanantipi paccuppannarammanantipi . siya ajjhatta siya bahiddha siya ajjhattabahiddha . tini jhana bahiddharammana catuttham jhanam siya ajjhattarammanam siya bahiddharammanam siya ajjhattabahiddharammanam siya na vattabbam ajjhattarammanantipi bahiddharammanantipi ajjhattabahiddharammanantipi. Anidassanaappatigha. [739] Na hetu sahetuka hetusampayutta na vattabba hetu ceva sahetuka cati sahetuka ceva na ca hetu na vattabba hetu ceva hetusampayutta cati hetusampayutta ceva na ca hetu na hetu sahetuka . sappaccaya sankhata anidassana appatigha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page368.

Arupa siya lokiya siya lokuttara kenaci vinneyya kenaci na vinneyya . no asava siya sasava siya anasava asavavippayutta na vattabba asava ceva sasava cati siya sasava ceva no ca asava siya na vattabba sasava ceva no ca asavati na vattabba asava ceva asavasampayutta catipi asavasampayutta ceva no ca asavatipi siya asavavippayuttasasava siya asavavippayuttaanasava. {739.1} No sannojana .pe. No gantha .pe. No ogha .pe. No yoga .pe. No nivarana .pe. No paramasa .pe. Sarammana no citta cetasika cittasampayutta cittasamsattha cittasamutthana cittasahabhuno cittanuparivattino cittasamsatthasamutthana cittasamsatthasamutthanasahabhuno cittasamsatthananuparivattino bahira nupada siya upadinna siya anupadinna. Nupadana .pe. No kilesa .pe. [740] Na dassanena pahatabba na bhavanaya pahatabba na dassanena pahatabbahetuka na bhavanaya pahatabbahetuka . Pathamam jhanam etthuppannam vitakkam thapetva savitakkam tini jhana avitakka . pathamam jhanam etthuppannam vicaram thapetva savicaram tini jhana avicara . dve jhana etthuppannam pitim thapetva sappitika dve jhana appitika . dve jhana etthuppannam pitim

--------------------------------------------------------------------------------------------- page369.

Thapetva pitisahagata dve jhana na pitisahagata . tini jhana etthuppannam sukham thapetva sukhasahagata catuttham jhanam na sukhasahagatam . Catuttham jhanam etthuppannam upekkham thapetva upekkhasahagatam tini jhana na upekkhasahagata . na kamavacara siya rupavacara siya na rupavacara . tini jhana na arupavacara catuttham jhanam siya arupavacaram siya na arupavacaram . siya pariyapanna siya apariyapanna siya niyyanika siya aniyyanika siya niyata siya aniyata siya sauttara siya anuttara aranati. Panhapucchakam. Jhanavibhango samatto. ----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 365-369. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7362&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7362&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=737&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=50              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=737              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9443              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9443              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]