ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

           Khuddakavatthuvibhaṅgo
   [849] Jātimado gottamado ārogyamado yobbanamado jīvitamado
lābhamado sakkāramado garukāramado purekkhāramado parivāramado bhogamado
Vaṇṇamado   sutamado   paṭibhāṇamado  rattaññumado  piṇḍapātikamado
anavaññattimado  iriyāpathamado  iddhimado  yasamado  sīlamado jhānamado
sippamado  ārohamado  pariṇāhamado  saṇṭhānamado  pāripūrimado mado
pamādo  thambho  sārambho  aticchatā  mahicchatā  pāpicchatā  siṅgaṃ
tintiṇaṃ  cāpalyaṃ  asabhāgavutti  arati  tandi  vijambhikā  bhattasammado
cetaso līnattaṃ kuhanā lapanā nemittikatā nippesikatā lābhena lābhaṃ
jigiṃsanatā  seyyohamasmīti  māno  sadisohamasmīti  māno hīnohamasmīti
māno seyyassa seyyohamasmīti māno seyyassa sadisohamasmīti māno
seyyassa  hīnohamasmīti māno sadisassa seyyohamasmīti māno sadisassa
sadisohamasmīti māno sadisassa hīnohamasmīti māno hīnassa seyyohamasmīti
māno hīnassa sadisohamasmīti māno hīnassa hīnohamasmīti māno māno
atimāno  mānātimāno  omāno  adhimāno asmimāno micchāmāno
ñātivitakko  janapadavitakko  amaravitakko parānudayatāpaṭisaṃyutto vitakko
lābhasakkārasilokapaṭisaṃyutto vitakko anavaññattipaṭisaṃyutto vitakko.
   [850] Kodho ca upanāho ca makkho ca palāso ca issā
ca  macchariyañca  māyā  ca  sātheyyañca  avijjā  ca  bhavataṇhā
ca  bhavadiṭṭhi  ca  vibhavadiṭṭhi  ca  sassatadiṭṭhi  ca  ucchedadiṭṭhi  ca
antavādiṭṭhi  ca  anantavādiṭṭhi  ca pubbantānudiṭṭhi ca aparantānudiṭṭhi
ca  ahirikañca  anottappañca  dovacassatā  ca  pāpamittatā  ca
anājjavo  ca  amaddavo  ca  akkhanti ca asoraccañca asākhalyañca
Appaṭisanthāro  ca indriyesu aguttadvāratā ca bhojane amattaññutā
ca  muṭṭhasaccañca  asampajaññañca  sīlavipatti  ca  diṭṭhivipatti  ca
ajjhattaṃ saññojanañca bahiddhā saññojanañca.
   [851]  Tīṇi  akusalamūlāni  tayo  akusalavitakkā  tisso
akusalasaññā   tisso   akusaladhātuyo  tīṇi  duccaritāni  tayo
āsavā  tīṇi  saññojanāni  tisso  taṇhā  aparāpi  tisso
taṇhā  aparāpi  tisso  taṇhā  tisso  esanā  tisso  vidhā
tīṇi  bhayāni  tīṇi  tamāni  tīṇi  titthāyatanāni  tayo  kiñcanā
tīṇi  aṅgaṇāni  tīṇi  malāni  tīṇi  visamāni  aparānipi  tīṇi
visamāni  tayo  aggī  tayo  kasāvā  aparepi  tayo  kasāvā
assādadiṭṭhi  attānudiṭṭhi  micchādiṭṭhi  arati  vihesā  adhammacariyā
dovacassatā  pāpamittatā  nānattasaññā  uddhaccaṃ  kosajjaṃ  pamādo
asantuṭṭhitā  asampajaññatā  mahicchatā  ahirikaṃ  anottappaṃ  pamādo
anādariyaṃ  dovacassatā  pāpamittatā  assaddhiyaṃ  avadaññutā  kosajjaṃ
uddhaccaṃ  asaṃvaro  dussīlyaṃ  ariyānaṃ  adassanakamyatā  saddhammaṃ
asotukamyatā   upārambhacittatā  muṭṭhasaccaṃ  asampajaññaṃ  cetaso
vikkhepo ayoniso manasikāro kummaggasevanā cetaso līnattaṃ.
