ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [762]  Catasso  appamannayo . idha bhikkhu mettasahagatena
cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha
catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam
mettasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena appamanena averena
abyapajjhena  pharitva  viharati . karunasahagatena cetasa ekam disam
pharitva  viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho
tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam lokam karunasahagatena cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharati  .  muditasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati tatha
dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi
sabbattataya  sabbavantam  lokam  muditasahagatena  cetasa  vipulena
Mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena pharitva viharati .
Upekkhasahagatena  cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam
tatha  tatiyam  tatha  catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya
sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena
appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva  viharati  .  catunnam
appamannanam  kati  kusala  kati  akusala  kati  abyakata  .pe.
Kati sarana kati arana.
   [763] Siya kusala siya abyakata . tisso appamannayo
sukhaya  vedanaya  sampayutta  upekkha  adukkhamasukhaya  vedanaya
sampayutta  .  siya  vipaka  siya  vipakadhammadhamma  siya
nevavipakanavipakadhammadhamma   siya   upadinnupadaniya   siya
anupadinnupadaniya  asankilitthasankilesika  .  tisso  appamannayo
siya  savitakkasavicara siya avitakkavicaramatta siya avitakkaavicara
upekkha  avitakkaavicara  . tisso appamannayo siya pitisahagata
siya  sukhasahagata na upekkhasahagata siya na vattabba pitisahagatati
upekkha   upekkhasahagata   .  nevadassanenanabhavanayapahatabba
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka   siya  acayagamino  siya
nevaacayagaminonaapacayagamino  nevasekkhanasekkha  mahaggata  na
vattabba  parittarammanatipi  mahaggatarammanatipi  appamanarammanatipi
majjhima    aniyata    na    vattabba   maggarammanatipi
Maggahetukatipi  maggadhipatinotipi  siya  uppanna  siya  anuppanna
siya  uppadino siya atita siya anagata siya paccuppanna na
vattabba  atitarammanatipi  anagatarammanatipi  paccuppannarammanatipi
siya  ajjhatta  siya  bahiddha siya ajjhattabahiddha bahiddharammana
anidassanaappatigha.
   [764] Metta hetu tisso appamannayo na hetu. Sahetuka
hetusampayutta . metta hetu ceva sahetuka ca tisso appamannayo
na vattabba hetu ceva sahetuka cati sahetuka ceva na ca hetu.
Metta  hetu  ceva  hetusampayutta  ca  tisso appamannayo na
vattabba  hetu  ceva  hetusampayutta  cati  hetusampayutta
ceva na ca hetu . tisso appamannayo na hetu sahetuka metta
na vattabba na hetu sahetukatipi na hetu ahetukatipi.
   [765]  Sappaccaya  sankhata  anidassana  appatigha  arupa
lokiya  kenaci  vinneyya  kenaci na vinneyya . no asava
sasava  asavavippayutta  na  vattabba  asava  ceva  sasava
cati  sasava  ceva  no ca asava na vattabba asava ceva
asavasampayutta  catipi  asavasampayutta  ceva  no ca asavatipi
asavavippayuttasasava  .  no sannojana .pe. no gantha .pe.
No  ogha  .pe.  no  yoga .pe. no nivarana .pe. no
Paramasa  .pe.  sarammana  no citta cetasika cittasampayutta
cittasamsattha   cittasamutthana   cittasahabhuno   cittanuparivattino
cittasamsatthasamutthana    cittasamsatthasamutthanasahabhuno    cittasamsattha-
samutthananuparivattino   bahira   nupada   siya  upadinna
siya anupadinna. Nupadana .pe. No kilesa .pe.
   [766]  Na  dassanena pahatabba na bhavanaya pahatabba na
dassanena  pahatabbahetuka  na  bhavanaya pahatabbahetuka . tisso
appamannayo  siya savitakka siya avitakka upekkha avitakka .
Tisso  appamannayo  siya  savicara  siya  avicara  upekkha
avicara  .  tisso  appamannayo siya sappitika siya appitika
upekkha  appitika  .  tisso  appamannayo  siya  pitisahagata
siya na pitisahagata upekkha na pitisahagata . tisso appamannayo
sukhasahagata  upekkha  na  sukhasahagata  . upekkha upekkhasahagata
tisso   appamannayo   na   upekkhasahagata   .   na
kamavacara  rupavacara  na  arupavacara  pariyapanna  aniyyanika
aniyata sauttara aranati.
            Panhapucchakam.
          Appamannavibhango samatto.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 384-387. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7747&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7747&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=762&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=55              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=762              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9628              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9628              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]