ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [755] Catasso appamannayo metta karuna mudita upekkha.
   [756] Tattha katama metta idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam  bhaveti  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja
viharati  mettasahagatam  tasmim  samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhamma  kusala  tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa
katatta  upacitatta  vipakam  vivicceva  kamehi .pe. pathamam jhanam
upasampajja  viharati  mettasahagatam  ya  tasmim  samaye  metti
mettayana  mettayitattam  metta  cetovimutti  ayam  vuccati
metta avasesa dhamma mettaya sampayutta.
   {756.1} Tattha katama metta idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam bhaveti vitakkavicaranam vupasama .pe. Dutiyam jhanam upasampajja viharati
Mettasahagatam  tasmim  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo hoti
ime  dhamma  kusala  tasseva  rupavacarassa  kusalassa  kammassa
katatta  upacitatta  vipakam  vitakkavicaranam  vupasama  .pe. dutiyam
jhanam  .pe.  tatiyam  jhanam  .pe.  pathamam  jhanam  .pe.  catuttham
jhanam  upasampajja  viharati  mettasahagatam  ya  tasmim samaye metti
mettayana  mettayitattam  metta cetovimutti ayam vuccati metta
avasesa dhamma mettaya sampayutta.
   [757] Tattha katama karuna idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam  bhaveti  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja
viharati   karunasahagatam  tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  ime  dhamma  kusala  tasseva  rupavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta  upacitatta  vipakam  vivicceva  kamehi
.pe.  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  karunasahagatam  ya  tasmim
samaye  karuna  karunayana  karunayitattam  karuna  cetovimutti  ayam
vuccati karuna avasesa dhamma karunaya sampayutta.
   {757.1} Tattha katama karuna idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam  bhaveti vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja
viharati karunasahagatam tasmim samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti
ime  dhamma  kusala  tasseva  rupavacarassa  kusalassa  kammassa
katatta  upacitatta  vipakam  vitakkavicaranam  vupasama  .pe. dutiyam
Jhanam  .pe.  tatiyam  jhanam  .pe.  pathamam  jhanam  .pe.  catuttham
jhanam  upasampajja  viharati  karunasahagatam  ya  tasmim  samaye karuna
karunayana  karunayitattam  karuna  cetovimutti  ayam  vuccati  karuna
avasesa dhamma karunaya sampayutta.
   [758] Tattha katama mudita idha bhikkhu yasmim samaye rupupapattiya
maggam bhaveti vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja viharati
muditasahagatam  tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti
ime  dhamma  kusala tasseva rupavacarassa kusalassa kammassa katatta
upacitatta  vipakam  vivicceva kamehi .pe. pathamam jhanam upasampajja
viharati  muditasahagatam ya tasmim samaye mudita muditayana muditayitattam
mudita  cetovimutti  ayam  vuccati  mudita avasesa dhamma muditaya
sampayutta.
   {758.1}  Tattha  katama  mudita  idha  bhikkhu  yasmim samaye
rupupapattiya  maggam  bhaveti  vitakkavicaranam  vupasama  .pe. dutiyam
jhanam  upasampajja  viharati  muditasahagatam  tasmim  samaye phasso hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  ime dhamma kusala tasseva rupavacarassa
kusalassa  kammassa  katatta upacitatta vipakam vitakkavicaranam vupasama
.pe.  dutiyam  jhanam  .pe. tatiyam jhanam .pe. pathamam jhanam .pe.
Catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  muditasahagatam  ya  tasmim samaye
mudita  muditayana  muditayitattam  mudita  cetovimutti  ayam  vuccati
mudita avasesa dhamma muditaya sampayutta.
   [759]  Tattha  katama  upekkha  idha  bhikkhu  yasmim samaye
rupupapattiya  maggam  bhaveti sukhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam
upasampajja  viharati  upekkhasahagatam tasmim samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  ime dhamma kusala tasseva rupavacarassa kusalassa
kammassa katatta upacitatta vipakam sukhassa ca pahana .pe. catuttham
jhanam  upasampajja  viharati upekkhasahagatam ya tasmim samaye upekkha
upekkhayana  upekkhayitattam  upekkha  cetovimutti  ayam  vuccati
upekkha avasesa dhamma upekkhaya sampayutta.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 380-383. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7666&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7666&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=755&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=755              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]