   [852]  Cattāro  āsavā cattāro ganthā cattāro oghā
cattāro  yogā  cattāri  upādānāni  cattāro  taṇhuppādā
cattāri  agatigamanāni  cattāro  vipariyesā cattāro anariyavohārā
Aparepi  cattāro  anariyavohārā  cattāri  duccaritāni  aparānipi
cattāri  duccaritāni  cattāri  bhayāni  aparānipi  cattāri  bhayāni
aparānipi  cattāri  bhayāni  aparānipi  cattāri  bhayāni  catasso
diṭṭhiyo.
   [853]   Pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pañcuddhambhāgiyāni
saññojanāni  pañca  macchariyāni  pañca  saṅgā  pañca  sallā
pañca  cetokhīlā  pañca  cetaso  vinibandhā  pañca  nīvaraṇāni
pañca  kammāni  ānantarikāni  pañca  diṭṭhiyo  pañca  verā
pañca  byasanā  pañca  akkhantiyā  ādīnavā  pañca  bhayāni
pañca diṭṭhadhammanibbānavādā.
   [854]  Cha  vivādamūlāni  cha chandarāgā gehasitā dhammā cha
virodhavatthūni  cha  taṇhākāyā  cha  agāravā  cha  parihāniyā
dhammā  aparepi  cha  parihāniyā  dhammā  cha  somanassupavicārā cha
domanassupavicārā  cha  upekkhūpavicārā  cha  gehasitāni  somanassāni
cha gehasitāni domanassāni cha gehasitā upekkhā cha diṭṭhiyo.
   [855]  Satta  anusayā satta pariyuṭṭhānāni satta saññojanāni
satta asaddhammā satta duccaritāni satta mānā satta diṭṭhiyo.
   [856] Aṭṭha kilesavatthūni aṭṭha kusītavatthūni aṭṭhasu lokadhammesu
cittassa   paṭighāto   aṭṭha  anariyavohārā  aṭṭha  micchattā
aṭṭha purisadosā aṭṭha asaññivādā aṭṭha nevasaññināsaññivādā.
   [857]  Nava  āghātavatthūni  nava  purisamalāni navavidhā mānā
nava  taṇhāmūlakā  dhammā  nava  iñjitāni  nava  maññitāni  nava
phanditāni nava papañcitāni nava saṅkhatāni.
   [858] Dasa kilesavatthūni dasa āghātavatthūni dasa akusalakammapathā
dasa  saññojanāni  dasa  micchattā  dasavatthukā micchādiṭṭhi dasavatthukā
antaggāhikā diṭṭhi.
   [859]  Aṭṭhārasa  taṇhāvicaritāni  ajjhattikassa  upādāya
aṭṭhārasa   taṇhāvicaritāni   bāhirassa   upādāya   tadekajjhaṃ
abhisaññūhitvā  abhisaṅkhipitvā  chattiṃsa  taṇhāvicaritāni  honti  iti
atītāni  chattiṃsa  taṇhāvicaritāni  anāgatāni  chattiṃsa  taṇhāvicaritāni
paccuppannāni   chattiṃsa  taṇhāvicaritāni  tadekajjhaṃ  abhisaññūhitvā
abhisaṅkhipitvā  aṭṭhasataṃ taṇhāvicaritaṃ hoti yāni ca dvāsaṭṭhidiṭṭhigatāni
brahmajāle veyyākaraṇe vuttāni bhagavatā.
            Mātikā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 467-471. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=9452              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=9452              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=849&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=65              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=849              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=11816              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=11816              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]