ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [750] Catasso appamaññāyo mettā karuṇā muditā upekkhā.
   [751]  Tattha  katamā  mettā  idha  bhikkhu  yasmiṃ  samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati mettāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye metti mettāyanā
mettāyitattaṃ  mettā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati mettā avasesā
dhammā  mettāya  sampayuttā  .  tattha katamā mettā idha bhikkhu
yasmiṃ  samaye  rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  vitakkavicārānaṃ vūpasamā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page376.

.pe. Dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati mettāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye metti mettāyanā mettāyitattaṃ mettā cetovimutti ayaṃ vuccati mettā avasesā dhammā mettāya sampayuttā. {751.1} Tattha katamā mettā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati mettāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye metti mettāyanā mettāyitattaṃ mettā cetovimutti ayaṃ vuccati mettā avasesā dhammā mettāya sampayuttā. {751.2} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati mettāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye metti mettāyanā mettāyitattaṃ mettā cetovimutti ayaṃ vuccati mettā avasesā dhammā mettāya sampayuttā. {751.3} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti avitakkaṃ vicāramattaṃ vivekajaṃ pitisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati mettāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye metti mettāyanā mettāyitattaṃ mettā cetovimutti ayaṃ vuccati mettā avasesā dhammā mettāya sampayuttā. {751.4} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati mettāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye metti mettāyanā mettāyitattaṃ mettā cetovimutti ayaṃ vuccati mettā avasesā dhammā mettāya sampayuttā. {751.5} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page377.

Pītiyā ca virāgā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati mettāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye metti mettāyanā mettāyitattaṃ mettā cetovimutti ayaṃ vuccati mettā avasesā dhammā mettāya sampayuttā. [752] Tattha katamā karuṇā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati karuṇāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ karuṇā cetovimutti ayaṃ vuccati karuṇā avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā. {752.1} Tattha katamā karuṇā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati karuṇāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ karuṇā cetovimutti ayaṃ vuccati karuṇā avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā. {752.2} Tattha katamā karuṇā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati karuṇāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ karuṇā cetovimutti ayaṃ vuccati karuṇā avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā. {752.3} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati karuṇāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ karuṇā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page378.

Cetovimutti ayaṃ vuccati karuṇā avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā. {752.4} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti avitakkaṃ vicāramattaṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati karuṇāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ karuṇā cetovimutti ayaṃ vuccati karuṇā avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā. {752.5} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati karuṇāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ karuṇā cetovimutti ayaṃ vuccati karuṇā avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā. {752.6} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti pītiyā ca virāgā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati karuṇāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ karuṇā cetovimutti ayaṃ vuccati karuṇā avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā. [753] Tattha katamā muditā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati muditāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye muditā muditāyanā muditāyitattaṃ muditā cetovimutti ayaṃ vuccati muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā. {753.1} Tattha katamā muditā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page379.

.pe. Dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati muditāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye muditā muditāyanā muditāyitattaṃ muditā cetovimutti ayaṃ vuccati muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā. {753.2} Tattha katamā muditā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti pītiyā ca virāgā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati muditāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye muditā muditāyanā muditāyitattaṃ muditā cetovimutti ayaṃ vuccati muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā. {753.3} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati muditāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye muditā muditāyanā muditāyitattaṃ muditā cetovimutti ayaṃ vuccati muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā. {753.4} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti avitakkaṃ vicāramattaṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati muditāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye muditā muditāyanā muditāyitattaṃ muditā cetovimutti ayaṃ vuccati muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā. {753.5} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati muditāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye muditā muditāyanā muditāyitattaṃ muditā cetovimutti ayaṃ vuccati muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā. {753.6} Idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page380.

Pītiyā ca virāgā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati muditāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye muditā muditāyanā muditāyitattaṃ muditā cetovimutti ayaṃ vuccati muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā. [754] Tattha katamā upekkhā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti sukhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati upekkhāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye upekkhā upekkhāyanā upekkhāyitattaṃ upekkhā cetovimutti ayaṃ vuccati upekkhā avasesā dhammā upekkhāya sampayuttā.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 375-380. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7564&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7564&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=750&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=52              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=750              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9623              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9623              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]