ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathādhātukathā-Puggalapaññatti

         Sampayuttenavippayuttapadaniddeso
   [302]  Vedanakkhandhena ye dhamma sannakkhandhena ye dhamma
sankharakkhandhena   ye  dhamma  vinnanakkhandhena  ye  dhamma
manayatanena  ye  dhamma  sampayutta  tehi  dhammehi  ye dhamma
vippayutta  te  dhamma  katihi  khandhehi katihayatanehi katihi dhatuhi
vippayutta . te dhamma catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi
vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [303]  Cakkhuvinnanadhatuya  ye  dhamma  .pe.  manodhatuya
ye  dhamma  manovinnanadhatuya  ye  dhamma  sampayutta  tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma na kehici khandhehi
na kehici ayatanehi ekaya dhatuya vippayutta.
   [304]  Manindriyena  ye  dhamma  sampayutta  tehi dhammehi
ye  dhamma  vippayutta  te dhamma catuhi khandhehi ekenayatanena
sattahi  dhatuhi  vippayutta  ekenayatanena ekaya dhatuya kehici
vippayutta.
   [305]  Upekkhindriyena  ye dhamma sampayutta tehi dhammehi
Ye  dhamma  vippayutta  te dhamma na kehici khandhehi na kehici
ayatanehi pancahi dhatuhi vippayutta.
   [306]  Sankharapaccaya  vinnanena ye dhamma salayatanapaccaya
phassena  ye  dhamma  phassapaccaya  vedanaya  ye  dhamma
phassena  ye  dhamma  vedanaya  ye  dhamma sannaya ye dhamma
cetanaya  ye  dhamma cittena ye dhamma manasikarena ye dhamma
sampayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma
catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi vippayutta ekenayatanena
ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [307]  Adhimokkhena  ye  dhamma  sampayutta  tehi dhammehi
ye  dhamma  vippayutta  te dhamma na kehici khandhehi na kehici
ayatanehi ekaya dhatuya vippayutta.
   [308] Adukkhamasukhaya vedanaya sampayuttehi dhammehi ye dhamma
upekkhasahagatehi  dhammehi  ye  dhamma  sampayutta  tehi dhammehi
ye  dhamma  vippayutta  te dhamma na kehici khandhehi na kehici
ayatanehi pancahi dhatuhi vippayutta.
   [309]  Savitakkasavicarehi dhammehi ye dhamma sampayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma na kehici khandhehi
na kehici ayatanehi ekaya dhatuya vippayutta.
   [310]  Cittehi  dhammehi ye dhamma cetasikehi dhammehi ye
Dhamma  cittasampayuttehi  dhammehi  ye  dhamma  cittasamsatthehi
dhammehi  ye  dhamma  cittasamsatthasamutthanehi  dhammehi  ye  dhamma
cittasamsatthasamutthanasahabhuhi dhammehi ye dhamma cittasamsatthasamutthananuparivattihi
dhammehi  ye  dhamma  sampayutta  tehi  dhammehi  ye  dhamma
vippayutta  te dhamma catuhi khandhehi ekenayatanena sattahi dhatuhi
vippayutta ekenayatanena ekaya dhatuya kehici vippayutta.
   [311] Savitakkehi dhammehi ye dhamma savicarehi dhammehi ye
dhamma  sampayutta tehi dhammehi ye dhamma vippayutta te dhamma
na kehici khandhehi na kehici ayatanehi ekaya dhatuya vippayutta.
   [312]  Upekkhasahagatehi dhammehi ye dhamma sampayutta tehi
dhammehi  ye  dhamma  vippayutta  te  dhamma  katihi  khandhehi
katihayatanehi  katihi  dhatuhi  vippayutta  . te dhamma na kehici
khandhehi na kehici ayatanehi pancahi dhatuhi vippayutta.
        Khandha caturo ayatanancamekam
        dhatusu satta dvepica indriyato
        tayo paticca tathariva phassapancama
        adhimuccana manasi tikesu tini
        sattantara dve ca manena yutta
        vitakkavicaranaya upekkhaya cati.
       Sampayuttenavippayuttapadaniddeso nitthito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 70-72. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=1381&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=1381&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=302&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=302              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=444              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=444              Contents of The Tipitaka Volume 36 http://84000.org/tipitaka/read/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com