ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 36 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 28 : Abhi. Dhātukathā-Puggalapaññatti

       Saṅgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso
   [405] Samudayasaccena ye dhammā maggasaccena ye dhammā khandhasaṅgahena
saṅgahitā   āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena  saṅgahitā
te  dhammā katīhi khandhehi katīhāyatanehi katīhi dhātūhi sampayuttā .
Te  dhammā  tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi sampayuttā
ekena khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā.
Katīhi  vippayuttā  .  ekena  khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [406]  Itthindriyena  ye  dhammā  purisindriyena ye dhammā
khandhasaṅgahena  saṅgahitā  āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena
saṅgahitā  te  dhammā  katīhi  khandhehi  katīhāyatanehi katīhi dhātūhi
sampayuttāti  .  natthi  .  katīhi  vippayuttā  .  catūhi khandhehi
ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi  vippayuttā ekenāyatanena ekāya
dhātuyā kehici vippayuttā.
   [407]  Sukhindriyena  ye  dhammā  dukkhindriyena  ye dhammā
somanassindriyena ye dhammā domanassindriyena ye dhammā khandhasaṅgahena
saṅgahitā   āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena  saṅgahitā
te  dhammā  tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi sampayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā. Katīhi vippayuttā.
Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [408]  Upekkhindriyena  ye  dhammā  khandhasaṅgahena saṅgahitā
āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena  saṅgahitā te dhammā tīhi
khandhehi  ekenāyatanena  dvīhi  dhātūhi  sampayuttā ekenāyatanena
ekāya  dhātuyā kehici sampayuttā . katīhi vippayuttā . ekena
khandhena  dasahāyatanehi  pannarasahi  dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [409]  Saddhindriyena  ye  dhammā  viriyindriyena ye dhammā
satindriyena  ye  dhammā  samādhindriyena  ye dhammā paññindriyena
ye  dhammā  anaññātaññassāmītindriyena  ye  dhammā  aññindriyena
ye  dhammā  aññātāvindriyena  ye  dhammā avijjāya ye dhammā
avijjāpaccayā  saṅkhārena  ye  dhammā  saḷāyatanapaccayā  phassena
ye  dhammā  vedanāpaccayā  taṇhāya  ye  dhammā  taṇhāpaccayā
upādānena ye dhammā kammabhavena ye dhammā khandhasaṅgahena saṅgahitā
āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena  saṅgahitā te dhammā tīhi
khandhehi  ekenāyatanena  sattahi dhātūhi sampayuttā ekena khandhena
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā. Katīhi vippayuttā.
Ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā ekenāyatanena
ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [410]  Paridevena  ye  dhammā  khandhasaṅgahena  saṅgahitā
āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena saṅgahitā te dhammā katīhi
khandhehi  katīhāyatanehi  katīhi dhātūhi sampayuttāti . natthi . katīhi
vippayuttā . catūhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [411] Sokena ye dhammā dukkhena ye dhammā domanassena ye
dhammā khandhasaṅgahena saṅgahitā āyatanasaṅgahena saṅgahitā dhātusaṅgahena
saṅgahitā  te  dhammā  tīhi khandhehi ekenāyatanena sattahi dhātūhi
sampayuttā  ekenāyatanena  ekāya  dhātuyā kehici sampayuttā .
Katīhi  vippayuttā  .  ekena  khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi
vippayuttā ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
   [412]  Upāyāsena  ye  dhammā  satipaṭṭhānena  ye dhammā
sammappadhānena  ye  dhammā  appamaññāya  ye  dhammā  pañcahi
indriyehi  ye  dhammā  pañcahi  balehi  ye  dhammā  sattahi
bojjhaṅgehi  ye  dhammā  ariyena aṭṭhaṅgikena maggena ye dhammā
phassena  ye  dhammā cetanāya ye dhammā adhimokkhena ye dhammā
manasikārena  ye  dhammā  hetūhi dhammehi ye dhammā hetūhi ceva
sahetukehi  ca dhammehi ye dhammā hetūhi ceva hetusampayuttehi ca
dhammehi  ye  dhammā āsavehi dhammehi ye dhammā āsavehi ceva
sāsavehi  ca  dhammehi ye dhammā āsavehi ceva āsavasampayuttehi
Ca  dhammehi  ye  dhammā saññojanehi dhammehi ye dhammā ganthehi
dhammehi  ye  dhammā oghehi dhammehi ye dhammā yogehi dhammehi
ye  dhammā  nīvaraṇehi  dhammehi  ye  dhammā parāmāsehi dhammehi
ye  dhammā  upādānehi  dhammehi  ye  dhammā kilesehi dhammehi
ye  dhammā  kilesehi  ceva saṅkilesikehi ca dhammehi ye dhammā
kilesehi  ceva saṅkiliṭṭhehi ca dhammehi ye dhammā kilesehi ceva
kilesasampayuttehi  ca  dhammehi  ye  dhammā khandhasaṅgahena saṅgahitā
āyatanasaṅgahena  saṅgahitā  dhātusaṅgahena saṅgahitā te dhammā katīhi
khandhehi  katīhāyatanehi  katīhi  dhātūhi  sampayuttā  .  te dhammā
tīhi  khandhehi  ekenāyatanena  sattahi  dhātūhi  sampayuttā ekena
khandhena ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici sampayuttā . katīhi
vippayuttā . ekena khandhena dasahāyatanehi dasahi dhātūhi vippayuttā
ekenāyatanena ekāya dhātuyā kehici vippayuttā.
      Saṅgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso niṭṭhito.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 36 page 95-98. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=36&A=1874              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=36&A=1874              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=36.1&item=405&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=36&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=36&i=405              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=516              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=516              Contents of The Tipitaka Volume 36 https://84000.org/tipitaka/read/?index_36 https://84000.org/tipitaka/english/?index_36

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]