ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [750] Catasso appamannayo metta karuna mudita upekkha.
   [751]  Tattha  katama  metta  idha  bhikkhu  yasmim  samaye
rupupapattiya  maggam  bhaveti  vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja viharati mettasahagatam ya tasmim samaye metti mettayana
mettayitattam  metta  cetovimutti  ayam  vuccati metta avasesa
dhamma  mettaya  sampayutta  .  tattha katama metta idha bhikkhu
yasmim  samaye  rupupapattiya  maggam  bhaveti  vitakkavicaranam vupasama
.pe.  Dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati  mettasahagatam  ya tasmim
samaye  metti  mettayana  mettayitattam metta cetovimutti ayam
vuccati metta avasesa dhamma mettaya sampayutta.
   {751.1} Tattha katama metta idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam bhaveti pitiya ca viraga .pe. tatiyam jhanam upasampajja viharati
mettasahagatam  ya  tasmim  samaye  metti mettayana mettayitattam
metta  cetovimutti ayam vuccati metta avasesa dhamma mettaya
sampayutta.
   {751.2}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati mettasahagatam
ya tasmim samaye metti mettayana mettayitattam metta cetovimutti
ayam vuccati metta avasesa dhamma mettaya sampayutta.
   {751.3}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
avitakkam  vicaramattam  vivekajam  pitisukham dutiyam jhanam upasampajja viharati
mettasahagatam  ya  tasmim  samaye  metti mettayana mettayitattam
metta  cetovimutti ayam vuccati metta avasesa dhamma mettaya
sampayutta.
   {751.4}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati
mettasahagatam  ya  tasmim  samaye  metti mettayana mettayitattam
metta  cetovimutti ayam vuccati metta avasesa dhamma mettaya
sampayutta.
   {751.5}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
Pitiya ca viraga .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati mettasahagatam
ya tasmim samaye metti mettayana mettayitattam metta cetovimutti
ayam vuccati metta avasesa dhamma mettaya sampayutta.
   [752] Tattha katama karuna idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam  bhaveti  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja
viharati  karunasahagatam  ya  tasmim  samaye  karuna  karunayana
karunayitattam  karuna  cetovimutti  ayam  vuccati  karuna  avasesa
dhamma karunaya sampayutta.
   {752.1} Tattha katama karuna idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam  bhaveti vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja
viharati  karunasahagatam ya tasmim samaye karuna karunayana karunayitattam
karuna cetovimutti ayam vuccati karuna avasesa dhamma karunaya sampayutta.
   {752.2} Tattha katama karuna idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam bhaveti pitiya ca viraga .pe. tatiyam jhanam upasampajja viharati
karunasahagatam  ya tasmim samaye karuna karunayana karunayitattam karuna
cetovimutti ayam vuccati karuna avasesa dhamma karunaya sampayutta.
   {752.3}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati karunasahagatam
ya  tasmim  samaye  karuna  karunayana  karunayitattam  karuna
Cetovimutti  ayam  vuccati  karuna  avasesa  dhamma  karunaya
sampayutta.
   {752.4}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
avitakkam  vicaramattam  vivekajam  pitisukham  dutiyam  jhanam  upasampajja
viharati  karunasahagatam  ya  tasmim  samaye  karuna  karunayana
karunayitattam  karuna cetovimutti ayam vuccati karuna avasesa dhamma
karunaya sampayutta.
   {752.5}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati
karunasahagatam  ya  tasmim  samaye  karuna  karunayana  karunayitattam
karuna  cetovimutti  ayam  vuccati  karuna avasesa dhamma karunaya
sampayutta.
   {752.6}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
pitiya ca viraga .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati karunasahagatam
ya  tasmim samaye karuna karunayana karunayitattam karuna cetovimutti
ayam vuccati karuna avasesa dhamma karunaya sampayutta.
   [753] Tattha katama mudita idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam bhaveti vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati
muditasahagatam  ya  tasmim  samaye  mudita  muditayana  muditayitattam
mudita  cetovimutti  ayam  vuccati  mudita avasesa dhamma muditaya
sampayutta.
   {753.1}  Tattha  katama  mudita  idha  bhikkhu  yasmim samaye
rupupapattiya   maggam   bhaveti   vitakkavicaranam   vupasama
.pe.  Dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati  muditasahagatam  ya  tasmim
samaye  mudita  muditayana  muditayitattam  mudita  cetovimutti  ayam
vuccati mudita avasesa dhamma muditaya sampayutta.
   {753.2} Tattha katama mudita idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam bhaveti pitiya ca viraga .pe. tatiyam jhanam upasampajja viharati
muditasahagatam  ya tasmim samaye mudita muditayana muditayitattam mudita
cetovimutti ayam vuccati mudita avasesa dhamma muditaya sampayutta.
   {753.3}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati muditasahagatam
ya  tasmim samaye mudita muditayana muditayitattam mudita cetovimutti
ayam vuccati mudita avasesa dhamma muditaya sampayutta.
   {753.4}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
avitakkam  vicaramattam  vivekajam  pitisukham dutiyam jhanam upasampajja viharati
muditasahagatam  ya  tasmim  samaye  mudita  muditayana  muditayitattam
mudita  cetovimutti  ayam  vuccati  mudita avasesa dhamma muditaya
sampayutta.
   {753.5}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
vitakkavicaranam  vupasama  .pe.  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati
muditasahagatam  ya  tasmim  samaye  mudita  muditayana  muditayitattam
mudita  cetovimutti  ayam  vuccati  mudita avasesa dhamma muditaya
sampayutta.
   {753.6}  Idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya maggam bhaveti
Pitiya ca viraga .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati muditasahagatam
ya  tasmim samaye mudita muditayana muditayitattam mudita cetovimutti
ayam vuccati mudita avasesa dhamma muditaya sampayutta.
   [754]  Tattha  katama  upekkha  idha  bhikkhu  yasmim samaye
rupupapattiya  maggam  bhaveti  sukhassa  ca  pahana  .pe.  catuttham
jhanam  upasampajja  viharati upekkhasahagatam ya tasmim samaye upekkha
upekkhayana  upekkhayitattam  upekkha  cetovimutti  ayam  vuccati
upekkha avasesa dhamma upekkhaya sampayutta.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 375-380. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7564&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7564&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=750&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=52              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=750              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9623              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9623              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]