ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [774]  Pañca  sikkhāpadāni  pāṇātipātā  veramaṇī sikkhāpadaṃ
adinnādānā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  kāmesu  micchācārā  veramaṇī
sikkhāpadaṃ  musāvādā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
veramaṇī  sikkhāpadaṃ  .  pañcannaṃ  sikkhāpadānaṃ  kati  kusalā  kati
akusalā kati abyākatā .pe. Kati saraṇā kati araṇā.
   [775]  Kusalāyeva  siyā  sukhāya vedanāya sampayuttā siyā
adukkhamasukhāya    vedanāya    sampayuttā    vipākadhammadhammā
anupādinnupādāniyā    asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikā    savitakkasavicārā
siyā   pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā  siyā  upekkhāsahagatā
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbā nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukā   ācayagāmino   nevasekkhānāsekkhā  parittā
parittārammaṇā  majjhimā  aniyatā  na  vattabbā  maggārammaṇātipi
maggahetukātipi  maggādhipatinotipi  siyā  uppannā  siyā  anuppannā
na  vattabbā  uppādinoti  siyā  atītā  siyā  anāgatā  siyā
paccuppannā  paccuppannārammaṇā  siyā  ajjhattā  siyā  bahiddhā
siyā ajjhattabahiddhā bahiddhārammaṇā anidassanaappaṭighā.
   [776]  Na hetū sahetukā hetusampayuttā na vattabbā hetū
ceva sahetukā cāti sahetukā ceva na ca hetū na vattabbā hetū
ceva  hetusampayuttā  cāti  hetusampayuttā  ceva na ca hetū na
hetū  sahetukā  .  sappaccayā  saṅkhatā  anidassanā  appaṭighā
arūpā  lokiyā  kenaci  viññeyyā  kenaci na viññeyyā . no
āsavā  sāsavā  āsavavippayuttā  na  vattabbā  āsavā  ceva
sāsavā  cāti sāsavā ceva no ca āsavā na vattabbā āsavā
ceva āsavasampayuttā cātipi āsavasampayuttā ceva no ca āsavātipi
āsavavippayuttasāsavā  .  no saññojanā .pe. no ganthā .pe.
No oghā .pe. no yogā .pe. No nīvaraṇā .pe. No parāmāsā
.pe.   sārammaṇā   no  cittā  cetasikā  cittasampayuttā
cittasaṃsaṭṭhā   cittasamuṭṭhānā   cittasahabhuno   cittānuparivattino
cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno
Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino  bāhirā  nupādā  anupādinnā .
Nupādānā .pe. no kilesā .pe. Na dassanena pahātabbā nabhāvanāya
pahātabbā  nadassanenapahātabbahetukā  na  bhāvanāya  pahātabbahetukā
savitakkā  savicārā siyā sappītikā siyā appītikā siyā pītisahagatā
siyā  na  pītisahagatā  siyā  sukhasahagatā siyā na sukhasahagatā siyā
upekkhāsahagatā  siyā na upekkhāsahagatā kāmāvacarā na rūpāvacarā
na arūpāvacarā pariyāpannā aniyyānikā aniyatā sauttarā araṇāti.
           Pañhāpucchakaṃ.
         Sikkhāpadavibhaṅgo samatto.
           ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 396-398. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7993              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7993              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=774&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=57              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=774              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9742              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9742              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]